Intensiivõppe nädal 2011

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Lühitutvustus

Pakume tudengitele võimalust saada väärtuslik ja reaalses töös kasutatav meeskonnatöö kogemus. Teise kursuse päevaõppe tudengitel on kevadisel vahenädalal (28.03.2011 kuni 1.04.2011) võimalus osaleda intevsiivõppe nädalal. Intensiivõppe nädala peamine eesmärk on luua tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanekuks selliste ülesannete lahendamisel, mis eeldavad mitmetest erinevatest ainetest omandatu rakendamist.

Inimkeeles tähendab see seda, et 3-6 liikmelistele meeskondadele antakse ülesanne ja nelja päeva jooksul tuleb sellele lahendus leida ning võimalusel realiseerida töötav prototüüp-lahendus. Viiendal päeval esitletakse valminud lahendusi ning antakse hinnang esitletud lahendustele. Vastutasuks saavad tudengid asendus- ja/või lisapunkte erinevates õppeainetes. Tuleb üks kõva andmine :)

Kasu tudengitele

Tudengid on tihti avaldanud arvamust, et praktilisi ja elulisi ülesandeid võiks IT Kolledži õppetöös olla rohkem. Nüüd pakumegi üht tõsiselt elulist nädalat, kus seniõpitut rakendada. Tudeng saab:

 • Meeskonnatöö kogemuse
 • Reaalelulise ülesande lahendamise kogemuse (reaalne klient, kindel tähtaeg)
 • Ausa hinnangu oma hetkeoskustele ja -teadmistele
 • Võimaluse töötada piiratud ajaraamis
 • Võimaluse saada asenduspunkte (ehk õppeainetes pääseb mõne kontrolltöö tegemise kohustusest) või lisapunkte (ehk saab õppeainetes ilusama lõpphinde)
 • Kena rea CV'sse ja ühe tehtud töö, mida töövestlustel on hea näitena tuua
 • Kunagi saab tudeng tänu sellele kogemusele hea palga, ilusama naise/mehe ja suurema auto
 • Higi ja verd valada...

Tugiteenused intevsiivõppe nädalal

Tudengitel on intevsiivõppe nädalal kasutada järgmisi ressursse:

 • ITK arvuti ja -loenguklassid
 • ITK raamatukogu
 • ITK maja on avatud tudengitele kell 8.00 - 23.00
 • Reaalse tellijaga ülesannete puhul kliendikohtumised
 • Õppejõud, kes täidavad ekspertide ja mentorite rolli, esialgne ajakava
  • Margus Ernits (E: T: K: N:)
  • Indrek Rokk (E: T: K: N: - täpne päevakava täpsustamisel, kuid kindlasti kättesaadav igal päeval mingil ajal)
  • Heiki Tähis (E:10-16 T:10-16 K: 14-21 N:14-21 R: 10-16 )

Võimalikud ülesanded

Arendajad

Õppekavade infosüsteem

Luua rakendus, mis Võimaldaks sisestada, vaadata, muuta jne õppekavasid ja nendega seotud õppematerjale

 • Iga õppekava koosneb moodulitest
 • Iga mooduliga on seotud õppematerjalid (samas võib olla, et õppematerjale ei ole)
 • Õppekavu peab olema võimalik välja importida (kuvada) ka antud etteantud kujul (pärast muutmist, täiendamist)
 • Õppematerjalide kaardistust peab olema võimalik välja importida (kuvada) ka antud etteantud kujul (pärast muutmist, täiendamist)
 • Peab olema võimalik teha erialade analüüsi: näha palju on ühiseid mooduleid kahel õppekaval

Lisavõimalused

 • Võimalda siduda mooduliga märksõnad ning kuvada moodulid ka märksõnade kaupa
 • Iga moodulis käsitletud teema võiks olla omaette märksõna
 • Erialade analüüsi: näha palju on ühiseid märksõnu kahel õppekaval

TantsuCAD

Loo tantsuskeemide joonistamiseks mõeldud rakendus:

 • Tantsuskeeme peab olema võimalik koostada
 • Tantsuskeeme peab olema võimalik salvestada pildifaili
 • Olemasolevaid pildifaile peab olema võimalik importida

Lisavõimalused:

 • Luba lisada pildifaile, mis sisaldavad uusi objekte
 • Luba tantsuskeeme salvestada (näiteks XML faili) ja hiljem nende kosotamist jätkata
 • Luba lisada tekste tantsuskeemidele

Kunagi tehtud katsetus: http://heiki.tpt.edu.ee/tants/tantsuCad2.html

Laborikohtade reserveerimise süsteem

Luua süsteem, mis võimaldaks tudengil endale laborisse koha reserveerida. Lisatingimused:

 • Süsteem peab võimaldama isikliku reserveeringu tühistamist.
 • Tundide ajad peaks võetama ÕISi tunniplaanist.
 • Võimalik peaks olema sisestada eritingimusi. Näiteks labor toimub üks kord eriajal, õppejõul on komandeering regulaarsel labori ajal.

