Echo360

From ICO wiki

Üldinfo

Echo360 on automaatne salvestuslahendus mis on Eesti Infotehnoloogia Kolledžis kasutusele võetud loengute ja praktikumite videodokumenteerimiseks ja videoõppematerjalide loomiseks. Esimesed salvestused on toimunud Kolledžis 2008. aastal ning alates 2012. aastast salvestatakse kogu Echo360'ga varustatud auditooriumites toimuvat õppetööd. Kolledžis on selliseid õpperuume kokku seitse, nende hulgas on kaks arvutilaborit. 2013/2014. õppeaastal on Eesti Infotehnoloogia Kolledžis tehtud ligi 2100 salvestust. Valminud salvestised on oluliseks tugimaterjaliks tudengitele, kes saavad vajadusel jäädvustatud loengu või praktikumi järelvaadata sobiva tempoga ning sobilikul ajal.

Loengute ja praktikumite salvestamine

Kui õppejõududega ei ole kokku lepitud teisiti, salvestatakse kõik ruumides 212, 219, 221, 314, 316, 319 ja 410 toimuvad loengud ja praktikumid. Harjutustunnide salvestus toimub vastavalt kokkuleppele. Kaugõppe nädalavahetustel toimuva auditoorse õppetöö salvestatakse terves ulatuses ning sellised salvestused on eriti kõrge tähtsusega.

Planeeritud salvestused

Loengute ja praktikumite salvestuste plaan koostatakse vastavalt tunniplaanile ja kokkuleppetele õppejõududega ning aktiveeritakse semestri alguses. Planeeritud salvestus algab automaatselt 1 minut enne tunniplaanijärgset loengu või praktikumi algust ning lõppeb 5 minutit pärast tunniplaanijärgset kontakttunni lõppu. Planeeritud salvestused seotakse konkreetse õppeaine alajaotusega, ning õppeaine eest vastutav õppejõud saab salvestise valmimisel teavitust ja linki e-posti teel.

Planeerimata (ad hoc) salvestus

Loengut on võimalik salvestada ka plaaniväliselt. Selleks tuleb teavitada haridustehnoloogi, või algatada salvestust iseseisvalt õpperuumis oleva EchoMonitor'i abil. Plaaniväline salvestus võib kesta maksimaalselt 4 tundi või kuni järgmise planeeritud salvestuse alguseni. Kuna plaaniväline salvestus ei ole seotud õppeaine alajaotusega, tuleb pärast salvestuse lõppu anda sellest teada haridustehnoloogile, märkides ruumi, salvestuse alguse kellaaaja ning õppeainet, millega on seotud antud salvestus. Seejärel haridustehnoloog algatab salvestuse töötlemist ning suunab salvestist vastava õppeaine alajaotusse.

Loengute ja ürituste otseülekanded Echo360 abil

Eesti Infotehnoloogia Kolledžis kasutusel olevad Echo360 salvestusseadmed võimaldavad teha ka otseülekannet ruumis toimuvast õppetööst või üritusest. Nii saab loengut reaalajas jälgida ka väline vaatajaskond, näiteks õppijad teistest õppeasutustest, MOOC (massive open online course) kursuse osalejad jne.

Otseülekande vajadusest tuleb teavitada haridustehnoloogi, kes teeb vastavad seadistused ning saadab otseülekande linki. Hiljem on samal aadressil võimalik näha ürituse salvestist.

Salvestiste haldamine

Echo360'ga loodud salvestuste haldamine toimub veebikeskkonnas EchoSystemServer (edaspidi ESS), mis asub aadressil https://echo360.e-ope.ee. Süsteemis toimetamiseks on vajalik kasutajakonto, mille loomiseks palun pöörduge haridustehnoloogi poole.

Salvestiste redigeerimine e. "lõikamine"

Salvestiste avalikustamine

Videoõppematerjalide loomine Echo360 Personal Capture abil

Echo360 salvestusi on võimalik luua ka Kolledžist eemal olles Echo360 tarkvaralise salvestuslahenduse abil. Tarkvara paigaldatakse õppejõu arvutisse (Windows või MacOS) ning sellega on võimalik teha salvesusi kasutades arvuti küljes oleva mikrofoni ja veebikaamerat. Tehtud salvestused säilitatakse esialgu kasutaja arvutis ning seejärel laetakse üles EchoSystem keskserverisse töötlemiseks. Keskserverisse üleslaasimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja parooli tuleb küsida haridustehnoloogilt.

Selline lahendus on mugav ja kasulik näiteks videoloengute ettevalmistamiseks [ümberpööratud klassiruumi] metoodika rakendamisel.

Echo360 Software Capture paigalduse, seadistuse ja kasutamise juhend asub [siin].

Tugi

Echo360 süsteemi eest vastutab haridustehnoloog Juri Tretjakov.

  • Aadress: Raja4C, 5. korrus, ruum 518
  • Telefon: 6 285 829
  • E-post: juri.tretjakov(at)itcollege.ee
  • Skype: juri.tretjakov

Õpperuumide seadmestikuga aitab õppetehnik Lembi Tiks

  • Aadress: Raja4C, 4. korrus, ruum 407
  • Telefon: 6 285 835
  • E-post: lembi.tiks(at)itcollege.ee