Ingliskeelse õppekava arendus

From ICO wiki

Milline õppekava?

Siin võiks tuua välja erinevate õppekavade plussid ja miinused rahvusvahelisuse kontekstis.

Arendus

  • PLUSS: võimalikud seosed Skype'i, Playtechi jt. "kuumade kohtadega"
  • PLUSS: võimalik seostada küberkaitse mooduliga
  • PLUSS: võimalikud väljundid ülikoolide magistriõppes
  • MIINUS: mis peaks tooma välistudengi just ITK-sse seda õppima?


Administreerimine

...

Analüüs

...


Tehnosuhtlus

...