Dynamic disks

From ICO wiki

Sissejuhatus

Dynamic Disk ehk dünaamiline ketas on füüsiline ketas, millel on omadusi, mida ei ole tavalistel ketastel, nagu näiteks toetus Volume Spanningu jaoks mitmelt kettalt. Dünaamilised kettad kasutavad peidetud andmebaasi, et jälgida informatsiooni dünaamiliste andme-mahtude kohta nii kettal kui ka teistel, arvutis paiknevatel, dünaamilistel ketastel. Dünaamilise ketta haldamise meetod on meetod Windows operatsioonisüsteemile, mida tutvustati esmaselt Windows 2000 operatsiooni süsteemiga. Põhikontseptsioon pandi paika Unix platformil aastaid varem. Dünaamilistel ketastel on erinevad tüübid, nagu näiteks Simple Volume, Spanned Volume, Mirrored Volume, RAID-5 Volume ja ka Striped Volume.

Mõned Dynamic Disk´i funktsioonid:

 • Loo või kustuta Simple, Spanned, Striped, Mirrored või RAID-5 Volume´e.
 • Laienda Simple või Spanned Volume´e.
 • Paranda Mirrored või RAID-5 Volume´e.
 • Reaktiveeri puudu- või väljasolevaid kettaid.

Dünaamilise ketta terminid

Volume - Dünaamiliste andmete hoiustamisüksus, mis on loodud vabast ruumist kas ühel või rohkematel ketastel. See võib olla vormindatud faili-süsteemiga ja lisaks määratud ka draivi-täht. Dünaamiliste ketastel paiknevatel Volume’idel on järgnevad tüübid: Simple, Spanned, Mirrored, Striped ja RAID-5.

Simple Volume - Kasutab vaba kettaruumi üksikult kettalt. See võib olla ketta üksik-regioon või koosneda mitmetest liidetud regioonidest. Simple Volume’i saab laiendada kas samal kettal või lisatud ketastele. Kui Simple Volume on laiendatud üle mitme ketta, muutub Simple Volume Spanned Volume’iks. (Vt. alltoodud näidet Simple Volume´ist).

Küllonkena11.jpeg

Spanned Volume - Loodud vabast kettaruumist, mis on ühendatud üle mitme ketta. On võimalik laiendada Spanned Volume’i maksimaalselt 32-le kettale. Spanned volume’i ei saa peegeldada ja see pole vea-kindel. (Vt. alltoodud näidet Spanned Volume´ist).

Kelguga11.jpeg

Striped Volume - Volume, mille andmed on ülekantavad ühele või rohkematele füüsilistele ketastele. Andmed sellist tüüpi Volume’il on jaotatud alternatiivselt igale füüsilisele kettale. Striped Volume ei ole peegeldatav või laiendatav ja pole rikkekindel. Seda Volume’i tuntakse ka RAID-0 nime all. (Vt. alltoodud näidet Striped Volume´ist).

Hangest11.jpeg

Mirrored volume - Veakindel Volume, mille andmed on kopeeritud kahele füüsilisele kettale. Kõik andmed, mis paiknevad ühel Volume’il, on kopeeritud teiste ketaste andmete hoiustamisüksusesse, nii et kui üks ketas lakkab töötamast, saab siiski andmetele ligi läbi teise allesjäänud ketta. Mirrored Volume’i ei saa laiendada ja see on samuti tuntud ka RAID-1’na. (Vt. alltoodud näidet Mirrored Volume´ist).

Alla11.jpeg

RAID-5 - Rikkekindel ketas, mille kolmele või enamale kettale on vaheldumisi salvestatud andmed ja paarsus. Paarsus on arvutatud väärtus, mille abil taastatakse andmed pärast tõrke tekkimist. Kui füüsilist ketast tabab tõrge, loob Windows allesjäänud andmete ja paarsuse põhjal rikutud osal asunud andmed uuesti. RAID-5 draive'i saate luua ainult dünaamilistel ketastel ja neid draive ei saa peegeldada ega laiendada. (Vt. alltoodud näidet RAID-5 Volume´ist).

Lasta11.jpeg

Probleemid ja negatiivsed küljed

Tundub nagu propageeriksid praegu kasutusel olevad Windows Vista, 7 ja 2008 oluliselt rohkem dünaamilise ketta kasutamist, kui nende eelkäijad-versioonid nagu näiteks Windows 2000, XP ja 2003. Põhjus seisneb ilmselt selles, et Windows Vista, 7 ja 2008-ga kaasasoleva Disk Management'i abil on võimalik dünaamiline ketas luua otse põhikettale. Ajal, mil luuakse Dynamic Volume, konverteerub ka põhiketas automaatselt dünaamiliseks kettaks. Disk Management muudabki dünaamilise ketta loomise väga lihtsaks ka tavakasutajatele. Järgnev kirjeldab dünaamilise ketta kasutamisel tekkivaid probleeme ning selle negatiivseid külgi.

