EMS

From ICO wiki

Tutvustus

Emergency Management Services (EMS) on Windows Server 2003 ja Windows Server 2008 osa, mis võimaldab kaugadministreerimist serial port'i kaudu. Tavaliselt on parim valik serveri kaugadministreerimiseks Terminal Services, kuid see nõuab toimivat võrguühendust. EMS on lahendus olukorraks, kui serveri operatsioonid on nii tõsiselt häiritud, et võrguühendus pole kasutatav. Sellega on võimalik ligipääs konsoolile isegi siis, kui klaviatuur ja monitor ei funktsioneeri. Kuna see võimaldab ligipääsu ainult terminalile, siis puudub graafiline kasutajaliides ning funktsionaalsus piirdub valiku sisse-ehitatud konsoolikäskudega, lisaks Windows command prompt'i omad. Kuna kasutajaliides sisaldab ainult põhivõimalusi, ei soovitata seda kasutada rutiinseks administraatori tööks, kuid hädajuhul annab see võimaluse jätkata tööd ja planeerida süsteemi taaskäivitamine sobivamale ajale. Serveri administreerimiseks on võimalik kasutada isegi modemit.

Võimalused

  • Käivitada serverit.
  • Muuta BIOS'i sedaistusi.
  • Kuvada Power On Self Test'i (POST) tulemusi.
  • Installeerida Windowsi, kasutades näiteks Remote Installation Service'it (RIS).
  • Valida käivitatavat operatsioonisüsteemi.
  • Administreerida Windowsi kasutades administreerimisvahendeid nagu näiteks: WMI, Terminals Services, MMC, Telnet jne.
  • Pääseda ligi serverile, kui see on võrgule kättesaamatu.
  • Kuvada süsteemi veateateid.
  • Serverit ümberhäälestada (reset).

Kasutamine

Selleks, et kasutada EMS on vaja see lubada, taaskäivitada ja ühendada teine arvuti serveriga serial port'i kaudu. EMS aktiveeritakse sissekandega serveri BOOT.INI'i faili. Seda on võimalik muuta Notepad'iga, kuid turvalisem on kasutada BOOTCFG.EXE või BCDEDIT.exe utiliiti. Selle kasutamine käib läbi command prompt'i, sisestades käsu BOOTCFG VÕI BCDEDIT. EMS'i aktiveerimiseks tuleks sisestada järgmine käsk:

Windows Server 2003

bootcfg /ems on /port com1 /baud 9600 /id 1

/ems- lülitada EMS sisse /port- seadistada EMS'i kasutatav port /baud- määrata kasutav boodi kiirus /id- määrata, millist operatsioonisüsteemi konfigureeritakse

Ems1.jpg

Windows Server 2008

bcdedit /emssettings EMSPORT:2 EMSBAUDRATE:115200
bcdedit /ems {18b123cd-2bf6-11db-bfae-00e018e2b8db} on

18b123cd-2bf6-11db-bfae-00e018e2b8d märgib kohta kuhu käib vastav boot entry, millele EMS soovitakse aktiveerida.

Peale BOOT.INI faili muutmist BOOTCFG.EXE abil on peale serveri taaskäivitamist EMS'i Special Administration Console (SAC) kasutatav. Peale aktiveerimist töötab EMS alati taustal, kasutamiseks on vaja ühendada teine arvuti, millel serveri terminali emuleerimiseks vajalik tarkvara, serveri serial port'i. SAC'i aken:

Ems2.jpg

Et näha kasutatavate käskude listi sisestada ?:

Ems3.jpg

SAC'i sisseehitatud käskude valik on suhteliselt piiratud, seega on loodud võimalus kasutada SAC'i sisest Windows Command Prompt'i sessiooni. See käib käsuga:

ch –si 1

Ems4.jpg

Command Prompt nõuab alguses sisselogimist, sest CMD annab ligipääsu kõigile Windows DOS stiilis käskudele ja failisüsteemile.

Ems5.jpg

Ems6.jpg

Peale Command Prompti aktiveerimist on võimalik kasutada lihtsamaid administreerimiskäske nagu NET START, NET STOP, NETSH, NSLOOKUP, IPCONFIG, PING, TRACERT ja tavalisi DOS'i failisüsteemi käske nagu CD, COPY, DEL, MOVE jne. Enamikel käskudel on help'i võimalus, selleks sisestada käsu lõppu /?, näiteks:

ipconfig /?

Command Prompti sulgemiseks asutada exit käsku, mis viib tagasi SAC'i. SAC'i eraldi sulgeda pole vaja, piisab kaabli eemaldamisest serveri ja arvuti vahel.

Lisaks lugemist

EMS'i aktiveerimine erinevatel serveritel EMS'i readme

Kasutatud kirjandus

[1] [2] [3] [4]

Koostas Juhan Liiva A21