Git paigaldamine

From ICO wiki

Sissejuhatus:

Git on hajutatud versioonihaldussüsteem, mis peab oluliseks versioonihalduse kiirust. Git sai alguse Linux tuuma arendusprotsessist. Tuuma lähtekoodi haldamiseks kasutati vahemikus 1999-2005 kinnise lähtekoodiga tarkvara BitKeeper, kuna tol hetkel puudus kiire hajutatud versioonihaldustarkvara. Vaba Tarkvara aktivistide sõnul oli lubamatu kasutada kinnise lähtekoodiga tarkvara Vaba Tarkvara arendamiseks ning peale pikka kogukonna survet töötas Linus Torvalds isiklikult välja sobiliku süsteemi. Hetkel hooldab projekti Junio Hamano. Projekti nimeks sai Git, mis tuleb Briti slängist tähendades rumalat või ebameeldivat isikut - „Ma olen enesekeskne värdjas ning nimetan kõik projektid enda järgi, kõigepealt Linux, nüüd Git“, kommenteeris Linus nime. Veebis on kõige populaarsemad Git repositooriumi portaalid GitHub ja Gitorious. GitHub lubab Vaba Tarkvara arendajatele 300MB ruumi ning Gitorious piiramatus koguses. Veebis võib lehitseda lähtekoodi ning koodimuudatusi. Gitorious'e puhul käib autentimine SSH võtmetega. Git on C keeles kirjutatud hajutatud versoonihaldustarkvara olles kiire ning täites võimalikult palju funktsioone, mis on vajalikud avatud lähtekoodiga tarkvara arendamiseks – see tähendab tuhandete inimeste koostööks.


Karakterisitkud:

Mittelineaarse arenduse tugev support. 
Jaotatud arendus. 
Olemasolevate süsteemide/protokollidega kokkusobivus. 
Suurte projektide tõhus käsitlemine. 
Olemasolevate projektide krüptograafiline autentimine. 
Toolkit-baasil disain. 
Prahikoristus. 
Perioodiline pakendamine.


Artikli autor ja logi

Nimi: Reigo Savolainen
Grupp: AK31
Viimati muudetud: 30.01.2010

Versioon Lisatud   Kommentaar
0.1 26.01.2010     Artikli loomine
0.1.1 30.01.2010     Esialgne sisu sisestus
0.1.2 30.01.2010     Artikli täiendamine
0.1.3 30.01.2010     ValmisGit kliendi paigaldus:

Unixi-laadses süsteemis, saad laadida Git algkoodi näiteks selliselt lehelt nagu http://git-scm.com/download. Võib kasutada ka ühte nendest paljudest peegellehtedelt (mirror sites) (kernel.org mirrors.)

  sudo apt-get build-dep git-core git-doc
  
  Download the latest stable release of Git from its web site http://git-scm.com/
  wget http://kernel.org/pub/software/scm/git/git-1.6.6.1.tar.bz2 
  
  Unpack the downloaded archive file. 
  tar xjf git-1.6.6.1.tar.bz2
  
  Go into the unpacked folder.
  cd git-1.6.6.1/
  ./configure
  make prefix=/usr/local all doc
  sudo make install install-doc
  Remove the unpacked folder.

Loomulikult on ka lihtsam tee, installides vajalikud paketid paketihalduriga.

  apt-get install git-core (Debian based)
  yum install git-core (RedHat)

Kolmanda variandina võib antud .deb või .rpm paketid otse tõmmata aadressidelt:

  http://www.backports.org/debian/pool/main/g/git-core/
  http://kernel.org/pub/software/scm/git/RPMS/

Git versiooni näeme:

  git --version

Juhul, kui on installitud Git eelnevalt ja välja on tulnud uuemad versioonid, siis Git uuendamiseks võib kasutada teda iseennast:

  git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

Kui tekivad probleemid ühenduse saamisel (Git kasutab porti 9418), võib proovida ühendada repositooriumiga üle HTTP protokolli (see viis on tunduvalt aeglasem, kuid töötab isegi läbi tulemüüri):

  git clone http://www.kernel.org/pub/scm/git/git.git
Git repositooriumi serveri paigaldus Ubuntu keskkonnas (kasutades Gitosist):

Gitsosise installeerimine:

Gitosis on pythonil baseeruv programm, mis oskab hallata git repositooriumeid. Kõigepealt veendume, kas python setup tool’s on paigaldatud.

  sudo apt-get install python-setuptools

Nüüd sikutame gitosise, kloonides ta originaalpaigast uude töökohta (../src). Peale seda installeerime.

  cd ~ && mkdir src && cd src
  git clone git://eagain.net/gitosis.git
  cd gitosis
  python setup.py install

Järgmiseks tekitame git kasutaja, kes saab manageerida repositooriume.

  sudo adduser \
  --system \
  --shell /bin/sh \
  --gecos 'git version control' \
  --group \
  --disabled-password \
  --home /home/git \
  git

Kui kõik hästi läheb siis on tulemus midagi sarnast:

  Adding system user `git'...
  Adding new group `git' (211).
  Adding new user `git' (211) with group `git'.
  Creating home directory `/home/git'.

Jätkamiseks on meil vaja avalikku SSH võtit.

  ssh-keygen -t rsa

Avalik võti peab olema $HOME/.ssh/id_rsa.pub. Kopeeri see serverisse, näiteks SCP-ga, vms, (soovitavalt näiteks kataloogi /tmp, kuna sellisel juhul ei teki õiguste probleeme), kus jookseb Gitosis, ning lisa see authorized keys listi.

  sudo -H -u git gitosis-init < /tmp/id_rsa.pub

Õnnestumise korral annab sellise teate:

  Initialized empty Git repository in ./
  Initialized empty Git repository in ./

Järgnevalt kontrollime konfiguratsiooni ja muudame seda pisut:

  git clone git@YOUR_SERVER_HOSTNAME:gitosis-admin.git
  cd gitosis-admin
  sudoedit gitosis.conf

Võib lisada vabalt valitud gruppe, kes saavad lugeda/kirjutada repositooriumis. Praegusel juhul, kirjeldame uue projekti, ning anname kasutajale selles grupis õigused.

  [group test]
  members = user@email.com
  writeable = test_project
  daemon = yes

Kui fail on salvestatud ja repositooriumiga ühendatud, siis...

  commit -a -m "Added group test and test_project in group test."

...siis Gitosis tekitab automaatselt uue repositooriumi. Viimane parameeter ’daemon’ näitab, et git-daemon võib vabalt kuvada käesolevat repositooriumit. Võib testida:

  sudo -u git git-daemon --base-path=/home/git/repositories/ --export-all

Nüüd peaks sul olema võimalik ligi pääseda oma lokaalsest masinast, näiteks kloonides projekti.


Git-daemoni konfigureerimine Ubuntus

  sudo apt-get install git-daemon-run
  sudo runsvdir /etc/service &
  sudo vi /etc/sv/git-daemon/run
  -> changed the exec line to look like this:
  -> exec git-daemon --verbose --base-path=/var/git
  sudo /etc/init.d/git-daemon-run start
  touch /var/git/myrepo.git/git-daemon-export-ok
  git clone git://my-box/myrepo.git myrepo

Nüüd peaksid saama teha tööd oma git serveris aadressil git://sinuserver/sinu_repositoorium.git


Lingid

  http://book.git-scm.com/
  http://git.wiki.kernel.org/index.php/GitLinks
  http://progit.org/book/
  http://jonas.nitro.dk/git/quick-reference.html
  http://www.youtube.com/watch?v=4XpnKHJAok8

--Rsavolai 13:20, 30 January 2010 (EET)