Enneaegsed

From EIK wiki


Meeskond "Enneaegsed"
Aine: Category:Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine
Liikmed: Jaan Elken
Margit Ool
Juhendajad: Mait Poska
Semester: 2016 kevad

XML fail

Teemaks valisime arvete andmete hoidmise XML-is ning nende põhjal arvete nimekirja kuvamise ja arvete trükiks sobivate kuvade genereerimise.

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<invoices>
 <invoice ref="00001" issued="2016-02-24" type="B2C">
  <header>
   <title>Arve</title>
   <order-number>MF002412</order-number>
   <due-date>2016-03-24</due-date>
   <seller>
    <name>OÜ Naelutaja</name>
    <registration-code>10421629</registration-code>
    <contact-address>
     <street>Kalju</street>
     <house>12</house>
     <apartement>6</apartement>
     <city-county>Tallinn</city-county>
     <postal-code>10512</postal-code>
    </contact-address>
    <contact-phone>56000000</contact-phone>
    <bank-requisites>
     <requisite>
      <name>Swedbank</name>
      <iban>EE232200001180005555</iban>
     </requisite>
     <requisite>
      <name>LHV</name>
      <iban>EE232200001188972345</iban>
     </requisite>
    </bank-requisites>
   </seller>
   <buyer>
    <name>Peeter Ehitaja</name>
    <contact-address>
     <street>Kalda</street>
     <house>1</house>
     <apartement>1</apartement>
     <city-county>Tallinn</city-county>
     <postal-code>10512</postal-code>
    </contact-address>
   </buyer>
  </header>
  <body>
   <invoice-items>
    <item type="goods">
     <amount unit="tk">10</amount>
     <name>Nael</name>
     <price-vat currency="EUR">1.2</price-vat>
     <price currency="EUR">1</price>
    </item>
    <item type="service">
     <amount unit="h">1</amount>
     <name>Naelutamine</name>
     <price-vat currency="EUR">12</price-vat>
     <price currency="EUR">10</price>
    </item>
   </invoice-items>
  </body>
  <footer>
   <total-price-vat currency="EUR">13</total-price-vat>
   <total-price currency="EUR">11.2</total-price>
   <instructions>Naelutama tullakse 30.03.2016 kell 13.00</instructions>
  </footer>
 </invoice>
 
 <invoice ref="00002" issued="2016-02-24" type="B2B">
  <header>
   <title>Arve</title>
   <order-number>MF005432</order-number>
   <due-date>2016-04-24</due-date>
   <seller>
    <name>OÜ Naelutaja</name>
    <registration-code>10421629</registration-code>
    <contact-address>
     <street>Kalju</street>
     <house>12</house>
     <apartement>6</apartement>
     <city-county>Tallinn</city-county>
     <postal-code>10512</postal-code>
    </contact-address>
    <contact-phone>56000000</contact-phone>
    <bank-requisites>
     <requisite>
      <name>Swedbank</name>
      <iban>EE232200001180005555</iban>
     </requisite>
     <requisite>
      <name>LHV</name>
      <iban>EE232200001188972345</iban>
     </requisite>
    </bank-requisites>
   </seller>
   <buyer>
    <name>OÜ Oütaja</name>
    <contact-address>
     <street>Riidevarna</street>
     <house>3</house>
     <apartement>1</apartement>
     <city-county>Tallinn</city-county>
     <postal-code>43232</postal-code>
    </contact-address>
   </buyer>
  </header>
  <body>
   <invoice-items>
    <item type="goods">
     <amount unit="tk">1</amount>
     <name>Diivan</name>
     <price currency="EUR">1000</price>
    </item>
    <item type="goods">
     <amount unit="tk">2</amount>
     <name>Tool</name>
     <price currency="EUR">300</price>
    </item>
    <item type="service">
     <amount unit="hours">1</amount>
     <name>Tassimine</name>
     <price currency="EUR">50</price>
    </item>
   </invoice-items>
  </body>
  <footer>
   <total-price currency="EUR">1350</total-price>
   <instructions>Kohaletoimetamine kokkuleppel, helistada 23423432</instructions>
  </footer>
 </invoice>