 • Pärast põhiketta dünaamiliseks kettaks konverteerimist, ei saa dünaamilist ketast otse, ilma vastavat tööriista kasutamata, põhikettaks taastada. Kõigepealt tuleks kustutada kõik Volume´id dünaamilisel kettal ja seejärel konverteerida dünaamiiline ketas tagasi põhikettaks. Lisaks soovitatakse eelnevalt varundada Dynamic Volume´il olev informatsioon ning alles seejärel konverteerida dünaamiline ketas tagasi põhikettaks. On olemas ka variant konverteerida dünaamiline ketas otse tagasi põhikettaks, kuid seda juba tööriista "Dynamic Disk Converter"it kasutades.
 • Multi-süsteemi installeerimine kettale ja selle konverteerimine dünaamiliseks kettaks, võib viia süsteemi ebanormaalse käivitumiseni. See võib juhtuda juhul, kui näiteks Windows 2000 ja Windows XP on installeeritud ühele kettale. Näiteks kui muuta Windows XP-s põhiketas dünaamiliseks ning seejärel käivitada Windows 2000, toob see kaasa "Blue Screen Of Death"i ja operatsioonisüsteem ei käivitu. Põhjuseks võib pidada Windows XP dünaamilist ketast, sest süsteem sõltub käivitumisel partitsioonitabelist ning Windows 2000 kävitamisel ei tea operatsioonisüsteem, et olemasolev ketas on muudetud dünaamiliseks ning konfiguratsiooniprofiilid Windows 2000 on endiselt põhiketta omad. Nii tekibki viga arvuti käivitamisel. Järelikult on mõistlik, kasutades multi-süsteemi, mitte konverteerida põhiketast dünaamiliseks.
 • Dünaamilised kettad ei ole Windows 98/XP Home´i ja DOS-i üleslaetavate ketaste kaudu ligipääsetavad. Kui peaks olema tekkinud viga arvuti käivitamisel, siis sellise probleemi lahendamine vanu meetodeid kasutades oleks üsnagi keerukas. Hiljutised operatsioonisüsteemid, Windows Vista ja hilisemad, toetavad dünaamilisi kettaid. Lisaks, dünaamilist ketast ei toeta kolmanda osapoole partatsiooni haldamise tööriistasid, nagu Acronis Disk Director, Paragon Partition Manager, Easeus Partation Master jne.
 • Tegelikult ei saa dünaamilist ketast viia süsteemi partitsiooni. Spanned Volume ja Striped Volume võimaldavad laiendada Volume´i mahutatavust, kasutades mitmik-kettal olevat kasutamata ruumi, kuid süsteemipartitsiooni Simple Volume ei saa eksisteerida multi-kettal. Samuti pole võimalik pääseda Spanned ja Striped Volume´ile ligi, kui üks neist ketastest on kahjustatud.
 • Lisaks seisneb probleem ka selles, et kas Windows Vista/2008 ja Windows 7 saab installeerida dünaamilisele kettale või mitte. Et tagada andmete turvalisus, ei saa operatsioonisüsteemi paigaldada dünaamilisele kettale. Erandiks on, et OS-i saab installida dünaamilise süsteemi Volume´ile. Nt: Kõigepealt installeeritakse Vista põhikettale ja seejärel muuta põhiketas dünaamiliseks, peale mida saab otse dünaamilisele kettale installeerida OS(näiteks Windows 7 vms), et asendada algselt installeeritud Vista. Windows 2000/XP/2003 nende installerimisel ei suudeta tagada andmete turvalisus nii hästi kui Vistal, sest tavaliselt Dynamic Volume hävineb installeerimise käigus, seega on soovituslik esmalt muretsenda endale Dynamic Disk Converter, et konverteerida dünaamiline ketas põhikettaks ja siis installeerida uus operatsioonisüsteem, et vältida andmete kahjustumist.

Võimalused

Erinevates operatsioonisüsteemides Simple, Striped, Spanned, Mirrored ja RAID-5 Volume´ite kasutamisvõimalused.

Teretere111.jpeg

Hoiatus

Asjad, mida peaks KINDLASTI teadma, enne kui otsustatakse põhiketas konverteerida dünaamiliseks kettaks.


