Glances

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Nimi: Jörgen Rootsmann

Rühm: A21

Kuupäev: 22.mai.2015

Sissejuhatus

Glances on hea vahend hoida silma peal oma süsteemil. Glances on kirjutatud Pythoni keeles, ning kasutab „psutil library“,et saada informatsiooni süsteemist. Glanceses saame jälgida protsessorit(CPU), mälu, võrguliideseid, ketta I/O, protsesse ja failisüsteemide ruumide kasutamist.[1]

Installeerimine

Antud kontekstis on kasutatud:

Glances version 1.7.3 with PsUtil 1.2.1

Ubuntu 14.04.1 LTS

Python 2.7


Eelnevalt[2]:

sudo apt-get install python2.7
sudo apt-get install python-pip build-essential python-dev

Glances paigaldus[3]:

sudo apt-get update
sudo pip install Glances
või
sudo apt-get install Glances
sudo pip install PySensors

Glances avamine:

Glances

Kasutamine ja süntaks

Võtmed[4]

Valik Tähendus
a Sorteerib protsessid automaatselt. Vastavalt tähtsama(suurema protsendi) järgi.
c Sorteerib protsessid CPU(protsessor) protsendi järgi.
m Sorteerib protsessid mälu protsendijärgi.
p Sorteerib protsessid nime järgi.
i Sorteerib protsessid I/O määra järgi.
d Näitab/peidab ketta I/O statistikat.
f Näitab/peidab failisüsteemi statistikat.
n Näitab/peidab võrgu statistikat.
e Näitab/peidab andurite statistikat.
l Näitab/peidab logisid.
b Võrgu I/O bittides või baitides.
w Eemaldab hoiatavad logid.
x Eemaldab hoiatavad- ja kriitilised logid.
1 Kas "Global CPU" või "Per-CPU" statistia?
h Näitab/peidab nende võtmete tähendusi.
q Väljub (Esc ja Ctrl-C sobivad ka).

Kuidas muuta Glances andmete uuendamise intervallide aega(vaikimisi on määratud 1 sekund).

Näide, kuidas muuta viie sekundi peale.[5]

 glances -t 5 

Glances versioon.

 glances -v 


Vaikimisi pandud värvikoodid Glances ekraanil [6]

Värv Tähendus(On määratud statistika protsendi järgi)
Roheline Normaalne.
Sinine Ohu märk, tuleks vaadata.
Lilla Hoiatus! Tuleb võtta kui häiret.
Punane Kriitiline.

Nende värvide taset on võimaik muuta failis /etc/glances/glances.conf , muutes statistika protsente.

 nano /etc/glances/glances.conf 


Pilt Glancesest

Glances.jpg

Kokkuvõte

Glances-ga on hea ja lihtne saada ülevaadet oma süsteemist.

Kasutatud allikad

  1. https://github.com/nicolargo/glances/blob/master/docs/glances-doc.rst
  2. http://askubuntu.com/questions/293426/system-monitoring-tools-for-ubuntu
  3. http://www.tecmint.com/glances-an-advanced-real-time-system-monitoring-tool-for-linux/
  4. http://www.cyberciti.biz/faq/linux-install-glances-monitoring-tool/