 <invoice ref="00003" issued="2016-02-26" type="B2C">
  <header>
   <title>Arve</title>
   <order-number>MF005645</order-number>
   <due-date>2016-04-24</due-date>
   <seller>
    <name>OÜ Naelutaja</name>
    <registration-code>10421629</registration-code>
    <contact-address>
     <street>Kalju</street>
     <house>12</house>
     <apartement>6</apartement>
     <city-county>Tallinn</city-county>
     <postal-code>10512</postal-code>
    </contact-address>
    <contact-phone>56000000</contact-phone>
    <bank-requisites>
     <requisite>
      <name>Swedbank</name>
      <iban>EE232200001180005555</iban>
     </requisite>
     <requisite>
      <name>LHV</name>
      <iban>EE232200001188972345</iban>
     </requisite>
    </bank-requisites>
   </seller>
   <buyer>
    <name>Kahtlane tegelane</name>
    <contact-address>
     <street>Paldiski mnt</street>
     <house>123</house>
     <apartement>1</apartement>
     <city-county>Tallinn</city-county>
     <postal-code>54545</postal-code>
    </contact-address>
   </buyer>
  </header>
  <body>
   <invoice-items>
    <item type="goods">
     <amount unit="tk">1</amount>
     <name>Labidas</name>
     <price currency="USD">30</price>
     <price-vat currency="USD">36</price-vat>
    </item>
   </invoice-items>
  </body>
  <footer>
   <total-price currency="USD">30</total-price>
   <total-price-vat currency="USD">36</total-price-vat>
  </footer>
 </invoice>
</invoices>

XML schema (XSD)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:simpleType name="currencyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="EUR" />
   <xs:enumeration value="USD" />
   <xs:enumeration value="GBP" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="invoiceType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="B2C" />
   <xs:enumeration value="B2B" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="invoiceItemType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="goods" />
   <xs:enumeration value="service" />
   <xs:enumeration value="credit" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

 <xs:element name="invoices">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="invoice" maxOccurs="unbounded">
     <xs:complexType>
      <xs:all>
       <xs:element name="header">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="title" type="xs:string" />
          <xs:element name="order-number" type="xs:string" />
          <xs:element name="due-date" type="xs:date" />
          <xs:element name="seller">
           <xs:complexType>
            <xs:all>
             <xs:element name="name" type="xs:string" />
             <xs:element name="registration-code" type="xs:string" />
             <xs:element name="contact-address">
              <xs:complexType>
               <xs:all>
                <xs:element name="street" type="xs:string" />
                <xs:element name="house" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" name="apartement" type="xs:string" />
                <xs:element name="city-county" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" name="municipality" type="xs:string" />
                <xs:element name="postal-code" type="xs:integer" />
               </xs:all>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element minOccurs="0" name="contact-phone" type="xs:string"></xs:element>
             <xs:element name="bank-requisites">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="requisite">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="name" type="xs:string" />
                   <xs:element name="iban" type="xs:string" />
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:all>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="buyer">
           <xs:complexType>
            <xs:all>
             <xs:element name="name" type="xs:string" />
             <xs:element name="contact-address">
              <xs:complexType>
               <xs:all>
                <xs:element name="street" type="xs:string" />
                <xs:element name="house" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" name="apartement" type="xs:string" />
                <xs:element name="city-county" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" name="municipality" type="xs:string" />
                <xs:element name="postal-code" type="xs:integer" />
               </xs:all>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element minOccurs="0" name="contact-phone" type="xs:string"></xs:element>
            </xs:all>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="body">
        <xs:complexType>
         <xs:all>
          <xs:element name="invoice-items">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element maxOccurs="unbounded" name="item">
              <xs:complexType>
               <xs:all>
                <xs:element name="amount">
                 <xs:complexType>
                  <xs:simpleContent>
                   <xs:extension base="xs:integer">
                    <xs:attribute name="unit" type="xs:string" use="required" />
                   </xs:extension>
                  </xs:simpleContent>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="name" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" name="price-vat">
                 <xs:complexType>
                  <xs:simpleContent>
                   <xs:extension base="xs:decimal">
                    <xs:attribute name="currency" type="xs:string" use="required" />
                   </xs:extension>
                  </xs:simpleContent>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="price">
                 <xs:complexType>
                  <xs:simpleContent>
                   <xs:extension base="xs:decimal">
                    <xs:attribute name="currency" type="xs:string" use="required" />
                   </xs:extension>
                  </xs:simpleContent>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:all>
               <xs:attribute name="type" type="invoiceItemType" use="required" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:all>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="footer">
        <xs:complexType>
         <xs:all>
          <xs:element minOccurs="0" name="total-price-vat" >
           <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
             <xs:extension base="xs:decimal">
              <xs:attribute name="currency" type="xs:string" use="required" />
             </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="total-price" minOccurs="1">
           <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
             <xs:extension base="xs:decimal">
              <xs:attribute name="currency" type="xs:string" use="required" />
             </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
           </xs:complexType>          
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" name="instructions" type="xs:string" />
         </xs:all>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:all>
      <xs:attribute name="ref" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="issued" type="xs:date" use="required" />
      <xs:attribute name="type" type="invoiceType" use="required"/>
     </xs:complexType>
    </xs:element> 
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT - arvete nimekirja kuvamine

