FreePBX

From EIK wiki

Autor: Oliver Karjane AK31 2015

Sissejuhatus

FreePBX[1] on vaba tarkvara (omab ka tasulisi mooduleid[2]), mis võimaldab läbi veebiliidese seadistada Asterisk'il[3] põhinevat IP telefonijaama. Selle artikli eesmärgiks on tutvustada võimalusi selle paigaldamiseks ja kasutamiseks. Eduka paigalduse ja kasutusele võtmise eelduseks peaks lugeja teadma, mis on IP telefon, tundma Linux operatsioonisüsteemi käsurea kasutamist ja tarkvarapakettide paigaldamist ning oskama järgida ingliskeelseid juhendeid.


Paigaldamine

Paigaldamiseks on laias laastus kaks võimalust, üks lihtsam ja teine keerulisem.

Lihtne variant[4]

Laadida alla valmis FreePBX Distro[5], mis on CentOS 6.5 derivaat ja sisaldab juba vajalikku tarkvara[6], plaadi või USB tõmmis ning käivitada sellelt paigaldusprotsess, mis kõik vajalikud pakid koos operatsioonisüsteemiga paika paneb.

Keerulisem variant[7]

Eeldab juba olemas olevat ja sobivat Linux[8][9] masinat, kuhu peale saab paigaldada Asterisk'i ja FreePBX tarkvara käsitsi. Erinevad versioonid FreePBX tarkvarast toetavad ametlikult erinevaid distributsioone ja versioone.


Seadistamine

Alustuseks[10] tuleb avada veebilehitsejas paigaldatud süsteemi aadress ja luua administraatorile konto. Peale seda suunatakse teid süsteemi avalehele, kust on võimalik valida "FreePBX Administration" ja sinna värskelt loodud kontoga siseneda. Kõiki vajalikke seadistusi saab teha läbi avanenud veebilehe.

Mõningad tüüpilisemad seadistused

Numbri konto[11]

Kõnegrupp[12]

Konverentskõne[13]


Kasutuskohad ja variandid

Kuna süsteem on väga paindlik siis on võimalik seda kasutada erinevates kohtades. Kõige lihtsam variant on firma sisetelefonide võrk, nõuab ainult numbrite kontosid. Kõnegruppide lisamine võimaldab teha ka kindlale osakonnale suunatud kõnesid, näiteks tugiteenustele. Tugiteenuste kõnesid soovitakse tänapäeval tihti salvestada, süsteem võimaldab serveri tasemel vajadusel kõik kõned salvestada, on võimalik teha erinevaid reegleid, mille alusel salvestamine toimub. Kui firmal on mitu suuremat kontorit, siis saab iga kontori jaoks seadistada eraldi serveri mis omakorda on võimalik omavahel kokku ühendada. Sellise seadistusega saab helistada nii majasiseselt kui ka firmasiseselt, ilma et majasisene kõne läheks majast kauemale. Lisades süsteemi servereid juurde on võimalik tekidada täiesti privaatne telefonivõrk. Loomulikult on võimalik süsteemile anda ka üldise telefonivõrguga ühilduv number. Süsteem võimaldab klientseadmena kasutada nii füüsilist IP telefoniaparaati kui ka tarkvaralist mis teeb võimalikuks erinevatele klientidele pakkuda just neile sobivat kasutuskogemust. Kasutadades IP telefoniadapterit on võimalik kliendile alles jätta ka tavaline lauatelefon, mille kasutamisest ta ei taha/oska loobuda.


Kokkuvõte

FreePBX annab mugava liidese seadistamaks IP telefonijaama, mis on iseenesest tehtav ka käsurealt, kuid algajale kordades keerulisem. Lihtsakoelise süsteemi loomine peaks läbi selle liidese olema jõukohane kõigile, kes artikli lugemise eeldustele vastavad. Maailmas, kus arvutivõrkude ideoloogiasse kuulub teenuste koondamine, on teadmine ja kogememus IP telefonijaama võimalustest ja seadistamisest kindlasti kasulik.


Viited