EBox

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

eBOX

NB: vaata ka zentyal artikklit, kuna käesolev on aegunud

TEAM - AK31/AK32

 • Teet Raudsep - AK-31
 • Urmas Kaldaru - AK-32
 • Hendrik Lind - AK-32
 • Ragnar Kolga - AK-32

Dokumentatsiooni kirjeldus

NB! Antud juhend aegub kui tuleb välja eBox versioon 2.0 mis on tehtud Ubuntu baasversioonile 10.04 LTS
Planeeritav 2.0 versiooni publitseerimine on juuli 2010. [1]
Uue versiooni võiks valida referaadi teemaks ning samuti ka siin teemas viidata sellele.


Viimati muudetud 08.05.2010


Versioon Kuupäev Muudatused
0.1 18.12.2009 Loodud sisu struktuur
0.3 27.12.2009 Serveri installeerimine ja esmane konfigureerimine
0.5 08.01.2010
0.7 09.01.2010 teenuste häälestamine
0.8 10.01.2010 teenuste häälestamine ja dokumenteerimine
0.9 13.01.2010 dokumentatsiooni parendamine vastavalt hinelisele tagasisidele
1.0 26.01.2010 eesmärgiks seatud dokumentatsioon valmis(jtk dokumentatsiooni hindamisest tulenevalt)Teemavalikule aitas kaasa õppejõud. Kõik grupi liikmed ei teadnud eBoxi nimelisest tarkvarast (projektist) eelnevalt midagi. Järgnev dokumentatsioon on valminud grupitööna ja praktiliselt läbi tehtud. Kui keegi jääb dokumentatsiooni lugedes hätta praktilise poole seadistamisega, siis võib julgelt eBox wiki kirjutanud TEAM - AK31/AK32 poole pöörduda :-) Kõik ettepanekud on tervitatud.

Sissejuhatus

Mis on eBox?

eBox on tarkvaraline platvorm, mis võimalda lihtsalt ja mugavalt hallata erinevaid võrgu teenuseid. eBox sobib väga hästi väikeettevõtetele. Väikeettevõtted ei pea ostma sisse IT teenust, vaid piisab inimeste koolitamisest, kes saaksid eBoxi vahendusel kenasti hakkama süsteemi teenuste konfigureerimisega.

Legend

Meil on väike ettevõte, kes kasutab ühte lokaalset serverit personali teenindamiseks järgnevate teenustega:

 • veebiserveriteenus (Spache)
 • failihaldusteenus (Samba)
 • nimeserveriteenus (DNS)
 • suhtlusprogramm (Jabber)
 • grupitöötarkvara (eGroupware)


Teenuseid haldab ja seadistab süsteemiadministraator kes ei tunne süsteemi süvitsi. Süsteemiadministraator hindab lihtsust teenuste konfigureerimisel.


eBOX installeerimine


 • Vali installeerimise keel.

step01


 • eBox installeerimise käivitamiseks valida "Instaleeri eBox"

step02


 • Instaleerimise initsialiseerimine, arvuti nime sisestamine ja kõvaketta partitsioneerimine.

step03 step04 step05 step06 step07


 • Esmase kasutaja andmete sisestamine ja süsteemi installeerimise lõpetamine.

step08 step09 step10 step11 step12


 • Erinevate komponentide valimine.

step13 step14 step15 step16


 • Installeerimise lõpetamine.

step17 step18


 • eBox veebipõhisesse kasutajaliidesesse sisenemiseks tuleb brauseri aadressi reale sisestada eBox serveri aadress kujul:
https://<eBox-serveri-aadress>

step19


 • eBox serveri IP aadressi saab vaadata käsurealt:
ifconfig
 • Ligipääsu puudumisel võib tegemist olla tulemüüri piirangutega, aitab käsurea käsk:
sudo /etc/init.d/firewall stop