Genereerib arvete nimekirja

XSLT

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>
     Arvete nimekiri:
    </title>
   </head>
   <body>
    <h2>Arvete nimekiri:</h2>
    <table border="1" style="width:100%">
     <tr>
      <th>Arve nr</th>
      <th>Arve tüüp</th>
      <th>Arve saaja</th>
      <th>Väljastamise kp</th>
      <th>Maksetähtaeg</th>
      <th>Kogusumma</th>
     </tr>
     <xsl:for-each select="/invoices/invoice" >
      <tr>
       <td>
        <xsl:value-of select="@ref"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="@type"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="header/buyer/name"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="@issued"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="header/due-date"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:choose>
         <xsl:when test="@type = 'B2B'">
          <xsl:value-of select="footer/total-price"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
          <xsl:value-of select="footer/total-price/@currency"/>
         </xsl:when>
         <xsl:otherwise>
          <xsl:value-of select="footer/total-price-vat"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
          <xsl:value-of select="footer/total-price/@currency"/>
         </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    
       </td>
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


Näidis

Xml-list.png

XSLT - arvete genereerimine

Genereerib kõik arved

XSLT

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>
     Arved
    </title>
   </head>
   <body>
    <xsl:for-each select="/invoices/invoice" >
     <xsl:variable name="invoiceType" select="@type"/>
     <table borders="0" width="100%">
      <tr>
       <td colspan="2" align="right">
        <xsl:text>Koostatud </xsl:text>
        <xsl:value-of select="@issued"/>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2" align="center">
        <h2>
         <xsl:value-of select="header/title"/>
         <xsl:text> nr: </xsl:text>
         <xsl:value-of select="@ref"/>
         <xsl:text> - tellimuse nr: </xsl:text>
         <xsl:value-of select="header/order-number"/>
        </h2>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Arve saaja:</b>
        <br/>
        <xsl:value-of select="header/buyer/name"/>
        <br/>
        <xsl:value-of select="header/buyer/contact-address"/>
       </td>
       <td align="right">
        <b>Arve esitaja:</b>
        <br/>
        <xsl:value-of select="header/seller/name"/>
        <br/>
        <xsl:value-of select="header/seller/registration-code"/>
        <br/>
        <xsl:value-of select="header/seller/contact-address"/>
        <br/>
        <xsl:for-each select="header/seller/bank-requisites/requisite">
         <xsl:value-of select="name"/>
         <xsl:text>: </xsl:text>
         <xsl:value-of select="iban"/>
         <br/>
        </xsl:for-each>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <xsl:text>NB! Arve tasumise tähtaeg on </xsl:text>
        <xsl:value-of select="header/due-date"/>
       </td>
      </tr>
     </table>

