H-Bridge

From EIK wiki

H-Bridge

H-bridge'i näol on tegemist võimenduselemendiga mootori juhtimiseks, kuna mikrokontrollerite pingega ei saa juhtida suuri võimsusi. H-bridge abil saab võimsust suurendada. Võimsus sõltub pinge ruudust. Seda saab kasutada ka muude seadmete juhtimiseks. Asub mikrokontrolleri ja mootori vahel. Tal on 3 sisendit ja 2 väljundit. Sisendid A, B ja PWM ja väljundid a & b. Juhib väikese võimsusega suurt võimsust. Kui A ja B peal on sama pinge, siis mootor ringi ei käi.

A | B | PWM |
0 | 0 | 0 | V   V - Vabakäik
0 | 0 | 1 | P   P - Pidurdus
0 | 1 | 0 | V   <- - Mootor käib ühte pidi
0 | 1 | 1 | <-   -> - Mootor käib teist pidi
1 | 0 | 0 | V
1 | 0 | 1 | ->
1 | 1 | 0 | V
1 | 1 | 1 | P

PWM'iga mootorit kiiresti sisse-välja lülitades saavutatakse madalam kiirus täiskiirusest.

Hbridge Peeter.jpg


Kasulikke viiteid

H-Bridge - Wikipedia

Arduino Wiki - PWM

http://www.aishack.in/2010/07/l293d-an-h-bridge/