Jõudluse jälgimine ja probleemilahendus käsurea utiliitide abil

From ICO wiki

Versioon

1.0
Viimati muudetud 30.01.2010 kell 12:00

Versioonide ajalugu

Versioon Kirjeldus/muudatused
0.4 Sissejuhatus, top, atop, htop
0.5 Käskude loendid asendatud linkidega, lisatud iftop
0.7 Lisatud PowerTOP, LatencyTOP
0.75 Täiendatud PowerTOPi ja LatencyTOPi osa.
0.76 Väiksemad parandused ja täiendused
0.8 Eemaldatud paari programmi kompileerimise juhend, kuna vahendid on pakihalduri kaudu saadavad.
0.9 Lisatud mtop, mytop, apachetop
1.0 Praegu viimane ja viimistletuim versioon
1.01 Lisatud viited piltide originaalasukohale

Autor

Heiki Nooremäe

Sissejuhatus

Käsk "top" unixilistes operatsioonisüsteemides on süsteemi jälgimise utiliit, mis näitab sagedasti uuenevat nimekekirja protsessidest. Vaikimisi on protsessid järjestatud protsessori kasutuse protsentide järgi, näha on ainult suurimad CPU kasutajad". Top-käsk näitab kui palju arvutusvõimsust ja mälu kasutatakse, samuti muud infot jooksvate protsesside kohta. Mõned top-i versioonid võimaldavad kuva ulatuslikku kohandamist, saab valida nt. tulpasid või sortimismoodust. Top-käsk on süsteemiadministraatoritele kasulik, sest näitab, millised kasutajad ja protsessid tarbivad enim süsteemi resursse igal antud ajahetkel. Top-i väljundit on võimalik ka tekstifaili suunata. Käesolevas artiklis on lühidalt kirjeldatud levinumaid top-tüüpi utiliite, samuti on antud juhised nende paigaldamiseks ja kasutamiseks. Artikkel on rakendatav iga suurusega ettevõttes ja kodukasutuses.

Eeldused/Nõuded

Siin antud utiliitide paigaldusjuhendid kehtivad Debiani pakihaldust (APT) kasutava Linuxi distributsiooni puhul. Kõik paigaldused tuleb teostada kasutaja "root" õigustes. Samuti on neid õigusi vaja utiliitide PowerTOP ja LatencyTOP kävitamiseks. Muid utiliite saab käivitada tavakasutajaga. Selles juhendis on "root" õigusi vajavatele käskudele ette kirjutatud "sudo". Kui neid kõiki järjest kasutada, siis võib aja kokkuhoiu ja mugavuse mõttes kohe root kasutajana sisse logida. Samas on siis oht midagi ära rikkuda, kuna absoluutseltkõik käsud käivitatakse "root" õigustes".

Utiliidid ja nende kasutamine

Top

Top on linuxis vaikimisi installitud. Kasutamiseks kirjutada käsureale:

 top [valik] 

Valikut top-i käske saab vaadata siit: http://en.wikipedia.org/wiki/Top_(Unix)
Järgnevate utiliitide puhul tuleb anda sarnane käsk, ainult "top" asemel vastava utiliidi nimi.

Programmist väljumiseks vajutada klahvi "Q" (toimib ka kõigi teiste utiliitide puhul).

Htop

Htop on edasiarenenud interaktiivne süsteemijälgija ning protsesside vaatur. See on mõeldud programmi top asendamiseks. Htop näitab sagedasti uuenevat nimekirja arvutis jooksvatest protsessidest, mis on järjestatud protsessorikasutuse järgi. Erinevalt top-ist näitab Htop kõiki jooksvaid protsesse, mitte ainult kõige rohkem ressursse kasutavaid protsesse. Samuti kasutab Htop värve ja annab visuaalset infot protsessori, saalefaili ja mälu oleku kohta.

Htop-i kasutatakse tihti juhtudel, kus algne top ei anna piisavalt infot süsteemi protsesside kohta, nt. kui üritada rakendustest väikseid mälulekkeid leida. Top-iga võrreldes on sel mugavam, kursorijuhtimisega liides protsesside peatamiseks. Tuleb lihtsalt nooleklahvidega valida protsess ja vajutada F9. Htop-i saab ka ise seadistada, valikute menüü avaneb, vajutades klahvi "F2".

Paigaldamine:

 sudo apt-get install htop

Käivitamine:

htop

Väljumiseks vajutada klahvi "Q" või "F10".

Htopi ekraanipilt (näeb välja põhimõtteliselt samasugune kui top, aga värviline):

Htop.png
Pilt on pärit lehelt: http://linhost.info/tag/htop/

Atop

Atop on võimeline näitama kõigi protsesside tegevust, isegi kui protsessid on intervalli jooksul lõppenud. Sellega saab igapäevaselt logida süsteemi ja protsesside tegevust ning teha pikaajalist analüüsi. Ülekoormatud süsteemiressursid tõstetakse esile eri värvidega. Atop näitab regulaarsete intervallidega süsteemitaseme tegevust, mis on seotud CPU, mälu, saalefaili, ketaste ja võrgukihtidega. Iga aktiivse protsessi kohta näitab see CPU hõivatust, mälukasutuse tõusu, prioriteeti, kasutajanime, olekut ja väljumiskoodi.