     <table width="100%">
      <tr bgcolor="#dddddd">
       <th width="25%">Nimetus</th>
       <th width="25%">Kogus</th>
       <th width="25%">Hind</th>
       <xsl:if test="$invoiceType = 'B2C'">
        <th width="25%">Hind+KM</th>
       </xsl:if>
      </tr>

      <xsl:if test="count(body/invoice-items/item[@type='goods']) > 0">
        <tr bgcolor="#eeeeee">
         <td align="left" colspan="100%">
          <b>Esemed</b>
         </td>
        </tr>
        <xsl:for-each select="body/invoice-items/item[@type='goods']">
         <tr>
          <td>
           <xsl:value-of select="name"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="amount"/>
           <xsl:text> </xsl:text>
           <xsl:value-of select="amount/@unit"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="price"/>
           <xsl:text> </xsl:text>
           <xsl:value-of select="price/@currency"/>
          </td>
          <xsl:if test="$invoiceType = 'B2C'">
           <td>
            <xsl:value-of select="price-vat"/>
            <xsl:text> </xsl:text>
            <xsl:value-of select="price-vat/@currency"/>
           </td>
          </xsl:if>
         </tr>
        </xsl:for-each>
      </xsl:if>
     
      <xsl:if test="count(body/invoice-items/item[@type='service']) > 0">
        <tr bgcolor="#eeeeee">
         <td align="left" colspan="100%">
          <b>Teenused</b>
         </td>
        </tr>
        <xsl:for-each select="body/invoice-items/item[@type='service']">
         <tr>
          <td>
           <xsl:value-of select="name"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="amount"/>
           <xsl:text> </xsl:text>
           <xsl:value-of select="amount/@unit"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="price"/>
           <xsl:text> </xsl:text>
           <xsl:value-of select="price/@currency"/>
          </td>
          <xsl:if test="$invoiceType = 'B2C'">
           <td>
            <xsl:value-of select="price-vat"/>
            <xsl:text> </xsl:text>
            <xsl:value-of select="price-vat/@currency"/>
           </td>
          </xsl:if>
         </tr>
        </xsl:for-each>
      </xsl:if>
     </table>

     <br/>
     <table width="100%">
      <tr bgcolor="#cccccc">
       <th colspan="2" width="50%" align="left">Kokku</th>
       <th width="25%">
        <xsl:value-of select="footer/total-price"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
        <xsl:value-of select="footer/total-price/@currency"/>
       </th>
       <xsl:if test="$invoiceType = 'B2C'">
        <th width="25%">
         <xsl:value-of select="footer/total-price-vat"/>
         <xsl:text> </xsl:text>
         <xsl:value-of select="footer/total-price-vat/@currency"/>
        </th>
       </xsl:if>
      </tr>
      <tr rowspan="3">
       <td widht="100%">
        <br/>
        <xsl:text>Märkused: </xsl:text>
        <xsl:value-of select="footer/instructions"/>
       </td>
      </tr>
     </table>

     <br/>
     <hr/>
     <table style="font-size: 10pt;" width="100%">
      <tr>
       <td width="50%" align="left">
        <xsl:value-of select="header/seller/name"/>
        <br/>
        <xsl:value-of select="header/seller/registration-code"/>
        <br/>
        <xsl:value-of select="header/seller/contact-address"/>
        <br/>
        <xsl:if test="header/seller/contact-phone != ''">
         Telefon:
         <xsl:text> </xsl:text>
         <xsl:value-of select="header/seller/contact-phone"/>
        </xsl:if> 
       </td>
       <td width="50%" align="right">
        <xsl:for-each select="header/seller/bank-requisites/requisite">
         <xsl:value-of select="name"/>
         <xsl:text>: </xsl:text>
         <xsl:value-of select="iban"/>
         <br/>
        </xsl:for-each>
       </td>
      </tr>
     </table>
     <div style="width:100%;height:200px;"></div>
    </xsl:for-each>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


Näidis

Xml-arved.png

Veebiteenus

Veebiteenuse analüüs

Projekti eesmärk on koostada rakendus ennustusmängu jaoks, mida korraldada jalgpalli EM või MM-i ajal. Projekti käigus koostatakse teenus ja klient-rakendus, mis seda teenust kasutab.


