CurrentEur

From ICO wiki

Meeskond

 • Maarija Mikiver
 • Kairi Kallas

Idee

Luua töölauarakendus – finantsilise seisu kalkulaator, mis aitab kasutajal silma peal hoida oma rahalisel seisul. Rakendusest on kasu finantsiliselt aktiivsel inimesel, kellel on raha lisaks pangakontol hoitavale summale ka näiteks aktsiates, ühisrahastuses, krüptorahas jne, kes on ise võlgu või kellele ollakse võlgu; samuti juhul, kui on olemas mitu aktiivset pangakontot. Rakendus aitaks rahaasjadega paremini kursis olla - ressursse mugavamalt hallata ja planeerida ning saada aimu, kui edukalt igakuiselt toime tullakse.

Tehnoloogiad

 • C#
 • WPF
 • SQL

Analüüs

Ideeks on luua finantsilise seisu kalkulaator – see arvutab erinevatesse kohtadesse paigutatud ressursside põhjal isiku finantsilise seisu, sest pangakonto seis ei anna sellest tõelist ülevaadet – arvesse tuleb võtta ka laene, teisi võlgnevusi, sularaha seisu, aktsiate all olevat raha jne. Rakendus võimaldab kuvada kogu ajalugu ehk on võimalik saada aimu, kas igakuiselt on kulud tuludest suuremad või vastupidi. Seega annab rakendus ülevaate, kas käitutakse majanduslikult mõistlikult või mitte ehk kas suures plaanis kulutatakse või säästetakse.

Kui kasutaja on juba konto loonud ja seda aktiivselt kasutab, saab rakendusse sisenedes valida kahe valiku vahel: i) kas hakata sisestama uut infot või ii) soovitakse kuvada eelnevat seisu.

i) Uue info sisestamisel küsitakse kasutajalt mitmeid küsimusi: mis on kontojääk (või kui on mitu pangakontot, siis mis on nende kontojäägid), kas kasutaja on ise kellelegi võlgu, kas talle ollakse võlgu ja mis summas, kui palju on kasutajal sularaha, kui palju on kasutajal raha investeeritud näiteks aktsiatesse, krüptorahasse jne. Küsimused varieeruvad vastavalt kasutajale ehk mis valikud ta on teinud, mis nö veerud tema info põhjal koostatavas tabelis on. Ehk konto loomisel saab valida, milliste andmete sisestamist temalt küsitakse ning vajadusel saab küsitavat infot muuta. Kasutaja sisestatud andmed salvestatakse andmebaasi. Andmete põhjal tehakse arvutused ning kuvatakse kasutajale tulemus, mis on sellel konkreetsel hetkel kasutaja finantsiline seis ning kas võrreldes eelmise sisestatud perioodiga on see langenud või on hoopis tõusuteel.

Üldiselt on rakendust kõige mõistlikum kasutada nii, et andmeid sisestatakse kindla intervalli järgi, näiteks iga kuu 1. päeva või hoopis iga kuu viimase päeva kohta (ehk iga kuu kohta sisestatakse andmeid vaid 1 kord), siis annab see kõige parema ülevaate, mis muutused kuu ajaga on toimunud. Kasutaja võib andmete sisestamiseks kuupäeva ise valida, aga mõttekam oleks seda teha iga kuu samal kuupäeval, sest siis näitavad arvutused kõige autentsemat seisu. Vastasel juhul pole mõned liikumised selleks ajaks toimunud, näiteks kui teha ühel kuul arvutused nt 3. kuupäevaga ja järgmisel kuul 10. kuupäevaga, aga palk laekub alles 5. kuupäeval, siis ei näita arvutused tegelikult tõeseid tulemusi, ühel juhul jääb laekuva palga summa kuu tulemustest välja ning see võib üldarvutusi päris suurel määral mõjutada. Kuid eks iga kasutaja saab ise otsustada, kuidas rakendust kasutada. Tulemuseks võtab siis kalkulaator arvesse kõiki kasutaja lisatud kontosid, laene, mujale paigutatud finantse jne ning arvutab tema finantsilise seisu konkreetsel ajal ning kannab tulemused üle tabelisse.

ii) Teise valiku ehk eelneva seisu kuvamisel ilmuvad andmed tabeli kujul, kus kasutaja näeb, kas võrreldes eelmise perioodiga on kulutatud või säästetud ning milline on üldine finantsiline seis.

Kirjeid peaks olema ka võimalik muuta, kui kogemata sisestamisel midagi valesti läheb. Tabelis võiks saada ka veerge valida, et mida parasjagu on tahtmist kuvada ning mida mitte. Kuu tulemused võiks suuta välja kuvada ka mingisuguse graafiku näol, selle kuvamine võib ilmselt ka veidi probleemseks kujuneda (hetkel ei kujuta ette, kui keeruline sellise funktsionaalsuse lisamine võib olla), kuid oleks jällegi silmale ilusam ja visuaali on ka lihtsam jälgida. Juba ülal mainiti ka, et kasutajal võiks olla võimalus ise oma tabelisse veerge jooksvalt juurde lisada, mitte et konto loomisel tehti esialgne valik ning enam muudatusi teha ei saa, sest aja jooksul võib kasutaja oma finantse erinevatesse kohtadesse ümber paigutada. Võibolla tuleb ka selle funktsionaalsuse tekitamisega probleeme. Veel võiks olla võimalus teha näiteks aasta (või muu pikema perioodi) kokkuvõtteid - kui palju finantsiline seis on aasta kokkuvõttes muutunud ehk kas raha kaotati või suudeti säästa?


Funktsionaalsused, mis peavad olema (must have):

 • Kasutaja loomine
 • Andmete sisestamine
 • Andmete muutmine
 • Andmete/tulemuste kuvamine (tabeli kujul)
 • Kasutaja isiklike kulu- ja tuluartiklite juurdetekitamine


Funktsionaalsused, mis võivad olla (nice to have):

 • Andmete/tulemuste kuvamine (graafiku kujul)
 • Tulevikuprognoosid
 • Säästmiseesmärkide seadmise võimalus
 • Meeldetuletused eesmärgi saavutamiseks ja selle täitmisel (levelid/badge'd)
 • Ilus disain

UI vaated

caption caption caption

Käesoleval hetkel ei ole täpsem tööjaotus veel paigas. Antud lehte uuendame jooksvalt.

Andmebaasi skeem

caption

Blogi

 • 30.10.17 Meeskonna moodustamine, teema valimine
 • 04.11.17 Analüüs
 • 12.11.17 Retsensioon meeskonna TeravMDB analüüsile.
 • 26.11.17 Projekti loomine
 • 27.11.17 Andmebaas
 • 30.11.17 Domeenimudel
 • 01.12.17 Esimesed vaated, Services
 • 04.12.17 Vaated
 • 09.12.17 Koosolek
 • 17.12.17 Prototüübi esitamine

Prototüüp

Link repole: CurrentEur

Liikmed:

 • Maarija Mikiver
 • Kairi Kallas

Töö senine kulg:

Probleemid:

 • Tööde jaotus ja versioonihaldusega töötamine.
 • Andmebaasi andmete salvestamine ja sealt lugemine (hetkel ei tööta jälle).

Mis takistab tööga edasi liikumist:

 • Vähesed teadmised
 • Probleemid mergimisega

Edasised arendused:

 • Kasutajate salvestamine
 • Dünaamiliselt andmete lisamine ja tabelisse kuvamine

Hinnang prototüübile:

 • Realiseeritud on mõned olulised funktsionaaluseid
 • Oleme püüdnud järgida õigeid arendusmustreid
 • Mitmed funktsionaalsused on veel töös