Failiserveri labor

From EIK wiki

Failiserver Samba näitel

Labori käigus seadistad SAMBA failiserveri teenust vastavalt legendile.

Legend

 • Firmasse tuli uus osakond. Looge osakonnale jagatud võrguketas ja grupp lab. Seega gruppi lab kuuluvad inimesed saavad kirjutada \\<failiserveri IP>\lab kausta.
 Gruppi mittekuuluvad inimesed ei saa ei lugeda ega kirjutada. 

Kaust failisüsteemis, mida välja jagatakse on /var/data/lab.


Testimine

testimiseks minna start -> run ja kirjutada

\\<Virtuaalmasina IP>\lab

Sisesta lab gruppi kuuluva inimese kasutajanimi ja parool, ning testi, kas saad kirjutada ja lugeda.


 • Jaga kodukataloogid failiserveri abil. Iga kasutaja, kellele on loodud samba parool (vaata allpool) peab saama oma kodukataloogi luua faile ja katalooge.

Testimine smbclient-iga

Smbclienti installeerimiseks(kui ei ole juba installeeritud) sisesta järgmised käsud:

1. Uuenda tarkvara nimekirja

sudo apt-get update

2. Installeeri smbclient

sudo apt-get install smbclient

Testimiseks sisesta käsk:

smbclient //<masina IP>/lab -U <kasutajanimi>

Peale enteri vajutamist küsitakse parooli ja peale selle sisestamist peaks saama ligi lab kataloogile.

Samba paigaldamine

Samba install

 sudo apt-get install samba smbfs

Käivitamine, stop ja reload

 sudo /etc/init.d/smbd {start | stop | reload }

või

 service smbd {start | stop | reload }

Konfigureerimine

Samba konfiguratsioonifail asub /etc/samba/smb.conf, muutmiseks

 nano /etc/samba/smb.conf

Konfiguratsioonist saab selgema ülevaate käsuga testparm

 testparm -s


Global

smb.conf faili lisada global settingutele juurde (Kui vastavad seaded juba pole paigas)

 [global]
 netbios name = MASIN
 workgroup = WORKGROUP
 announce version = 5.0
 socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
 interfaces = lo, eth0
 bind interfaces only = true
 security=user
 encrypt passwords = true
 map to guest=bad user
 guest account=nobody

Kausta lab jagamine

Enne luua /var/data/lab kaust

 mkdir -p /var/data/lab

Share näide smb.confi failis, lisada lõppu

#share nimi
 [lab]        
 comment=Labori kaust 

#asukoht
 path=/var/data/lab

 read only = no  
 write list=@lab
 read list=@lab

#vajalik et kõik loodud failid oleks lab grupis
 force group = lab  
 browsable=yes
 create mask=0664
 directory mask=0775

Pärast smb.confi muutmist

 service smbd reload

Users

Samba installeerimise ajal ei ühendata olmasolevate kasutajate paroole ja samba ressurse. Selleks kasutage järgnevat käsku.

sudo smbpasswd -a [username]

Ning lisage paroolid.

Uute kasutaja gruppide ja kasutajate lisamiseks kasutage järgnevaid käske

sudo groupadd [group]
sudo adduser [user] [group]


NB: Peale kasutaja grupi loomist ei tea samba sellest grupist veel midagi. Vahel on vaja samba teenus restartida.

Varundamine

Siia on vabadus kirjuada:)

Probleemide lahendamine

Siia asetage erinevad smbclient veateated, millede otsa satute. Lisame siia ka põhjused/lahendused.