Csharp ainsuse retsensioon MovieHunters meeskonnale

From ICO wiki

Meeskonna MovieHunters eesmärgiks on luua tarkvara, mille abil saab grupp inimesi pidada arvet filmide üle mida nad on näinud ning neid hinnata, arvustada ja soovitada. Nende analüüs on päris põhjalik ning seda saab suures osas üks ühele kasutada lausa kasutajalugude loomiseks ning sellest kajastub isegi kasutajaliidese omapärad, mis on tarkvara esialgse analüüsi kohta palju enam kui tüüpiline. Sellele aitas küll kaasa fakt, et tegemist on üpris lihtsa tarkvaraga, kuid sellele vaatamata oleks minu poolt positiivne hinnang olnud ka 2 korda lühema ja üldisema analüüsi puhul. Kokkuvõtteks hindaksingi MovieHunters analüüsi antud tarkvara kohta piisavaks ning kui mingeid probleeme üldse on, siis on need seotud rakenduse mahuga(mis võiks olla tiba suurem), kuid minu arvates täidab siiski eesmärki.