Ettevõtete poolt pakutavad ülesanded

Administreerijad

Väikeettevõtte IT lahendus

Töötada välja kaks võimalikku lahendust väikeettevõtte (10-25 töötajat) IT infrastrukuuri realiseerimiseks. Nõutud kriteeriumid:

 • Kasutajad peavad olema keskselt hallatavad
 • Tööjaamadena peavad olema toetatud nii statsionaarsed kui ka mobiilsed seadmed
 • Süsteem peab võimaldama ettevõtte reeglistiku (sisekorraeeskirjade, IT vahendite kasutamise eeskirja jne) rakendamist.
 • Süsteemi käideldavus peab olema tagatud 99,4% ulatuses

Nõutud teenused:

 • Failiserveri teenus, erinevate ligipääsupiirangutega jagatud kataloogid
 • Meiliteenus
 • Grupikalendrid
 • VOIP keskjaam
 • Avalik veebilehekülg
 • Siseveeb
 • Kaugtöö võimalus (ligipääas failiserverile, siseveebile)

Implementeerida üks võimaliku lahenduse prototüüp, tuua välja süsteemi loomise ja ülalhoiu (sh palgakulu) maksumus.

Ettevõtete poolt pakutavad ülesanded

Ühisülesanded

IT Kolledži uue kodulehekülje turva- ja koormustestimine ning vajalike paranduste sisse viimine

Töö eesmärk on testida Wordpress tarkvara baasil loodud kodulehekülje turvalisust ja koormustaluvust kasutades erinevaid testimise meetodeid:

 • Musta kasti testimine
 • Valge kasti testimine
 • Koormustestimine

Töö tulemuste alusel on vaja koostada vastavad aruanded ning vajadusel viia testitud süsteemi sisse vajalikud parandused, et leitud probleemide esinemise võimalused välistada või minimeerida. Töö teema täpsemaks arutlemiseks võta ühendust Marko Puusaarega (marko.puusaar@itcollege.ee).

LDAP autentimine ja autoriseerimine Wordpress sisuhaldusmootoris

Töö eesmärk on realiseerida Wordpress sisuhaldusmootori peal võimalus autentida ja autoriseerida LDAP kasutajaid. Töö teostamisel eeldatavalt läbitavad etapid:

 • Kriteeriumite kirjeldamine, millele sobiv lahendus peab vastama
 • Sobivate lahenduste otsimine, installeerimine ja testimine
 • Kokkuvõtte tegemine leitud lahendustest ja kõige sobilikuma lahenduse valimine
 • Parima lahenduse juurutamine IT Kolledži uue kodulehekülje sisuhaldusmootoril

Töö teema täpsemaks arutlemiseks võta ühendust Marko Puusaarega (marko.puusaar@itcollege.ee).

Arvutiklassi Linux tõmmise parandamine

Töö eesmärgiks on Linux arvutiklasside tõmmise uuendamine (komponentide lisamine ja eemaldamine) Töö koosneb:

 • Tõmmise installeerimise testimisest ja protseduuri uuendamisest
 • Tarkvara nimekirjade ülevaatamisest ja täiendamisest vastavalt õppetöös vajamineva tarkvaraga
 • Uute teemade kasutuselevõtmine

Teema täpsustamiseks kontakteeru Margus Ernitsaga

Windows Phone 7 kino- ja TV-kava rakendused

Töö eesmärgiks on luua fäänci kohalikule turule mõeldud rakendused Windows Phone 7'le (kuid miks mitte ka iPhone'le, robotitelefonile) Töö koosneb:

 • Leida võimalus kinokavade (TV-kavade) info kogumiseks
 • Luua mobiilirakendused selle info kuvamiseks
 • Lisavõimalusena piletide hankimise, meeldetuletused klaendrisse jne.

Teema täpsustamiseks kontakteeru Heiki Tähis'ga

Hindepakkumised: arendajad

Võrgurakendused II

 • Asenduspunktid:-
 • Lisapunktid: kuni 10% lõpphindest

Veebirakenduste koostamine ASP.NET abil

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse ühena (kahest) ainesisese projektina

või

 • Lisapunktid: kuni 15% lõpphindest

Traadita side alused

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse iseseisva kirjaliku töö asemel

Hindepakkumised: administreerijad

Skriptimiskeeled

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse PowerShell'i/Bash/Python iseseisva töö asemel

Traadita side alused

 • Asenduspunktid: projekti arvestatakse iseseisva kirjaliku töö asemel

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine

 • Osalemine läheb kirja lisapunktidena (kuni 20% hindest) Näiteks saab eksami suulise osa asendada intensiivõppe nädalaga (kokku 20% hindest)

Meeskonnad

Meeskond "MiskiIlusNimi"

Meie meeskond töötab selle ja tolle kallal...

Liikmed

 • Jaan Igamees
 • John Sepp
 • Mari Mustikas
 • Kati Kadakas


Meeskond "Keuto"

Liikmed

 • Karet Rikko
 • Oliver Kilk
 • Taavi Toppi
 • Erko Umal
 • Urmo Laaneots
 • Veiko Pilt

Meeskond "VRAM"

Liikmed

 • Vadim Vinogradin
 • Risto Siitan
 • Arvi Alamaa
 • Meelis TammMeeskond "Let's Do This"

Eesmärk:

Arvutiklasside Linuxi kaasajastamine ja kasutusmugavuse tõstmine.

Liikmed

 • Katrin Kukk
 • Kristjan Kalder
 • Olle Tuur
 • Rain Kõrgmaa
 • Rasmus Aav

Meeskond "WPX"

Liikmed

 • Heiki Tamm
 • Alfi Kannus
 • Mailis Toompuu

Projekt: ITK Tunniplaani Rakendus