HairSaloon

From ICO wiki

Meeskond

 • Kaido Henrik Elias
 • Arvo Paomees

Analüüs

Kirjeldus

HairSaloon on Eesti kõige modernsem ja kasutajasõbralikum barbershop e-teenus. Lehel on võimalik mugavalt broneerida juukselõikust, habemelõikust ja värvimist. Lisaks sellele on lehel olemas keelevalik.

Kasutajad

 • Admininstraator
 • Tavakasutaja

Infosüsteemi funktsionaalsus

Klient

 • Broneerida teenust
 • Valida teenuse osutamise kellaaja vastava juuksuri alt
 • Valida teenuse tüüpi ja valitud tüübile vastava töö

Juuksur/tavakasutaja

 • Võimalik näha töögraafikut
 • Võimalik näha broneeringuid

Juhataja/administraator

 • Hallata töögraafikuid
 • Hallata juuksureid
 • Hallata töökohti
 • Hallata teenuseid
 • Hallata produkte

Nice to have

 • Ühe broneeringuga saab valida mitut erinevat teenust -> done
 • Juuksurile tagasiside andmine
 • Broneeringu kinnituse saatmine juuksuri e-mailile
 • Broneeringu meeldetuletus kliendi e-mailile

Andmemudel

HairsaloonDBModel.png

XML osa

XML Fail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<bookings>
 <booking id="1" totalCost="60" vip="true">
  <user id="1">
   <userName><![CDATA[Mirk Peek]]></userName>
   <userMail><![CDATA[mirkpeek@gmail.com]]></userMail>
  </user>
  <schedules>
   <schedule id="1">
    <startTime>2018-09-24-06:00</startTime>
    <endTime>2018-09-24-07:00</endTime>
    <workstation id="1">
     <workstationName><![CDATA[Tool1]]></workstationName>
    </workstation>
    <barber id="1">
     <barberName><![CDATA[Sven Tüüp]]></barberName>
    </barber>
   </schedule>
  </schedules>
  <products>
   <product id ="1" available="true">
    <productName><![CDATA[Juukselõikus masinaga]]></productName>
    <price currency="€">30</price>
    <productType id="1">
     <productTypeName><![CDATA[Juukselõikus]]></productTypeName>
    </productType>
   </product>
   <product id ="2" available="true">
    <productName><![CDATA[Värvimine paksu värviga]]></productName>
    <price currency="€">30</price>
    <productType id="2">
     <productTypeName><![CDATA[Värvimine]]></productTypeName>
    </productType>
   </product>
  </products>
 </booking>
  <booking id="3" totalCost="45" vip="false">
  <user id="3">
   <userName><![CDATA[Siim Vene]]></userName>
   <userMail><![CDATA[siimvene@gmail.com]]></userMail>
  </user>
  <schedules>
   <schedule id="1">
    <startTime>2018-09-24-09:00</startTime>
    <endTime>2018-09-24-10:00</endTime>
    <workstation id="2">
     <workstationName> <![CDATA[Tool1]]></workstationName>
    </workstation>
    <barber id="1">
     <barberName><![CDATA[Sven Tüüp]]></barberName>
    </barber>
   </schedule>
  </schedules>
  <products>
   <product id ="3" available="true">
    <productName><![CDATA[Juukselõikus masinag ja kääridega]]></productName>
    <price currency="€">40</price>
    <productType id="1">
     <productTypeName><![CDATA[Juukselõikus]]></productTypeName>
    </productType>
   </product>
  </products>
 </booking>
 <booking id="2" totalCost="30" vip="false">
  <user id="2">
   <userName><![CDATA[Kenn Koolak]]></userName>
   <userMail><![CDATA[kennkoolak@gmail.com]]></userMail>
  </user>
  <schedules>
   <schedule id="1">
    <startTime>2018-09-24-07:00</startTime>
    <endTime>2018-09-24-08:00</endTime>
    <workstation id="2">
     <workstationName> <![CDATA[Tool2]]></workstationName>
    </workstation>
    <barber id="3">
     <barberName><![CDATA[Merke Kass]]></barberName>
    </barber>
   </schedule>
  </schedules>
  <products>
   <product id ="1" available="true">
    <productName><![CDATA[Juukselõikus masinaga]]></productName>
    <price currency="€">30</price>
    <productType id="1">
     <productTypeName><![CDATA[Juukselõikus]]></productTypeName>
    </productType>
   </product>
  </products>
 </booking>
</bookings>

