Erialatutvustus ISa ja ISd kaugõppele 2014

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search


Aine info

Tegemist on aine I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus IT süsteemide administreerimine (ISa-k) ja IT süsteemide arendus (ISd-k) kaugõppe õppekavadele kodulehega.

Õppejõud on Margus Ernits.

Sissejuhatava loengu videosalvestus 27. september 2014.a. Sissejuhatava loengu slaidid


Vaadake läbi infotunni salvestus https://www.youtube.com/watch?v=ThRenXTA4a4


Soovitame vaadata ka aine päevaõppe õppekorralduse ja sisekorra loengut.

Aine päevase õppe versiooni viki leht, siit leiad loengud, mida kodutööna esitatavas essees analüüsida.

Arvestus

Arvestuse töö jaotatud kahte ossa.
Õpingukorraldus

Erialatutvustus

  • Essee, mille täpsem info tuleb loengus

Esitamine

Töö tuleb esitada wiki.itcollege.ee viki keskkonnas. Sisene oma EIK kasutajanime ja parooliga viki keskkonda ja kliki oma kasutajanimel ja vali Create Avanenud lehel saad sisestada oma vastused õpingukorralduse küsimustele ja essee. Indrek Rokki kasutaja leheküljel on toodud näite vormistus, mida võite võtta oma vormistuse aluseks. Kui teil on kõik valmis, siis pange viki lehe koodi viide antud aine kategooriale "Erialatutvustus 2014 kaugõpe". Vikilehe koodi tuleb panna tekst [[Category:Erialatutvustus 2014 kaugõpe]]

Tähtaeg

Tööde esitamise tähtaeg on 7. november kell 17.00. Selleks kellaks peavad essee ja vastused küsimustele valmis olema. Peale töö esitamise tähtaega tehtud muudatusi ei arvestata.

Kui kirjutad essee IT maailmas olulisest uudisest, siis tuleb esitada essee hiljemalt üks nädal peale uudist. Kui esse on esitatud, siis saatke e-kiri Margus Ernitsale (eesnimi.perenimi@itcollege.ee). Kirja teemaks (subject) Erialatutuvustus kaugõpe. Kindlasti peab olema kirjas nimi ja rühm. Mida varem essee esitate seda kiiremini saate tagasisidet. Viimasel hetkel esitatud töödesse ei saa viia sisse parandusi juhul kui essee ei vasta nõuetele, mis tähendab, et peate võib-olla tegema järelarvestuse.

Kui on teada, et mõjuval põhjusel tähtajaks töö valmis ei saa, siis andke aine õppejõule (Margus Ernits) e-kirja teel sellest teada enne tähtaja saabumist.

Õpingukorralduse küsimused

Lisaks essee kirjutamisele tuleb arvestuse saamiseks ära lahendada 2 küsimust ja üks ülesanne. Üks lahendatavatest küsimustest on kas küsimus A või B. Tudengid kellede viimane koodinumber on paarisarv lahendavad küsimuse A, kellede viimane koodinumber on paarituarv lahendavad küsimuse B. Teine lahendatav küsimus on üks küsimus küsimustest üks kuni viis. Vastatava küsimuse numbrit vaadake allpool olevast tabelist ja see sõltub koodi viimasest numbrist.

Koodi viimane number Küsimus
0 1
1 1
2 2
3 2
4 3
5 3
6 4
7 4
8 5
9 5


Küsimus A
Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokkuleppida, et järeleksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal kohal?
Küsimus B
Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokkuleppida, et järelarvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal kohal?


Küsimus 1
Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks tuleb need teha, et vahetada õppekava?
Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada? Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu (sh. deklareeritud, kuid sooritamata jäänud valikained)?
Küsimus 2
Mis on need tegevused, mis tuleb teha enne punase joone päeva? Panna kirja vähemalt neli (4) võimalikku tegevust.
Eksamil on saadud positiivne hinne, kuid on soov seda hinnet parandada. Mitu korda on võimalik hinnet parandada ja milline hinne läheb akadeemisele õiendile lõpetamisel?
Küsimus 3
Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?
Küsimus 4
Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad? Kas VÕTA kaudu saadud EAPd arvestatakse semestri õppekava täitmisesse ja aasta õppekoormusesse?
Küsimus 5
Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks ja millest sõltub toetuse suurus? Mida peab toetuse saamiseks tegema? (Vastake kokkuvõtlikult) Mis on minimaalne ainepunkide arv semestris õppetoetuse saamiseks?


Ülesanne
Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus on teie üliõpilaskoodi eelviimane number ja Y üliõpilaskoodi viimane number.
Koodi number Ainepunkte
0 19
1 20
2 21
3 22
4 23
5 24
6 25
7 26
8 27
9 28

Ajalugu

Aine viki leht 2013 aastal

Aine viki leht 2011. aastal. 28. septembril 2012 toimunud loeng.

Kaugõppe 2013 infotunni salvestus.

Kaugõppe 2012 infotunni salvestus.

Varasematel aastatel luges ainet Kalle Tammemäe ja materjalid on kättesaadavad tema kodulehelt.

Näiteid eelmiste aastate töödest

https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Jfeigenb