Paigaldamine:

 sudo apt-get install atop

Käivitamine:

atop

Iftop

Iftop tekitab sagedasti uuendatava loendi võrguühendustest. Vaikimisi on ühendused järjestatud ribakasutuse järgi, näidatakse ainult suurimaid tarbijaid. Iftop teeb võrgukasutusega sama, mis top protsessorikasutusega. See kuulab võrguliiklust nimelisel liidesel ja kuvad praeguse ribakasutuse hostide paaride kaudu.

Paigaldamine:

 sudo apt-get install iftop

Käivitamine:

iftop

Valikut Iftop käske saab vaadata siit: http://en.wikipedia.org/wiki/Iftop

Iftopi ekraanipilt:

Iftop.png
Pilt on pärit lehelt: http://linhost.info/tag/htop/

Mtop

Mtop(MySQL top)jälgib MySQL serverit ning näitab päringuid, mille lõpetamiseks kulub kõige rohkem aega. Omaduste hulka kuuluvad protsessi sisse "suumimine", näitamaks täielikku päringut, päringu optimeerija teabe "selgitamine" ja päringute "tapmine". Lisaks näitab mtop serveri jõudluse statistikat, konfiguratsiooniteavet ja annab vihjeid häälestamiseks.

Mytop

Mytop on utiliit MySQL 3.22.x, 3.23.x ja 4.x serveri lõimede ja üldise jõudluse jälgimiseks. See töötab enamikes Unixi süsteemides (ka Mac OS X), millel on Perl, DBI, ja ReadKey installitud. Sellel on hea reaalajas "päringut sekundis" statistika.

Apachetop

Kuvab teavet Apache kohta. Näiteks pöördumisi sekundis, baite sekundis ja populaarsemaid URL-e. Apachetop vaatab Apache tekitatud logifaili ja genereerib reaalajas inimesele analüüsitava väljundi.

PowerTOP

Arvutiprogrammid võivad panna arvuti rohkem elektrit kasutama. PowerTOP aitab leida programme, mis käituvad valesti, kui arvuti on jõudeolekus. Kõige hullem selline rakendus oli Linuxi kernel. Alates versioonist 2.6.21, sellel siiski enam fikseeritud 1000Hz taimeri tiksu pole (rohkem teavet selle kohta leiab siit). Tulemuseks on suur energiasääst, kuna protsessor jääb jõudeolekus pikemaks ajaks madala energiakasutuse režiimi.

Siiski on veel mitmed asjad, mis võivad energiakasutust mõjutada, nii kernelis kui kasutajaruumis. PowerTOP koondab kernelist erinevad infoallikad ühele mugavalt vaadatavale kuvale. Nii saab näha, kuidas süsteem töötab ja millised komponendid on suurim probleem.

PowerTOPil on 4 põhieesmärki:

Näidata, kui hästi süsteem energiasäästmise võimalusi kasutab.
Näidata, millised tarkvarakomponendid takistavad riistvara energiasäästlikku kasutamist.
Aidata Linuxi arendajatel oma rakendusi testida ja saavutada nende optimaalne toimimine.
Anda soovitusi madala elektritarbimise saavutamiseks.

Paigaldamine:

 sudo apt-get install powertop

Käivitamine: PowerTOP vajab töötamiseks "root" õiguseid, seega:

sudo powertop


PowerTOPi uusima versiooni lähtekoodi saab alla laadida aadressilt: http://www.lesswatts.org/projects/powertop/download.php

LatencyTOP

LatencyTOP on Linuxi utiliit tarkvaraarendajatele, millega saab tuvastada, kus latentsus süsteemis esineb ning milline toiming või tegevus seda põhjustab. See võimaldab koodi muuta, vältimaks kõige hullemaid latentsusest põhjustatud tõrkeid.

On palju latentsuse tüüpe ja põhjuseid. LatencyTOP keskendub seda tüüpi latentsusele, mis põhjustab helis vahelejätmisi, aeglust arvuti kasutamisel või serveri ülekoormust (isegi kui samal ajal on piisavalt vaba CPU võimsust).

LatencyTOP keskendub juhtudele, kui rakendused tahavad töötada ja kasulikku koodi käivitada, aga mingit ressurssi pole sel hetkel saadaval (ja kernel blokeerib protsessi). Seda tehakse nii süsteemi kui protsessi tasandil, nii et on võimalik näha, mis süsteemiga toimub ja milline protsess kannatab viivituste all ja/või põhjustab neid.

Paigaldamine:

 sudo apt-get install latencytop

Käivitamine: Käivitamine: LatencyTOP vajab töötamiseks "root" õiguseid, seega:

latencytop

LatencyTOPi uusima versiooni lähtekoodi saab alla laadida aadressilt: http://www.latencytop.org/index.php


Kasutatud kirjandus

http://en.wikipedia.org/wiki/Top_(Unix)
http://en.wikipedia.org/wiki/Htop_(Unix)
http://freshmeat.net/projects/atop/
http://en.wikipedia.org/wiki/Iftop
http://www.lesswatts.org/projects/powertop
http://www.latencytop.org/
http://www.unixguide.net/linux/linuxshortcuts.shtml
http://www.go2linux.org/top-linux-command-line-to-show-running-processes-in-real-time
http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html
http://www.insidesocal.com/click/2009/08/htop-its-like-top-turned-up-to.html
http://www.ubuntugeek.com/saving-power-on-intel-hardware-using-powertop.html
http://linhost.info/tag/htop/
http://www.webupd8.org/2009/06/16-top-like-linux-apps-commands.html
http://mtop.sourceforge.net/
http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/
http://www.webta.org/projects/apachetop/