Fdisk

From ICO wiki

Sissejuhatus

Fdiski kasutamiseks on vaja UNIX-i laadseid süsteeme. Varasemalt oli see olemas ka Windows-i peal, kuni see asendati DiskPart-iga. Fdisk ehk fixed disk on käsurea utiliid, mis võimaldab teha kettaste jagamise funktsioone operatsioonisüsteemides.


Fdiski kasutamine

Vajalikud oskused:

See fdiski kasutamis õpetus on mõeldud nendele, kes on kokkupuutunud linuxiga ning teavad mis on terminal ja oskavad seda mõningal määral kasutada.

Fdiski käivitamine ja käsud:

Pärast terminali käivitamist tuleb siseneda root kasutajana. Edasi on vaja siseneda fdiski. Selleks tuleb käsureale kirjutada:

  fdisk /dev/sdb

sdb asemel võib olla ka sda, sdc või siis hoopis sdd, oleneb mitu ketast sul on. Järgmisena ilmub sulle ette:

  Command (m for help):

Kui vajutada m tähte ja enterit, siis tuleb ette tabel erinevate käskudega, mida võib fdiskis kasutada.

Kkalmefdisk1.png

Nendest peamised mida on vaja partatsioonidega tegelemiseks on järgmised:

 • d - Kustutab partatsiooni.
 • n - Lisab uue partatsiooni.
 • p - Kuvab partatsiooni tabeli.
 • q - Väljub fdiskist ilma salvestamata.
 • w - Kirjutab tabeli kettale ja väljub.
 • t - Muudab partatsiooni süsteemi id-d.

Fdiski partatsioone saab näha ka ilma, et sa peaks fdiski sisenema. Piisab vaid järgnevast:

  fdisk -l /dev/sdb

Ketta suuruse vaatamiseks kirjuta:

  fdisk -s /dev/sdb

Kui soovid näha kindla partatsiooni suurust kirjuta eelmise lõppu vastav partatsiooni number. Näiteks:

  fdisk -s /dev/sdb1

Uue partatsiooni loomine:

Esiteks tuleb vajutada n tähte ja enterit, siis hakkab fdisk sinult küsimusi küsima. Esiteks soovib ta teada kas tahate luua laiendatud või primaarset partatsiooni.

  Command action
   e  extended
   p  primar partition (1-4)

Kui sul on olemas juba üks laiendatud partatsioon, siis enam teist juurde teha ei saa. Siis ta küsib järgnevalt:

  Command action
   l  logical (5 or over)
   p  primar partition (1-4)

Loogilist saab teha ainult laiendatud partatsiooni sisse. Neid võib teha nii palju kui soovi on, kuni ruum saam otsa. Mida väiksemad loogilised partatsioonid teed, seda rohkem neid teha saad. Laiendatud partatsioone ei saa teha üle ühe. Primaarseid saab teha aga kuni 4. Kui teed ühe laiendatud partatsiooni siis enam ei saa 4-ja primaarset partatsiooni juurde teha, vaid ainult 3. Loogiliste partatsioonide numbrid hakkavad 5est pihta, sest 1-4 koht on mõeldud primaarsetele ja laiendatud partatsioonidele.

Kui sinu kettas on tühi ja sa soovid teha esiteks extended partatsiooni siis teen näitena läbi kuda seda luua:

Kkalmefdisk2.png

Pildil on siis näha, et laiendatud partatsiooni loomiseks peab valima e tähe ja siis enterit vajutama, järgmisena peab valima partatsiooni numbri. Valisin esimese, sest algusest on alati kõige parem alustada. Järgmisena soovib fdisk teada millisest silindrist ta peab alustama. Sulgudes olev vahemik näitab mille vahel valida saad. Lihtsalt enterit vajutades võtab ta kõige esimese vaba silindri. Siis tahab ta teada viimast silindrit, aga mugavam on kirjutada kohe ära, kui suurt partatsiooni vajate ja kirjutate siis kas vastavalt +100K või +500M või hoopis 1G. Siis arvutab ta ise ära mitu silindrit see tulema peaks. Sellepärast, et silindrid on fikseeritud suurusega, ei tule partatsiooni täpselt nii suur kui soovisite, vaid võib tulla natukene suurem.