 • Kui tekib vajadus hiljem muuta installeeringu seadistusi siis on võimalik lisada ja eemaldada veebilehelt Core>Software management>Ebox components või siis serveri konsoolilt näiteks järgmisi pakette.
apt-get {[install] | [update] | [remove] | ... } <pakett>

Paketid:
 * ebox-antivirus    * ebox-asterisk	  * ebox-ca  	* ebox-dhcp
 * ebox-dns		 * ebox-ebackup   	  * ebox-egroupware  * ebox-firewall
 * ebox-ids		 * ebox-jabber	      * ebox-l7-protocols * ebox-mail
 * ebox-mailfilter    * ebox-monitor   	  * ebox-network   * ebox-ntp
 * ebox-objects     * ebox-openvpn	  * ebox-printers   * ebox-remoteservices
 * ebox-samba      * ebox-services   	  * ebox-software   * ebox-squid
 * ebox-trafficshaping  * ebox-usersandgroups   * ebox-webserver

NB! Kui installeerida konsoolilt siis ei pruugi ilmuda programmid veebiliidesesse!

Süsteemi nõuded

Kui kasutada VirtualBox virtualiseerimistarkvara, siis lubada Enable PAE/NX seadistus.

eBox ei pruugi toetada Internet Exploreri kõiki versioone. Administreerimiseks kaughaldusega võib vaja minna Firefox või Opera brauserit.

EboxIEerror.png

Veebil lehel töötades tuleb koheselt kui "Save" läheb punaseks salvestada tehtud muudatused vältimaks vigast konfiguratsiooni.

Save1.png

Riistvara nõuded.

Kõvaketta ruumi peaks olema minimaalselt 1000MB (kui installeerida süsteem minimaalsete pakettidega ja hiljem siis apt-get install käsuga lisada). Minimaalset installatsiooni soovitatakse valida siis kui arvuti mälu on väiksema kui 1024MB.

Valitud teenused

Teenuste konfigureerimiseks tuleb esmalt logida eBox keskkonda veebilehitseja kaudu.

DNS (nimeserver)

Võta vasakult infrastruktuuri teenuste nimekirjast DNS.

Apache (veebiserver)

Ettevõttes soovitakse kasutada veebi teenust. selleks peab olema eBoxis paigaldatud "webserver" moodul.


 • Ava menüüs "Infrastructures" -> "Web server"

Web service.png


Valida mis Port on aktiivses kasutuses antud teenusele. Kas Samba teenuse kasutajad saavad kasutada veebi serveri teenust, millega luuakse nende kodukatalogi public_html kataog kus nad saavad luua ja muuta oma nimelist veebilehte.

Koduleht on vaadeldav aadressil:

http://<eboxIP>/~<username>/ 
where username is the name of the user that published contents.

Virtual host:

Siin saab määrata veebilehe viruaalkatalooge.

NB: Katalogi nimi tuleb kirjutada täis pikkuses.

Virtualhost.png


Peale lehtede veebilehtede lisamist lisatakse ka DNS teenusele vastavad kirjed kui antud teenus on seadistatud.

Weebi lehtede aktiveerimiseks tuleb teha seadistusi katalogis: /var/www/<vHostname>, Kus vHostName on virtuaalkatalogi nimi. Kui lisatakse lisa mooduleid (näiteks PHP, ASP moodulid siis tuleb käsitsi viia sisse muudatused konfiguratsiooni failides serveri katalogis /etc/apache2/sites-available/user-ebox-<vHostName>/.

Samba (failiserver)

Ettevõttes on soov kasutada failide jagamise teenust.


 • Järgnevalt teeme süsteemi uue kasutaja kes pääseb ligi samba võrgu kaustale.

Kasutaja loomine02.jpg

Vali vasakust Office menüüst Users. Siis vali menüüpunkt Add User (lisa uus kasutaja). Täida olulised väljad ja vajuta nuppu create (süsteemi tehakse uus kasutaja. Kui süsteemile midagi ei sobinud, siis kuvatakse veateade).

