FOG

From ICO wiki

Free Open-Source Ghost (FOG)

Siia sissejuhatus...


Fogi Installeerimine

Juhend on koostatud Kubuntu 9.04 peal ja installeeriti Fog v.0.26.

Tõmbame Fogi alla Sourceforgest

wget http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/freeghost/fog_0.26.tar.gz

Pakime lahti.

tar xvf fog_0.26.tar.gz

Läheme fogi kaustas olevasse bin kausta.

cd fog_0.26/bin

Käivitame installi

sudo ./installfog.sh

Küsitakse kas soovid installida Normal(N) või Storage(S) serverit. Valime Normal. Küsitakse milline saab olema serveri IP. (Soovituslik oleks kasutada staatilist IP aadressi.) Küsitakse kas soovid konfigureerida DNS server DHCP serverit. Ei ole tarvis, kui fogi server ei jaga neti ühendust. Küsitakse millist võrgukaarti kasutatakse fogi jaoks. Küsitakse kas soovid käivitada DHCP serverit.

Seejärel paidalatakse automaatselt vajaminevad tarkvara paketid.

Edasi saad adminstreerida fogi serverit: http://fogi_masina_IP/fog/management/

Vaikimisi kasutaja: "Fog" ja parool: "password"

Veahaldus

Kui saad sellise errori: Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/fog/management/index.php on line 36 -- See tähendab, et MySQLi parool on vale. Viga saad parandada muutes failis ridu:

sudo nano /var/www/fog/commons/config.php

define( "MYSQL_USERNAME", "root" );

define( "MYSQL_PASSWORD", "parool" );