Fsck

From ICO wiki

Sissejuhatus

Fsck pic

Fsck on käsurea tööriist, mille abil saab kontrollida failisüsteemi seisukorda ja võimalusel parandada seda. Tavaliselt üritab Fsck käsitleda failisüsteeme erinevatel kõvakettastel paralleelselt, selleks, et vähendada aega, mis kuulub kõikide failisüsteemide kontrollimiseks. Tavaliselt Fsck käivitub süsteemi käivitamisel automaatselt ja kontrollib failisüsteeme üle.

Vead ja vastuoled failisüsteemis tavaliselt tekkivad sellepärast, et kasutaja programmid korraga muudavad failisüsteemi ja teevad seda asünhroonselt. Näiteks kui kasutaja programm kirjutab midagi failisüsteemil muutes seda, siis toimub see asünhroonselt, mis omakorda tähendab, et kasutaja muudatused ei pruugi veel olla täielikult salvestatud failisüsteemile, aga programm jookseb edasi. Selle tõttu reaalne failisüsteemi on alati infolt tagapool võrreldes kajastatava failisüsteemiga. Tänu sellele, kui arvuti lülitub välja ja ei jõua salvestada kõik muudatused failisüsteemi, tekkivad vastuolud reaalse ja kajastatud info vahel.

Selliste probleemide puhul aitabki FSCK ja üritab neid parandada.

Kasu süntaks

fsck [-lsAVRTMNP] [-C [fd]] [-t fstype] [filesys...] [--] [fs-specific-options]


Option Tähendus
-l Lukustab kogu kettaseadme.
-s Numeerib Fsck operatsioone. See on hea option juhul kui te kontrollite korraga mitmeid failisüsteeme.
-t Määrab, mis tüüpi või tüüpe failisüsteeme tuleb kontrollida
-A Käib läbi /etc/fstab faili ja üritab kontrollida kõik failisüsteemid ühe hoobiga.
-C Näitab failiüsteemi kontrollimise progress bar'i. Hetkel progess bar'i kuvamist kontrollimisel võimaldavad ainult ext2 ja ext3 failisüsteemid
-M Lõpetab failisüsteemide kontrollimise ilma kontrollimata ja tagastab return koodiks 0.
-N Ei tee midagi, näitab aga mis oleks tehtud, imiteerib.
-T Ei näita pealkirja käivitamisel
-V Koostab sõnalise väljundi, sellest mis on tehtud. Kaasaarvatult ka failisüsteemi käsud, mis olid teostatud


Exit koodid, mida Fsck väljastab

Kood Tähendus
0 Pole vigu.
1 Failisüsteemiga seotud vead parandatud.
2 Süsteem tuleb restartida.
4 Failisüsteemi vead on jäetud parandamata
8 Viga töös.
16 Viga süntaksis.
32 Fsck peatatud kasutaja poolt.
128 Viga Shared-Library's

Rohkem Infot

FSCK Kasutus

Alguses võib tunduda, et FSCK on eriti raske tööriist, mõeldud geek'idele, kes armastavad kasutada käsuriba. Tegelikult on asi palju lihtstam. Enne FSCK kasutamist tuleb meeles pidada, et failisüsteem tuleb alguses unmountida "umount" käsuga. Juhul, kui jätta see vahele ja üritada parandada mounditud failisüsteemi, võib tekitada rohkem kahju, kui alguses sellel failisüsteemil oli.

"umount" käsu näide

sudo umount

FSCK käsk siis ise. See käsk kontrollib ext4 failisüsteemi /dev/sdX vigade peale. X asemel sinu süsteemile vastav täht, näiteks sdb

sudo fsck -t ext4 /dev/sdX

Selleks, et vaadata enda failisüsteemid, võib kasutada fdisk käsku.

sudo fdisk -l

Rohkem Infot


Mõned FSCK kasutamise võimaluse näited

Näitab mounditud failisüsteeme

mount | grep "/dev/sd*"

tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0")

/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)

/dev/sdb1 on /test1 type ext3 (rw)

/dev/sdb2 on /test2 type ext3 (rw)

/dev/sdb3 on /test3 type ext3 (rw)

Rohkem Infot


FSCK tavaline failisüsteemi kontroll, ilma igasuguste optioniteta. X asemel sinu süsteemile vastav täht ja number, näiteks sdb1, sda1, sdb2 jne.

fsck /dev/sdX

fsck from util-linux-ng 2.17.2 e2fsck 1.41.12 (17-May-2010) /dev/sdX: clean, 14/74296 files, 19679/297168 blocks


