JT

From ICO wiki

Meeskond

 • Tõnis Luik
 • Juri Nikitin

Projekti idee

Auto sõidupäevik, kus saab lisada konkreetsele masinale tema marsruudi ning läbitud kilomeetrid. Samuti saab vaadata andmeid juhi kohta.

Analüüs

Rakendus on loodud sõidukite sõidupäeviku pidamiseks, mida nõuab seadusandlus.

Rakenduse loomisel eeldatakse, et sõidukeid kasutatakse ainult töösõitudeks ning "auke" odomeetri näitudesse ei tule. Rakenduse abil saab efektiivselt pidada sõidupäevikut, kus auto kasutaja seotakse konkreetse sõiduki ja sõiduga ning rakendus arvutab ise kokku läbitud kilomeetrid, kasutaja poolt sisestatud odomeetri algusnäidu ja lõppnäidu kaudu. Lõpptulemuseks on kokkuvõttev tabel ühe kuu kohta, kus summeeritakse konkreetse kasutaja sõitude pikkused.

Ülesande püstitusel on lähtutud põhimõttest, et hoida skoopi hallatavana ning täidetakse kõik antud aine kodutöö raames ette nähtud nõuded. Selleks, et hoida skoopi on,rakendusele planeeritud funktsionaalsused võimalikult minimaalsed, kuid piisavad, et rakendus täidaks enda eesmärki. Samuti on projekti teostajatel ette teada, et aeg mida saadakse ülesande lahendamiseks kasutada on vägagi piiratud.

"Must have" funktsionaalsused:

 • Saab sisestada, muuta ja kustutada sõidukeid- eraldi vaates, kuhu tuleb sisestada sõiduki mark ning registreerimisnumber.

Sõidukeid tuleb luua ainult üks kord, edaspidi saab sõidupäeviku täitmisel sõidukeid valida rippmenüüst registreermis numbri järgi. Kustutades eemaldatakse objekt andmebaasist. Antud projekti skoobis, ei ole ette nähtud erinevate juurdepääsu tasemetega kasutajaid, kõik kasutajad saavad muuta, kustutada ning lisada sõidukeid.

 • Saab sisestada, muuta ja kustutada kasutajat- eraldi vaates tuleb sisestada ees-ja perekonnanimi, isikukood ning telefoni number.

Antud projeki skoobis, ei ole ette nähtud erinevate juurdepääsu tasemetega kasutajaid, kõik kasutajad saavad muuta, kustutada ning lisada kasutajaid. Kustutades eemaldatakse objekt andmebaasist.

 • Saab sisestada,vaadata, muuta ja kustutada sõidupäevikuid- igal kasutajal on enda sõidupäevikud kuude lõikes.

Sõidupäevikut luues tuleb ära määrata kuupäev, millal sõit tehti, sõidu sihtkoht ja eesmärk ning odomeetri algus ja lõppnäit. Kommentaaride lahter, kuhu saab jätta märkusi antud sõidu kohta. Sõidud reastatakse kronoloogilises järjekorras.

 • Peetakse logi rakenduses tehtud toimingute kohta, mis väljastatakse teksti failina.

"Nice to have" funktsionaalsused:

 • Odomeetri näidu meeles pidamine sõiduki piires- peale esmakordset sõitu jäetakse viimane odomeetri näit meelde ning

järgmine kord rakendusse sisenedes on algnäiduks automaatselt eelmise sõidu lõppnäit.

 • Must have funktsionaalsuse implementeerimisel on eeldatud, et igal kasutajal on üks konkreetne sõiduk ja

vastupidi, kui aega jääb tehakse funktsionaalsus, kus ühel kasutajal saab olla mitu sõidukit ja vastupidi.

 • Uue kuu saabumisel avatakse automaatselt uus sõidupäeviku vorm.
 • Luuakse erinevad filtreerimise ja otsimisvõimalused

Esialgsed olemid:

Isik

 • Eesnimi
 • Perenimi
 • Isikukood

Sõiduk

 • Registreermisnumber
 • Sõiduki mark
 • Sõiduki mudel

Kontakt

 • Aadress
 • Telefoni number
 • Email

Sõitmine

 • Algus
 • Lõpp

Sõit sõidukiga

 • Seos olemi Sõitmise ja Sõit vahel

Sõit

 • Odomeetri algusnäit
 • Odomeetri lõppnäit
 • Teekonna pikkus
 • Kommentaar

Probleemid

Kuna eelnevalt on olnud probleeme TFS-i kasutamisega, siis paratamatult võib arvestada ka antud ülesande lahendamisel probleeme sellega. Seoses teostajate kogenematusega, võib ilmneda probleeme, mida antud analüüsis ette ei osatud näha. Aeg ülesande täitmiseks jääb teostajatel liialt väheseks. Hetkel pole koostatud konkreetset ajaplaani projekti teostamiseks.

Kasutatavad tehnoloogiad

 • Kasutatav raamistik: .NET Framework 4.5
 • Kasutatav tehnoloogia: C#, Windows Presentation Foundation, Entity Framework, LINQ
 • Kasutatav arhitektuuriline muster: MVVM