Funktsionaalsused


Must have:

 • Iga mängija saab keskkonda sisse logida ja ennustada mängude tulemust.
 • Kasutajad saavad enda poolt sisestatud ennustusi näha ja kuni vastava mängu alguseni ka ennustusi muuta.
 • Kasutajad saavad sisestada ka mängu tulemusi. Mängu tulemuste sisestamine algab siis, kui mäng on alanud. Viimase tulemuse sisestanud kasutaja salvestatakse.
 • Konkreetse mängu tulemust saab ennustada kuni selle alguseni.
 • Kasutajad saavad punkte ennustuste eest vastavalt sellele, kui täpselt nad ennustasid mängu tulemust ja punktid on määratud järgnevalt:
  • Alagrupimängud:
   • Väravate vahe õige ja mõlema meeskonna väravate arv õige: 4p
   • Väravate vahe õige 3p
   • Võitja õige 2p
   • Õigesti ennustatud viik ja väravate arv: 6p
  • Play off mängud
   • Väravate vahe õige ja mõlema meeskonna väravate arv õige: 8p
   • Väravate vahe õige 6p
   • Võitja õige 4p
  • Kui mäng lõppeb penaltiseeriaga, läheb arvesse seis, mis oli enne penalteid (viik).
 • Klientrakenduse kaudu on võimalik näha järgnevaid kokkuvõtteid:
  • Ennustusmängu pingerida ühe turniiri jooksul.
  • Mingi konkreetse mängu kokkuvõte: info mängu kohta. Kui mäng on alanud, siis ka nimekiri, kuidas kasutajad ennustasid
 • Kasutaja ennustuste kokkuvõte ühe turniiri jooksul: kõikide mängude ennustused (mis on alanud) ja palju kasutaja punkte sai.
 • Rakenduse kaudu on võimalik registreerida ennast kasutajaks
 • Rakenduse kaudu saab kasutaja andmeid muuta.
 • Kasutajal on erinevad rollid: tavakasutaja ja admin
 • Adminil on lisaks tavakasutaja vaadetele juurdepääs admini paneelile, mille kaudu saab hallata kasutajaid.


Turvalisus:

 • Ükski kasutaja ei saa teiste ennustusi näha enne mängu algust.
 • Ükski kasutaja sisestada teise mängija ennustusi või sisestada teise mängija nime all mängu tulemusi.
 • Mängu tulemusi sisestada pärast seda, kui mäng on juba alanud.
 • Kasutajate andmeid saab muuta kas seesama kasutaja ise või kasutaja, kellel on admini roll.


Nice to have:

 • Lisaks ennustusmängule on teenuse abil võimalik sisestada/ kustutada/ muuta ka andmeid turniiride, riikide, meeskondade ja mängude kohta. See õigus on ainult osadel kasutajatel (kas admini rolliga kasutajal või on selle jaoks mingi kolmas roll)
 • Lisaks mängu tulemuste ennustamisele on ennustusmängu jooksul lisaküsimused, mille vastuseid saab ennustada. Küsimuste eest saadavad punktid ja aeg, kuni milleni saab nendele vastata, võib olla erinev
 • Veebirakenduses on chat aken
 • Mängutulemused uuenevad automaatselt
 • Rakendus näeb visuaalselt hea välja


Kasutatav tehnoloogia:

 • Veebiteenus: ASP.NET Web API
 • Klient-rakendus: Angular JS


Esialgne planeeritud andmemudel. Selles mudelis puuduvad tabelid, mis on vajalikud kasutajate tuvastamiseks, kasutajatele rollide määramine ja kasutajate kontode haldamiseks.

Enneaegsed Andmemudel.PNG