FSCK optioniga -M, käivitad FSCK ainult siis, kui failisüsteem ei ole mounditud. X asemel sinu süsteemile vastav täht ja number, näiteks sdb1, sda1, sdb2 jne.

fsck -M /dev/sdX

fsck from util-linux-ng 2.17.2


Sunnib FSCK käivituda puhtal failisüsteemil. X asemel sinu süsteemile vastav täht ja number, näiteks sdb1, sda1, sdb2 jne.

fsck /dev/sdX -f

fsck from util-linux-ng 2.17.2 e2fsck 1.41.12 (17-May-2010) Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes Pass 2: Checking directory structure Pass 3: Checking directory connectivity Pass 4: Checking reference counts Pass 5: Checking group summary information /dev/sdX: 11/76608 files (0.0% non-contiguous), 19964/305232 blocks


FSCK üritab automaatselt parandada kõik vead. X asemel sinu süsteemile vastav täht ja number, näiteks sdb1, sda1, sdb2 jne.

fsck -y /dev/sdX

fsck from util-linux-ng 2.17.2 e2fsck 1.41.12 (17-May-2010) /dev/sdX: clean, 11/76608 files, 19964/305232 blocks


FSCK käivitub, aga ei paranda vead. X asemel sinu süsteemile vastav täht ja number, näiteks sdb1, sda1, sdb2 jne.

fsck -n /dev/sdX

fsck from util-linux-ng 2.17.2 e2fsck 1.41.12 (17-May-2010) /dev/sdX: clean, 11/76608 files, 19964/305232 blocks


Enamkasutatavad failisüsteemid, millel saab käivitada FSCK käsku

fsck.ext2 fsck.ext4dev fsck.msdos fsck.vfat

fsck.btrfs fsck.ext3 fsck.jfs fsck.nfs fsck.xfs fsck.cramfs fsck.ext4 fsck.minix fsck.reiserfs


FSCK käivitamine järgmisel alglaadimisel

Selleks, et käitavada FSCK järgmisel alglaadimisel võib kasutada kahte erinevat võimalust.

Kasutades shutdown käsku

shutdown -rF now


Kasutades /forcefsck käsku. Selleks tuleb root'i kodukataloogis teha fail /forcefsck ja rebootida arvutit.

touch /forcefsck

ning

reboot


FSCK kontrolli sageduse muutmine

Vaikimisi FSCK kontrollib automaatselt failisüsteeme iga 30nes käivitus ( Iga partitsiooni jaoks eraldi ).

Selles, et muuta kontrolli sagedus tuleb sisestada. X asemel sinu süsteemile vastav täht ja number, näiteks sdb1, sda1, sdb2 jne.

tune2fs -c 20 /dev/sdX

Näites on number 20, mis tähendab eti failisüsteem hakatakse kontrollima iga 20nes käivitus. Kui panna Number 1, siis kontrollitakse igal käivitusel. Number 0 puhul ei tehta automaatset kontrollimist üldse.


Juhul, kui te tahate näha hetkel olevat sagedust kontrollimiseks ja olemasolevate käivituste numbrit, siis sisestage järgmine tekst. X asemel sinu süsteemile vastav täht ja number, näiteks sdb1, sda1, sdb2 jne.

dumpe2fs -h /dev/sdX | grep -i 'mount count'

Rohkem Infot

Kokkuvõte

FSCK on hea utiliit failisüsteemide kontrollimiseks, mis on lihtne kasutuseks nii tavakasutajale, kui ka võimaldab palju erinevaid option'eid süs. adminni jaoks. Nt. saab mõnel failisüsteemil lülitada automaatkontroll välja, juhul kui selleks tekib vajadus. FSCK annab palju erinevaid võimalusi mida teha juhul, kui failisüsteemis leidub vastuolusid. Samuti aitab see utiliit parandada vead, mis tekkisid ettearvmatul arvuti väljalülitamisel. Näiteks siis, kui kadus elekter ja arvuti ei jõudnud kõike infot salvestada ning tekkisid vastuolud failisüsteemis. FSCK saab sellisel puhul kiiresti aidata ja probleemi lahendada.

Autor

Andres Ivanov A22 (õppeaasta 2013/2014). Valmimine 01.12.2013 Parandus 29.12.2013


Kasutatud Allikad

http://www.computerhope.com/unix/fsck.htm

http://www.howtogeek.com/howto/37659/

http://landoflinux.com/linux_fsck_filesystem_check.html

https://wiki.archlinux.org/index.php/fsck