Alati soovitan pärast partatsiooni loomist kontrollida üle kas tuli kõik nii nagu soovisite, et pärast ei oleks üllatusi.

Näite põhjal peaks suutma teha ka teised partatsioonid mis vaja.

Partatsioonide kustutamine:

Kustutamiseks peab vajutama d tähte ja enterit, mille peale ta küsib järgmist:

  Partition number (1-5):

Siis tuleb valida partatsiooni number mida kustutada soovite. Kui ainult üks partatsioon ongi, siis ta ei küsi numbrit vaid kustutab kohe selle ainukese ära. Juhul kui on laiendatud partatsioon ja selle alla on tehtud loogilised partatsioonid, siis ei pea ükshaaval kustutama neid, vaid võib kohe kustutada laiendatud ära ja siis kaovad ära ka loogilised.


Partatsiooni süsteemi id muutmine:

Kui luua primaarsed partatsioonid, siis sa näed partatsioonide tabelist, et nende süsteemiks on Linux. Selle muutmiseks on vaja muuta partatsiooni id-d. Seda saab teha järgmiselt: Valida käsk t ning seejärel valida partatsiooni number, mille id-d te soovite muuta. Järgnevalt käitudes, saate näha tabelit id koodidest, kust te näete milline süsteem vastab millisele id koodile.

  Hex code (type L to list codes): L
  

Hex-koodide süsteemi id on unikaalne id failisüsteem tüübile, nii Windows-i, Unix-i kui ka Linux-i failisüsteemile. Allolev tabel näitab kogu hex koodide süsteemi id-d:

   Hex code (type L to list codes): l
   0 Empty      1e Hidden W95 FAT1 80 Old Minix    bf Solaris
   1 FAT12      24 NEC DOS     81 Minix / old Lin c1 DRDOS/sec (FAT-
   2 XENIX root   39 Plan 9     82 Linux swap   c4 DRDOS/sec (FAT-
   3 XENIX usr    3c PartitionMagic 83 Linux      c6 DRDOS/sec (FAT-
   4 FAT16 <32M   40 Venix 80286   84 OS/2 hidden C: c7 Syrinx
   5 Extended    41 PPC PReP Boot  85 Linux extended da Non-FS data
   6 FAT16      42 SFS       86 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
   7 HPFS/NTFS    4d QNX4.x     87 NTFS volume set de Dell Utility
   8 AIX       4e QNX4.x 2nd part 88 Linux plaintext df BootIt
   9 AIX bootable  4f QNX4.x 3rd part 8e Linux LVM    e1 DOS access
   a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM   93 Amoeba     e3 DOS R/O
   b W95 FAT32    51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT   e4 SpeedStor
   c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M      9f BSD/OS     eb BeOS fs
   e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi ee GPT
   f W95 Ext'd (LBA) 54 OnTrackDM6   a5 FreeBSD     ef EFI (FAT-12/16/
  10 OPUS      55 EZ-Drive    a6 OpenBSD     f0 Linux/PA-RISC b
  11 Hidden FAT12  56 Golden Bow   a7 NeXTSTEP    f1 SpeedStor
  12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk   a8 Darwin UFS   f4 SpeedStor
  14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor    a9 NetBSD     f2 DOS secondary
  16 Hidden FAT16  63 GNU HURD or Sys ab Darwin boot   fb VMware VMFS
  17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs     fc VMware VMKCORE
  18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap    fd Linux raid auto
  1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid fe LANstep
  1c Hidden W95 FAT3 75 PC/IX      be Solaris boot  ff BBT
  Hex code (type L to list codes): 


Fdiskist väljumine:

Väljumiseks on kaks võimalust, kas siis w või q. Kui on soov salvestada tehtud partatsioonid, siis kindlasti vali w, sest siis jäävad kõik alles. Kui valid q, siis väljud ilma salvestamata ja jääb nii nagu oli ennem.

Kokkuvõte

Fdisk on väga lihtne ning mugav vahend partatsioonide loomiseks ja kustutamiseks ning muude toimingute tegemiseks. Kerge on aru saada millal mida tegema peab, et jõuda soovitud tulemuseni.

Kasutatud kirjandus

Autor

Kadri Kalme A22 25.05.2011