DenTnet retsensioon

From ICO wiki

DenTnet retsensioon meeskonnalt Lingviinid

Kuigi analüüs ei vasta esitatud nõudele, et kirjutis peaks olema vähemalt 700 sõna pikkune, on siiski projekt korralikult läbi mõeldud ja kirjeldatud. Idee ja perspektiiv selle projekti puhul on head, on näha et sellel rakendusel võiks olla tulevikku. Positiivne on see, et on tehtud taustauuringut ning uuritud välja kas sedalaadi süsteemid juba kasutusel on ja kui palju selle edasiarendamist vaja oleks. Hästi on ära kirjeldatud rakenduse kasulikkus selle tavakasutajale ja ka arstidele.

Analüüsis oleks aga võinud kirjas olla ka kasutatav tehnoloogia. Kirjas on, et arendatakse desktop-rakendust, aga kas tegu on WPF või Windows Store rakendusega, jääb selgusetuks.

Projekt tundub must have poole pealt päris ambitsioonikas. Realiseerida planeeritakse päris palju. Nice to have osa ei jää ambitsioonikuselt alla ja on näha, et projekti tegijatel on huvi ja hakkamist asjaga pikemalt edasi tegeleda.

Kui rakendus jõuab ükskord reaalselt kasutusse, võib probleemiks tulla vastutustundetute patsientide vastuvõtule mitteilmumine. Autentimine panga kaudu aitab loodetavasti seda probleemi leevendada, kuna sel juhul peab kasutaja broneeringut tegema oma pärisnime all. Siiski võiks arstil olla võimalus pidada "musta nimekirja" vastuvõtule mitte ilmunud patsientidest. Kui sama isik hakkab järgmist korda aega broneerima, võiks talle ette tulla hoiatav teade. Kui sellele vaatamata jätab patsient teist korda vastuvõtule tulemata ega tühista broneeringut, võiks juba ette võtta karmimaid meetmeid (näiteks broneerimise keelu või kohustusliku ettemaksuga broneeringu). Veel võiks tulla kasuks patsiendi nimel olevate aktiivsete broneeringute arvu piirang. Võib juhtuda, et keegi broneerib ära kõik ajad, mis talle võib-olla sobivad ja siis hakkab neid otsast küll tühistama, aga teine patsient ei pruugi süsteemi nii tihti vaadata ja ei märkagi, et talle sobinud aeg on nüüd vabanenud.