Halva skripti omadused & millest hoiduda

From ICO wiki

Sissejuhatus

Tehes algselt tutvust Bashiga võib see tunduda põneva ja mitte liialt raske skriptimiskeelega. Kuid sellegipoolest peaks jälgima mõningaid üldteatud tavasid, nõuandeid kirjutades Bashiga skripte, nagu kõikide teiste skriptimiskeeltega. Antud artikli eesmärk ongi lugejat teavustada, millest hoiduda kirjutades skripte ning see läbi ka juba saada terviklikum pilt, milline võiks üks Bashi või mis iganes muu skript välja näha.

Halb skript

Järgnevalt ongi siis ära toodud peamised skripti omadused, millest võiks üks skriptikirjutaja hoiduda.

 • Kommenteerimata - ei ole täheldatud, milleks on skript mõeldud. Ei sisalda autorit, kuupäeva. - Taoline käitumine võib ära hoida palju peavalu juba selle näol, et ei pea tervet skripti läbi lugema, et aru saada, mida skript teeb. Samuti hea oleks iga suurem koodiblokk ära kommenteerida.
 • Ei täida eesmärki
 • Ei tööta, üritab teha võimatut
 • Lõhub süsteemi ära
 • Paroolid on skriptis mitte keskkonnamuutujates - Juhul kui skript peaks sattuma mõne kolmanda isiku valdusesse, siis see tähendab kohest turvariski. Pealegi tark oleks hoida skripte kusagil repositooriumis (Github, Bitbucket)
 • Liigne keerukus, üleliia palju koodi
 • Halb struktuur - Skriptil peaks olema loogiline ülesehitus ning vastavalt ka trepitud.
 • Raskesti muudetav/ühildatavus
 • Vea puhul ei väljastata veateadet või veavoogu - Oluline osa debuggimisel.
 • Ei väljasta teadet skripti täitmisel - Hea oleks kasutajal ikkagist koheselt teada, kas skript õnnestus.
 • Ei ole taaskasutatav - Enamjaolt peaks skript olema porditav teistele süsteemidele/teenustele väikeste muudatustega.
 • Halb skript ei kontrolli enne skripti täitmist, kas teda on võimalik üldse täita - Näiteks kas keskkonnamuutujad on saadaval, kas kasutaja on root kasutajaõigustega jne.
 • Funktsioonid, muutujad - Tark oleks skripti mitte kirjutada korduvaid elemente.
 • Skript teeb rohkem, kui on ette nähtud - Ei ole tarvis luua näiteks üleliigseid faile, kauste jne. Samuti üleliigne ressurssi kasutus ei ole hea.
 • Halb skript ei ole skriptitav - Ehk teda ei saa välja kutsuda teisest skriptist.
 • Ei aita kasutajat - Näiteks kui kasutaja sisestab käsurea argumendid valesti, siis hea oleks, kui skript ütleks kasutajale, kuidas sisetada käsurea argumendid.
 • Ei ole imporditud keskset lokaali - Kui skript on kirjutatud UTF-8's, aga masin kus skript käivitatakse on mingi muu lookaaliga, siis skript ei pruugi töötada. Bashis näiteks "LC_ALL=C", LC_ALL on keskkonnamuutuja, mis kirjutab kõik lokaali seaded üle ja C lokaal on nö. kõige lihtsam, kesksem lokaal.
 • Veatöötlus - Halb skript ei kasuta veakoode, näiteks exit 0, exit 1 jne.

Kokkuvõte

Nagu näha, siis jälgides kindlaid reegelid ja häid tavasid, muutub skriptimine hõlpsa lihtsamaks ja võib ära hoida nii mõnegi vea, intsidendi, kus vastaseljuhul peaks hulka pead murdma.

Kasutatud kirjandus & materjal

Autor

 • Johannes Tammekänd - A22