DNS teenuse bind9 seadistamine - Labor

From ICO wiki

POOLELI

labori juhend+ pilt

Nõuded

Seadistamine

Nimeserveri paigaldamine

1. mine oma kasutajaga juurkasutajaks

sudo -i

2. uuenda repositooriumi

apt-get update

3. paigalda bind9

apt-get install bind9

Nimeserveri seadistamine

1. seadista oma DNS serveri nimi ja domeen

nano /etc/hosts

fail peab välja nägema järgmine:

127.0.1.1	ns.perenimi.ee	ns

2. muuda hostname

nano /etc/hostname

fail peab välja nägema järgmine:

3. muuda faili /etc/bind/named.conf.options Kommenteeri sisse forwarders sektsioon ja kirjuta sinna DNS serveri aadress. Kasutada võid näiteks hoogle DNS serveri aadressi. Muudetud fail peaks välja nägema järgmine:

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

     forwarders { 
        8.8.8.8;
     };

    auth-nxdomain no;  # conform to RFC1035
    listen-on-v6 { any; };
};

4. lisa bind9 konfiguratsioonifaili tsoonid

nano etc/bind/named.conf.local

muudetud fail:

zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa"; 
};

zone "eesnimi.ee" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.eesnimi.ee";
};
zone "perenimi.ee" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.perenimi.ee";
};
zone "mail.eesnimi.ee" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.mail.eesnimi.ee";
};
zone "mail.perenimi.ee" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.mail.perenimi.ee";
};
zone "fail.perenimi.ee" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.fail.perenimi.ee";

5. tsoonide kirjelduste jaoks loo failid, kasutades aluseks olemasolevat localhost faili.
pöördteisenduse puhul vaata, et IP vastaks sinu võrgule.

cp /etc/bind/db.127 /var/lib/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
cp /etc/bind/db.local /var/lib/bind/db.eesnimi.ee
cp /etc/bind/db.local /var/lib/bind/db.perenimi.ee
cp /etc/bind/db.local /var/lib/bind/db.mail.eesnimi.ee
cp /etc/bind/db.local /var/lib/bind/db.mail.perenimi.ee
cp /etc/bind/db.local /var/lib/bind/db.fail.perenimi.ee

võta aluseks olemasolev localhost fail

6. Nüüd on vaja kõik tsoonifailid järgemööda ära muuta.

nano /var/lib/bind/db.perenimi.ee

muudetud fail:

;
; BIND data file for perenimi.ee
;
$ORIGIN perenimi.ee.
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.perenimi.ee. root.perenimi.ee. (
               3     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
eesnimi.ee. IN   NS   ns.eesnimi.ee.
eesnimi.ee. IN   MX   10 mail.eesnimi.ee.
eesnimi.ee. IN   SPF   "v=spf1 a mx -all"
ns.perenimi.ee.   IN   A    192.168.10.6
mail.eesnimi.ee.  IN   A    192.168.10.190
www.eesnimi.ee.   IN   CNAME    eesnimi.ee.
eesnimi.ee. IN   A  192.168.10.180

perenimi.ee. IN   NS   ns.perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   MX   10 mail.perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   SPF   "v=spf1 a mx -all"
ns.perenimi.ee.   IN   A    192.168.10.6
mail.perenimi.ee.  IN   A    192.168.10.190
www.perenimi.ee.   IN   CNAME    perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   A  192.168.10.150

fail.perenimi.ee IN   A    192.168.10.170

eesnimi.ee tsoonifail

nano /var/lib/bind/db.eesnimi.ee

muudetud fail:

;
; BIND data file for eesnimi.ee
;
$ORIGIN eesnimi.ee.
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.sinufirma.ee. root.eesnimi.ee. (
               3     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
eesnimi.ee. IN   NS   ns.perenimi.ee.
eesnimi.ee. IN   MX   10 mail.eesnimi.ee.
eesnimi.ee. IN   SPF   "v=spf1 a mx -all"
ns.perenimi.ee.   IN   A    192.168.10.6
mail.eesnimi.ee.  IN   A    192.168.10.190
www.eesnimi.ee.   IN   CNAME    eesnimi.ee.
eesnimi.ee. IN   A  192.168.10.180

mail.eesnimi.ee tsoonifail

nano /var/lib/bind/db.mail.eesnimi.ee

muudetud fail:

