ISd kava arendusversioon

From EIK wiki

Õppekava õpiväljundid

Põhiteadmised

 • Üldised teadmised majanduse põhialustest
 • tehnilise inglise keele tundmine

Üldteadmised

 • Teadmised andmeturbe põhialustest ja metoodikatest
 • Teadmised projektijuhtimisest ja infosüsteemide analüüsist
 • Teadmised arvutivõrkudest ja Interneti protokollidest
 • Teadmised arvutisüsteemide arhitektuurist ja struktuurist

Spetsiifilised teadmised

 • Teadmised tarkvaraarenduse metoodikatest
 • Teadmised tarkvara testimise metoodikatest
 • Teadmised hajussüsteemide loomisest
 • Teadmised andmebaasisüsteemidest
 • Teadmised tarkvaraarendusmustritest
 • Teadmised riistvaralähedasest programmeerimisest
 • Teadmised algoritmidest ja andmestruktuuridest

Oskused

 • Programmeerimisoskus mitmes levinud programmeerimiskeeles
 • Oskus realiseerida ettevõtte infosüsteemide mooduleid analüütiliste mudelite alusel
 • oskus ennast täiendada uute tehnoloogiate alal
 • oskus analüüsida ja põhjendada uute tehnoloogiate sobivust ning rakendatavust
 • oskus disainida uusi tarkvaramooduleid, uusi infosüsteeme
 • baasoskused operatsioonisüsteemide administreerimise alal