Ip korraldus Linuxis

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Selle artikli eesmärk on tutvustada linuxis kasutatavat uut IP käsku, mis on ipconfig käsu edasiarendus.

Autor

Gert Kosenkranius Grupp AK31

Ülevaade

IP käsk on uuem ja parem versioon ifconfig käsust uuemates Linuxi distrodes. Osadel uuematel enam ifconfig käsku polegi, niiet seadistamine tuleb teha nüüdsest läbi IP käsu.

Tähelepanu

Siin näidatud käskude ebaõigel kasutamisel võib seadme võrguühendus kaduda, niiet enne käskude jooksutamist tasub hoolega üle vaadata ja läbi mõelda, kas seda tasub teha.

Kogu info

Kõikide võrguadaptrite seadistuse näitamiseks on käsk:

ip a

või

ip addr

Kui tahad näha vaid IPv4 aadresse siis:

ip -4 addr

Kui tahad näha vaid IPv6 aadresse siis:

ip -6 addr

Näidisväljund:

student@ubuntu-desktop1204:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default 
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host 
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:f9:3e:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fef9:3e95/64 scope link 
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:72:d6:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::a00:27ff:fe72:d64e/64 scope link 
valid_lft forever preferred_lft forever

IP aadressi määramine ja eemaldamine

Mingile adaptrile aadressi määramiseks on käsk:

ip a add {ip_aadress/mask} dev {adapter}

Näiteks, et anda adaptrile eth0 aadress 192.168.1.200/255.255.255.0 siis:

ip a add 192.168.1.200/255.255.255.0 dev eth0

Hea uuendus on ka see, et käsk tunneb ära lühemal kujul antud subnet maskid, näiteks:

ip a add 192.168.1.200/24 dev eth0


Ip eemaldamiseks on käsk:

ip a del {ipv6_aadress_OR_ipv4_aadress} dev {adapter}

Näiteks et kustutada adaptrilt eth0 aadress 192.168.1.200/24 siis:

ip a del 192.168.1.200/24 dev eth0

Adaptri sisse- väljalülitamine

Selleks et adaprtit sisse välja lülitada on käsk:

ip link set dev {adapter} {up|down}

Näiteks, et adaptrit eth1 välja lülitada, siis:

ip link set dev eth1 down

Ja, et tagasi sisse lülitada siis:

ip link set dev eth1 up

ARP tabeli näitamine

Selleks, et näidata arp tabelit on käsk:

ip n show

või:

ip neigh show

Näidisväljund:

74.xx.yy.zz dev eth1 lladdr 00:30:48:yy:zz:ww REACHABLE
10.10.29.66 dev eth0 lladdr 00:30:48:c6:0a:d8 REACHABLE
74.ww.yyy.xxx dev eth1 lladdr 00:1a:30:yy:zz:ww REACHABLE
10.10.29.68 dev eth0 lladdr 00:30:48:33:bc:32 REACHABLE
74.fff.uu.cc dev eth1 lladdr 00:30:48:yy:zz:ww STALE
74.rr.ww.fff dev eth1 lladdr 00:30:48:yy:zz:ww DELAY
10.10.29.65 dev eth0 lladdr 00:1a:30:38:a8:00 REACHABLE
10.10.29.74 dev eth0 lladdr 00:30:48:8e:31:ac REACHABLE

Kus staatus REACHABLE tähendab, et seade on leitav ja kõik töötab. Staatus STALE tähendab, et seade oli enne leitav, kuid hetkel ei vasta, ning kernel üritab sellega järgmise kontakti ajal suhelda. Staatus DELAY tähendab, et eelnevalt STALE staatusega seadmele on saadetud pakett ja kernel ootab kinnitust.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võin öelda, et minuarust tundub IP käsk olevat palju mõistlikum ja kasutajasõbralikum kui sellele eelnenud IFCONFIG käsk. Edaspidi plaanin kasutada vaid IP käsku, et selle süntaks paremini meelde jääks.

Kasutatud kirjandus

IP Command Examples

Gert Kosenkranius 2015-AK31