;
; BIND data file for mail.eesnimi.ee
;
$ORIGIN mail.eesnimi.ee.
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.sinufirma.ee. root.mail.eesnimi.ee. (
               3     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
mail.eesnimi.ee. IN   NS   ns.perenimi.ee.
mail.eesnimi.ee. IN   MX   10 mail.perenimi.ee.
mail.eesnimi.ee. IN   SPF   "v=spf1 a mx -all"
ns.perenimi.ee.   IN   A    192.168.10.6
mail.eesnimi.ee.  IN   A    192.168.10.190mail.perenimi.ee

nano /var/lib/bind/db.perenimi.ee

muudetud fail:

;
; BIND data file for perenimi.ee
;
$ORIGIN perenimi.ee.
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.sinufirma.ee. root.perenimi.ee. (
               3     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
perenimi.ee. IN   NS   ns.perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   MX   10 mail.perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   SPF   "v=spf1 a mx -all"
ns.perenimi.ee.   IN   A    192.168.10.6
mail.perenimi.ee.  IN   A    192.168.10.160
fail.perenimi.ee	IN	A	192.168.10.170
www.perenimi.ee.   IN   CNAME    perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   A  192.168.10.150


perenimi.ee tsoonifail

nano /var/lib/bind/db.perenimi.ee

muudetud fail:

;
; BIND data file for perenimi.ee
;
$ORIGIN perenimi.ee.
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.sinufirma.ee. root.perenimi.ee. (
               3     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
perenimi.ee. IN   NS   ns.perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   MX   10 mail.perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   SPF   "v=spf1 a mx -all"
ns.perenimi.ee.   IN   A    192.168.10.6
mail.perenimi.ee.  IN   A    192.168.10.160
fail.perenimi.ee	IN	A	192.168.10.170
www.perenimi.ee.   IN   CNAME    perenimi.ee.
perenimi.ee. IN   A  192.168.10.150

muuda fail.perenimi.ee tsoonifaili

nano /var/lib/bind/db.fail.perenimi.ee
;
; BIND data file for fail.perenimi.ee
;
$ORIGIN fail.perenimi.ee.
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.sinufirma.ee. root.fail.perenimi.ee. (
               3     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
fail.perenimi.ee. IN   NS   ns.perenimi.ee.
fail.perenimi.ee. IN   MX   10 fail.perenimi.ee.
fail.perenimi.ee. IN   SPF   "v=spf1 a mx -all"
ns.perenimi.ee.   IN   A    192.168.10.6
fail.perenimi.ee.  IN   A    192.168.10.170


7. muuda pöördteisenduse faili

nano /var/lib/bind/db.10.168.192.addr.arpa

muudetud fail:

;
; BIND reverse data file for zone perenimi.ee
;
$TTL  604800
$ORIGIN 10.168.192.in-addr.arpa.  
@    IN   SOA   ns.sinufirma.ee. root.perenimi.ee. (     
               3     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
10.168.192.in-addr.arpa.    IN   NS   ns.perenimi.ee.
6.10.168.192.in-addr.arpa.  IN   PTR   ns.perenimi.ee.    
150.10.168.192.in-addr.arpa.  IN   PTR   perenimi.ee.
160.10.168.192.in-addr.arpa.  IN   PTR   mail.perenimi.ee.
170.10.168.192.in-addr.arpa.  IN   PTR   fail.perenimi.ee.
180.10.168.192.in-addr.arpa.  IN   PTR   eesnimi.ee.
190.10.168.192.in-addr.arpa.  IN   PTR   mail.eesnimi.ee.

8. muuda resolv.conf failis ära nimeserveri aadress

nano /etc/resolv.conf

muudetud fail peab välja nägema järgmine, siia kirjuta oma serveri IP

nameserver 192.168.10.6

9. taaskäivita nimeserver, et muudatused jõustuksid.

/etc/init.d/bind9 restart

kui seadistamisel ei tekkinud probleeme, kuvatakse...

Stopping domain name service… bind9		[OK]
Starting domain name service… bind9		[OK]Nimeserveri töö kontroll

kontrolliks käivita kontrollskript

kontrollskript