DNS teenuse bind9 seadistamine - Enesetest

From ICO wiki

POOLELI

testi küsimused

1. Kasutajal on vaja fail A kopeerida failiks B. Milline variant on õige
a. mv /home/fileA /home/fileB
b. cp /home/fileA /home/fileB
c. copy /home/filee /home/fileB
2. loo kasutaja test123
a. useradd test123
b. makeuser test123
c. adduser test123
3. loo grupp kalad

 a.	addgroup kalad
b. groupadd kalad
c. makegroup kalad

4. paigalda programm B
a. apt-get install B
b. apt get install B
c. apt-get-install B
5. eemalda eelnev programm täielikult
a. apt-get remove B –purge
b. apt get clean remove B
c. apt-get-remove B
6. Võta kõikidelt kasutajatelt peale root kasutaja kõik õigused /var/log/apache2 kaustas asuvatelt failidelt ja kataloogidelt.

 a.	chmod a-rwx /var/log/apache2
b.

7. Vaata süsteemset logifaili ning liigu reale 12
8. Vaata süsteemseid sõnumeid /var/log/messages ja otsi fraasi ’ ’
9. Miks pole hea nanoga süsteemilogi avada?
10. Mis on IP
11. Mis on IP mask
12. Mis on DNS
13. Antud on IP aadress ja võrgumask. Milline neist on õige
14. Kirjuta pöördtsoon ??
15. Mis failis on ip aliased

vastusemaatriks