Vali vasakust Office menüüst File Sharing(failide/kaustade jagamine). Järgnevalt kuvatakse File Sharing Option aken, kus on kolm alamvalikut:

 • General Settings * PDC * Shares


General Settings all tuleks teha jägnevad muudatused. Lülitada välja Enable PDC ja täita ülejäänud olulised väljad (vaata ekraanipilti).

Samba01.jpg


Teeme uue jagatud kausta.
Jagatud kausta loomine04.jpg

Määrame, kes hakkab kaustale ligi pääsema. Saame teha seda share andmete Access Control veeru ikoonist.
Jagatud kaust ja oigused03.jpg

Tesime samba teenuse toimimist.

Windowsi keskkonnas saab võtta Start menüüst käskluse RUN. Tippida sisse:

 \\masina_ip 


Küsitakase kasutajanime ja parooli. Sisestage kasutaja, kelle tekitasite Add User käskluse vahendusel. Kuvatakse jagatud kaust vastavate õigustega.

Jabber (suhtluskeskkond)

Ettevõttes on vaja firmasisest suhtluskeskkonda, väliste serveritega ühendumine ei ole soovitav.

 • Esmalt on vaja käivitada Jabberi teenus. Selleks valida haldusliidese menüüst valik "Jabber" ning määrata domeeni nimi ja võtta ära linnuke kastist "Connect to other servers"

Ebox jabber 01.jpg


 • Järgmisena tuleb luua kasutajad, kui neid ei ole ja anda neile Jabberi teenuse kasutamise õigus. Vajadusel anda ka administraatori õigused.

Ebox jabber 02.jpg Ebox jabber 03.jpg


 • Jabberi suhtluskeskkonna teenust saab kasutada näiteks suhtlusprogrammiga "Pidgin".

Ebox jabber 04.jpg Ebox jabber 05.jpg

eGroupware (grupitöötarkvara)

 • eGroupware serveri käivitamiseks valida haldusliidese menüüst "Office" käsk "Groupware".

Ebox egroupware 01.jpg


 • Esmimesel käivitamisel võiba vajalikuks osutuda IMAP serveri käivitamine, seda saab teha menüü "Communications" käsuga "Mail".

Ebox egroupware 02.jpg


 • Kui see on tehtud, siis tuleb valida virtuaaldomeen.

Ebox egroupware 03.jpg


 • eGroupware-t saab kasutada internetibrauseriga, sisestades aadressireale aadressi kujul:
http://<serveri-aadress>/egroupware


 • Avaneb login lehekülg ja peale sisselogimist saabki hakata kasutama suurte võimalustega grupitöötarkvara.

Ebox egroupware 04.jpg Ebox egroupware 05.jpg


Süsteemi varundus

Süsteemi varunduseks on kaks võimalust. Esimene neist on konfiguratsioonifailide varundamine ja teine on täieliku varukoopia tegemine.

Varukoopiad tehaks otse serverisse, kus saab need siis failina alla laadida või otse taastada. Samba teenuse kasutamisel jagatakse varukoopiate kataloog vaikimisi välja, et paremine varukoopiaid hallata. Soovitav on teha varukoopiast varu teisele andmekandjale (näiteks plaadile, varundusserverisse, mälupulgale, ...).

Taastamine tehakse serveris olevatest varukoopiatest või sisestatakse eraldi varukoopia fail.

Süsteemi varundusest võib detailsemalt dokumenteerida järgmises versioonis (seda võib teha järgmine TEAM :-).

Planeeritavad uuendused 1.4 versioonis

 • Active Directory sync
 • Remote backup
 • Webmail
 • Support for Master-Slave LDAP
 • PPPoE support
 • Usability enhancements

[Allikas http://www.ebox-platform.com/]

Kokkuvõte

Kasutatud kirjandus