XML Skeemifail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="bookings">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="booking">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="user">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="userName" type="xs:string" />
          <xs:element name="userMail" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="schedules">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="schedule">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="startTime" type="xs:date" />
             <xs:element name="endTime" type="xs:date" />
             <xs:element name="workstation">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="workstationName" type="xs:string" />
               </xs:sequence>
               <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="barber">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="barberName" type="xs:string" />
               </xs:sequence>
               <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="products">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="product">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="productName" type="xs:string" />
             <xs:element name="price">
              <xs:complexType>
               <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:integer">
                 <xs:attribute name="currency" type="xs:string" use="required" />
                </xs:extension>
               </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="productType">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="productTypeName" type="xs:string" />
               </xs:sequence>
               <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
            <xs:attribute name="available" type="xs:boolean" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
      <xs:attribute name="totalCost" type="xs:decimal" use="required" />
      <xs:attribute name="vip" type="xs:boolean" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT 1

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Broneeringud</title>
   </head>
   <body>
    Broneeringud:
    <ol>
     <xsl:variable name="vip">true</xsl:variable>
     <xsl:for-each select="bookings/booking">
      
      <li>
       Klient: <xsl:if test="@vip = $vip">
        <b style="color:red;">VIP</b>
       </xsl:if><br/>
       <ul>
        Nimi: <xsl:value-of select="user/userName"/> <br/>
        Mail: <xsl:value-of select="user/userMail" />
       </ul>
       Broneeringu ajad:<br/>
       <ul>
        <xsl:for-each select="schedules/schedule">
         Aeg: <xsl:value-of select="startTime" /> - <xsl:value-of select="endTime" /> <br/>
         Pink: <xsl:value-of select="workstation/workstationName"/> <br/>
         Juuksur: <xsl:value-of select="barber/barberName"/>
        </xsl:for-each>
       </ul>
       Teenused:<br/>
       <ul>
        <xsl:for-each select="products/product">

         <xsl:sort select="@id" />
         Teenus: <xsl:value-of select="productType/productTypeName"/><br/>
         Täpsustus: <xsl:value-of select="productName" /> <br/>
          Hind: <xsl:value-of select="price"/>
          <br/>
        </xsl:for-each>
       </ul>
      </li>
      <br/>
     </xsl:for-each>
    </ol>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSLT 2

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Broneeringud</title>
   </head>
   <body>
    Broneeringud:
    <ol>
     <xsl:for-each select="bookings/booking">
      <xsl:sort select="@id" />
      <li>
       Klient:<br/>
       <ul>
        Nimi: <xsl:value-of select="user/userName"/> <br/>
        Mail: <xsl:value-of select="user/userMail" />
       </ul>
       Broneeringu ajad:<br/>
       <ul>
        <xsl:for-each select="schedules/schedule">
         Aeg: <xsl:value-of select="startTime" /> - <xsl:value-of select="endTime" /> <br/>
         Pink: <xsl:value-of select="workstation/workstationName"/> <br/>
         Juuksur: <xsl:value-of select="barber/barberName"/>
        </xsl:for-each>
       </ul>
       Teenused:<br/>
       <ul>
        <xsl:for-each select="products/product">

         <xsl:sort select="@id" />
         Teenus: <xsl:value-of select="productType/productTypeName"/><br/>
         Täpsustus: <xsl:value-of select="productName" /> <br/>
         <xsl:choose>
          <xsl:when test="price &lt;= 30">
           <div style="color:red;">Hind:<xsl:value-of select="price"/></div>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
           Hind: <xsl:value-of select="price"/>
          </xsl:otherwise>
         </xsl:choose>
         <br/>
        </xsl:for-each>
       </ul>
      </li>
      <br/>
     </xsl:for-each>
    </ol>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>