Disk2vhd

From ICO wiki

Sissejuhatus

Disk2vhd on tööriist, millega saab luua virtuaalseid kõvakettaid ehk VHD (Virtual Hard Disk) füüsilistest ketastest kasutamiseks Microsoft Virtual PC, Virtual Box või Microsoft Hyper-V virtuaalsetel arvutitel. (VM ehk Virtual Machine). Suurim erinevus Disk2vhd ja teistel füüsilistest ketastest virtuaalsete ketaste tegemiste tööriistadest on, et Disk2vhd-d saab kasutada ka töötaval süsteemil. Disk2vhd kasutab Windows Volume Snapshot võimekust, mis võimaldab Disk2vhd-l luua virtuaalne kõvaketas kettale, millest virtuaalne kõvakedas luuakse. Kiiruse ja võimekuse nimel soovitatakse VHD-d mõnel teisele kettale luua.
Disk2vhd on loodud IT-spetsialistidele ning arendajatele, et hõlbsustada süsteemide veaotsinguid ning arendamist.

Ajaloost ning versioonid

Ajaloost

Disk2vhd versioon 1.0 lasti välja 10. aprill 2009 Mark Russinovich ja Bryce Cogswell, kes mõlemad töötavad Microsoft-is. 1996. aastal lõid nad Sysinternals veebilehe, et jagada professionaalsemaid süsteemi tööriistu ning tehnilist infot.

Versioonid

Peale 1.0 väljalaskmist on tehtud hulga parandusi ning uuendusi.
Disk2vhd 1.1 hakkas toetama käsurealt kasutamist ning kaotas vea, mis muundamise ajal "invalid user buffer" veateate andis.
Disk2vhd 1.2 parandas vajamineva kettaruumi arvutamise ketta jaoks kuhu VHD kirjutatakse.
Disk2vhd 1.3 muutis loodud VHD Windows XP ja Windows Server 2003 buuditavaks uuendades nende MBR (Master Boot Record) ja buutimis sektoreid olema ühilduvamad Hyper-V ning Virtual PC-ga ning installides Intelide draiverid kui need polnud juba installitud. Optimeeriti image-i loomist mitte kopeerides lehekülgede saalimist ning hibernatsiooni faile.
Disk2vhd 1.4 lisas võimaluse Windows XP ja Windows Server 2003 puhul kerneli ja HAL-i (hardware abstraction layer) korrastada nii et loodav VHD oleks buuditav Virtal PC-s. Samuti suutis versioon 1.4 vahele jätta ketta sektorid, millel oli CRC (Cyclic redundancy check) vead, et võimaldada vigaste kestastega süsteemide muundamist.
Disk2vhd 1.5 töötab koos Hyper-V SCSI (Small Computer System Interface) otse ühendatud volüümidega ning annab veateate kui snapshot sisaldab offline volüüme.
Disk2vhd 1.6 sisaldab paremat vea käsitlemist ebaõnnestunu snapshot-ide puhul, garanteeris, et süsteem on käivittav isegi kui süsteem kokku jookseb Disk2vhd uuendusprotsessi ajal, mil ta süsteemi uuendab, et parandada ühilduvust Virtual PC-ga ning toetab otse ühendatud Hyper-V SCSI kettaid.
Disk2vhd 1.61 süsteemi volüümid ei esine kaks korda volüümi listis.
Disk2vhd 1.62 parandas bug-i HAL-i korrastamise koodis, mis ei võimaldanud konverteeritud image-it käivitada Virtual PC-ga.
Disk2vhd 1.63 parandas bug-i, mis mälupulki diskide nimekirja lisas.

Kasutamine

Disk2vhd viimast versiooni on võimalik alla laadida Windows Sysinternals lehelt:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415

Graafiline kasutajaliides

Tuleb Sysinternals lehelt alla laadida Disk2vhd.zip fail ning see lahti pakkida. Kaustast, kuhu zip fail lahti sai pakitud tuleb käivitada disk2vhd.exe.
Windows XP ning Windows Server 2003 puhul näeb kasutajaliides välja selline: Disk2vhdXP.JPG

Windows Vista, Windows 7 ja Windows Server 2008 puhul aga selline: 1288812849-disk2vhd1.png

Suurim erinevus on XP ja Windows 2003 aknas olev "Fix up HAL for Virtual PC". Alati tuleks see ära märkida või saadav ketas pole käivitatav. Disk2vhd loob ühe VHD iga valitud ketta kohta ning salvestab nad määratud kataloogi.

Käsurealt kasutades

Disk2vhd on võimalik kasutada ka käsurealt, mis võimaldab VHD loomist skriptida.

Kasutamine: disk2vhd <[ketas: [ketas:]...]|[*]> <vhdfail>
Näide: disk2vhd c c:\virtuaalketas\snapshot1.vhd

Täpsusta kettad või volüümid mida soovid kasutada snapshot-is ketta tähe (näiteks c:) järgi või kasuta sümbolit "*", et valida kõik kettad või volüümid.


Loodud virtuaalketta kasutamine

Disk2vhd-ga loodud VHD kasutamiseks tuleb luua VM soovitut omadustega ning lisada VHD virtuaalse masina konfiguratsiooni kui IDE ketas. Esimesel käivitamisel, virtuaalmasin, mis käivitab Windowsi koopiat, tajub oma riistvara ning alustab automaatslt driver-te installeerimist kui loodud image-s on nad olemas. Kui ei, siis tuleb puuduvad driver-id ise installeerida Virtual PC või Hyper-V integratsiooni komponentide (integration components) kaudu.<br Virtuaalseid kõvakettaid saab ka lisada kasutades Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 Disk Management või Diskpart tööriistu. Soovitus: Ärge lisage süsteemist loodud VHD-d sama süsteemi külge. Nii tehes Windows annab VHD-le uue Disk signature-i, et vältida originaali ning VHD signatuuride kattumist. Windows viitab ketastele BCD-s (Boot Configuration Database), niiet kui see juhtub, siis virtuaalmasinas Windowsi käivitades ei leia VM bootimis diski.

Kokkuvõte

Disk2vhd on asjalik tööriist inimestele, kes sooviks oma masina peal miskit proovida ilma, et hiljem süsteemiga suuremaid probleeme esineks. Samuti on ta kasulik ka süsteemides esinevate vigade lahendamise proovimiseks ilma, et uusi probleeme tuleks reaalselt. Disk2vhd-ga on lihtne teha nö "surevast kettast" virtuaalketas ning luues partitsioone, kanda üle andmeid füüsilisest masinast virtuaalsesse masinasse kasutades loodud VHD-d kui "eemaldatavat kõvaketast"

Kasutatud kirjandus ning lisaks lugemist

http://www.disk2vhd.com-about.com/
http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2010/01/05/virtually-painless-using-disk2vhd-to-reduce-time-to-solution.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415
http://c-nergy.be/blog/?p=338
http://www.softpedia.com/progChangelog/Disk2vhd-Changelog-140756.htmlKoostanud: Priit Reidak A22