 • Et luua dünaamilist ketast, peate olema süsteemi sisse logitud administraatorina.
 • ÄRA konverteeri ketast, millele on installeeritud operatsioonisüsteem, dünaamiliseks kettaks. Sedasi talitades loote olukorra, kus ei ole võimalik enam seda operatsioonisüsteemi käivitada.
 • Kui te kasutate põhiketast varikoopiate andmete varundamiseks ja te kavatsete konverteerida ketast dünaamiliseks, on oluline võtta kasutusele järgnevad ettevaatusabinõud, et hoida ära andmete kadumaminek: Kui põhiketas ei ole kasutusel kui üleslaetav ketas (partatsioon) on mõistlik see välja lülitada, enne kui konverteerida varundandmeid sisaldav ketas dünaamiliseks kettaks. Et kettal olevad varikoopiad ei hävineks, on oluline, et originaalfaile sisaldav ketas lülitataks tööle lähima 20 minuti jooksul. Kui varikoopiad asuvad boot volume'il, on võimalik ketas konverteerida dünaamiliseks kettaks, ilma andmeid kaotamata. Käsk mountvol, koos lisaatribuudiga /p, on mõeldud volume'i väljalülitamiseks. Volume´i käivitamiseks on Disk Management'is olemas snap-in käsk, või käsurealt käsk mountvol.
 • Taastades dünaamiliselt kettalt System Image'it, ei ole võimalik arvutis olevaid kettaid formattida, et sobitada ketast tagavarakettaga. Et kasutada täisfunktsionaalsust, selekteeri põhikettal olev Volume tagavara (backup) asukohana.
 • Pärast põhiketta dünaamiliseks kettaks muutmist, ei ole võimalik Dynamic Volume´i tagasi partitsioonideks muuta. Selleasemel on vajalik kustutada kõik dünaamilisel kettal olevad Volume´id ning seejärel muuta see tagasi tavakettaks. Et säilitada andmeid, on tarvis need eelnevalt kõrvalolevale kettale varundada.
 • Püüdes Disk Managementis midagi muuta, olles eelnevalt keelustanud Disk Defragmenteri teenuse, saate veateate. Selle vältimiseks jälgige, et Disk Defragmenteri teenus on seadistatud manuaalsele sisse-välja lülitamisele.

Põhiketta konverteerimine dünaamiliseks kettaks

1. võimalus: Käsurealt põhiketta konverteerimiseks dünaamiliseks kettaks Command Prompt´i- abil:

 #Ava Command Prompt administraatorina ja trüki sinna diskpart ning vajuta ENTER.
 #Kirjuta käsureale List Disk. NB!Pead teadma, millist ketast soovid konverteerida. 
 #Kirjuta käsureale Select Disk #.(# asenda oma ketta-numbriga, nt. Disk1)
 #Kirjuta käsureale Convert Dynamic.

Seehulgas: List Disk kuvab nimekirja, millised kettad arvutis paiknevad ja annab nende kohta ka informatsiooni. Näiteks: Ketaste ja vaba ruumi suuruse või kas on tegemist põhi- või dünaamilise kettaga. Lisaks saab teada, kas andmekandja on seadistatud kasutama alglaadimise sissekandeid(Master Boot Record - MBR) või GUID partatsioonitabelit (GPT). Ketas, mille ees on tärnike(*), sellele on parasjagu fokuseeritud. Select Disk´i abil on võimalik valida enda jaoks vajaminev ketas ja see kinnitada, mis hiljem soovitakse dünaamiliseks kettaks konverteerida. Convert Dynamic käsk konverteeribki põhiketta dünaamiliseks. Kõik eksisteerivad partatsioonid muutuvad Simple Volume´ideks.

Vaata ka illustreerivat pilti:

Ilusiluscmd.jpeg


2. võimalus: Kasutades Disk Management´i:

1. Esmalt ava Server Manager ning seejärel vasakul-olevast tulbast Storage alt leiad Disk Management´i.

Sa11.jpeg


2. Seejärel vajuta parem click kettale, mida soovid hakata konverteerida dünaamiliseks kettaks. Avanevad erinevad võimalused, mis selle kettaga teha saab, kuid tuleb valida käsk Convert to Dynamic Disk ehk konverteeri dünaamiliseks kettaks.

Lootma11.jpeg


3. Pärast seda, kui oled vajutanud käsule Convert to Dynamic Disk, avaneb aken, kus saab veel igaks juhuks täpsustada ja üle kontrollida, et oled ikka valinud õige ketta, mida konverteerima hakkad. Kui kõik on õige, tuleb vajutada käsule "OK".

Pead11.jpeg


4. Kui vajutasid "OK"´le nagu eelmises punktis kirjas oli, avaneb viimast korda enne põhiketta konverteerimist dünaamiliseks kettaks, kontroll-aken tekstiga: Ketas, mida soovite konverteerida dünaamiliseks, on näidatud alljärgnevas listis. Kui oled oma valikus kindel, vajuta käsule Convert. NB! Et näha rohkem informatsiooni konverteeritava ketta kohta, vajuta käsule Details.

6nn11.jpeg


5. Ja ongi valmis: oled konverteerinud põhiketta dünaamiliseks kettaks.

Eimöödu11.jpeg

Kasutatud kirjandus

Autor

Katrin Kukk A22