Hostnamectl

From EIK wiki

hostnamectl

Autor

RASMUS TETSMANN A22 2013

Sissejuhatus

Hostnamectl on kasutusel Fedora ja gnu linux süsteemides. Selle kasutamiseks peab olema algaja tasemel selge käsurea kasutamine(nt Terminal), käsureaga puutud kokku aines "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine".


Hostnamectl kasutatakse süsteemi hosti nime muutmiseks ja sellega seonduvate seadete muutmiseks. Kui sul hostnamectl käsku pole võimalik sisestada, siis tasub teada, et see tuleb kaasa nss-myhostname pakiga. Sellega saab määrata kolme erinevat hosti nime. On kõrgetasemeline „kena(pretty hostname)“ hosti nimi, mis võib sisaldada erinevaid tähti(näiteks „Lennarti Laptop“), staatiline(static hostname) hosti nimi, mis kuvab kerneli hosti nime bootimisel ja lühiajaline(transient hostname) hosti nimi, mida antakse ajutiselt võrguseadistuste tõttu ja mille saab tagasi staatiliseks muuta juhul kui võrk kaob ja see kirjutatakse ajutiselt kerneli hosti nimme(näiteks dhcp-47-11).Tuleb pidada meeles, et „kenal“ hosti nimel pole piiranguid, mis tähti võib kasutada, aga staatilisel ja ajutisel on nõutud traditsionaalsed lubatud tähed, mis on interneti domeeninimedes lubatud. Staatilist hosti nime hoitakse /etc/hostname kaustas, „Kena“ hosti nimi ja kere tüüp ning ikooni nime hoitakse /etc/machine-info kaustas. Allikas

Valikud

Prindib ekraanile erinevate käskude nimekirja ja abistab mõista, mida miski käsk teeb.

hostnamectl -h
hostnamectl --help

Allikas

Prindib ekraanile versiooninumbri.

hostnamectl --version

Allikas

Käsklus, millega keelata ära priviligeeritud operatsioonide autentikeerimine

hostnamectl --no-ask-password

Allikas

Omanda endale privileegid läbi PolicyKiti enne kui käskluse läbi lööd.

hostnamectl -P
hostnamectl --privileged

Allikas

Käivita käsk kaughaldusega. Täpsusta hostname või kasutajanimi ja hostname eraldatuna „@“ga et ühenduda. See kasutab sshd et suhelda kaugel oleva süsteemiga.

hostnamectl -H
hostnamectl --host

Allikas Kui üks neist väljadest on antud, siis hostnamectl kuvab selekteeritud hosti nime.

Kui kasutatakse set-hostname, siis ainult selekteeritud hosti nimed uuendatakse. Kui kasutatakse rohkem kui ühte varianti, siis kõik täpsustatud hosti nimed uuendatakse.

hostnamectl set-hostname --static --transient, --pretty

Allikas

Need käsud on kasutusel

NB! Käsud tuleks sisestada sudo õigustes

Näita praeguse süsteemi hostnamei ja seotud infot.

hostnamectl status

Allikas

Paneme paika süsteemi hosti nime. Vaikimisi seab see kena, staatilise ja ajutise hosti nime; aga kui kasutatakse --static, --transient, --pretty siis ainult selekteeritud hosti nimed muudetakse. Kui kena hosti nimi seatakse ja samas ka staatiline või ajutine, siis täpsustatud hosti nimi lihtsustatakse enne uuendust lubatud tähtede kasutamisega. Seda tehakse asendades vahed „-„ga ja eemaldades eritähed. Niimoodi on tagatud, et kenal ja staatilisel hosti nimel on alati seos ja samas jälgitakse spetsiifilise nime reegleid.

hostnamectl set-hostname [NAME]

Fedora 18 näide

sudo hostnamectl set-hostname --pretty new-hostname
sudo hostnamectl set-hostname --transient new-hostname
sudo hostnamectl set-hostname --static new-hostname

Allikas Allikas


Paneme paika ikooninime. Ikooninime kasutatakse graafiliste aplikatsioonide poolt, et teha nähtavaks host

hostnamectl set-icon-name [NAME]

Allikas

Paneme paika kere tüübi. Kasutatakse graafiliste aplikatsioonide poolt, et teha nähtavaks host või muuta kasutajategevust. Hetkel on kasutusel keretüübid desktop, laptop, server, tablet, handset ja samas ka vm ja konteiner virtualiseeritud süsteemidele.

hostnamectl set-chassis [TYPE]

Allikas

Kokkuvõte

Kokkuvõttes ütlen, et see juhend tutvustab kasutajale hostnamectl käsu erinevaid kasutusviise. Annab aimu, kuidas saab hostile erineva taseme nimesid anda. Hostnamectl on kasulik süsteemiadministraatoritele näiteks logide haldamisel. Kui kõik serverid/arvutid oleksid nimega localhost, siis tuleks terve hunnik logisid, mida sa ei oskaks ühegi seadmega eraldi seostada, aga kui kõik on ilusti seadistatud, siis tead, et näiteks keskserverilt tuleb veateateid. Väga asjalik, kui tahad, et su sisevõrgus kõik korralikult toimiks.

Kasutatud kirjandus, viited

http://www.freedesktop.org/software/systemd/man/hostnamectl.html