Juhend Microsoft IT Academy e-õppe kursuste aktiveerimiseks

From ICO wiki

NB! Järgnev juhend on mõeldud IT Academy administraatoritele!

Õppijatele mõeldud juhendi leiad: Juhend Microsoft IT Academy e-õppe kursuste kasutamiseks

Microsoft IT Academy lehekülg

Microsofti IT academy leheküljel on ära toodud programmi kirjeldus, nõudmised ning liikmetele mõeldud lisaväärtuste ja boonuste kirjeldused. Lisaks eelnevale on IT Academy leheküljel ka piiratud ligipääsuga liikmetele mõeldud ala.

Liikmetele mõeldud ala ning ligipääsukoodid

 • Vali vertikaalmenüüst "Member Sign-In"
 • Avanenud lehel vajuta nuppu "Members Sign-In"

IT Academy leht 1.jpg

 • Sisesta oma LiveID kasutajanimi ja parool
 • Avaneb liikmetele mõeldud IT Acedemy lehekülg, vali vertikaalmenüüst "My Benefit Codes"

IT Academy leht 2.jpg

 • Avaneb lehekülg, kus on MCT tasuta konto kood ning e-õppe kursuste keskkonna õppejõudude ligipääsukoodid, vali sealt esimene vaba kood (Status "Available")

IT Academy leht 3.jpg

Kui on olemas õppejõu ligipääsukood, siis edasta see õppejõule koos lingiga Learning Management System (LMS) for Microsoft E-Learning keskkonda http://itacademyinstructor.microsoftelearning.com/.

Learning Management System (LMS) for Microsoft E-Learning lehekülg

Learning Management System (LMS) for Microsoft E-Learning lehekülg on mõeldud õppejõududele kasutamiseks. See keskkond võimaldab õppejõududel genereerida õppijatele ligipääsukoode e-kursustele, hallata ligipääsukoode ning jälgida õppijate aktiivsust e-kursuste kasutamisel.

Learning Management System (LMS) for Microsoft E-Learning keskkonda sisenemiseks on vaja minne leheküljele http://itacademyinstructor.microsoftelearning.com/ ning ligipääsuaktiveerimiseks vajab õppejud ligipääsukoodi, mille saab IT Academy administraator IT Academy lehelt.

Õppejõu ligipääsukoodi aktiveerimine

NB! seda tegevust tuleb teha õppejõul vaid esimesel sisenemisel Learning Management System keskkonda. Kui ligipääsukood on aktiveeritud, siis vaata järgmist punkti.

 • Mine aadressile http://itacademyinstructor.microsoftelearning.com/
 • Loe läbi End User License Agreement
 • Kui nõustud lõppkasutaja lepinguga, siis märgi märkeruut I have read and accept the End User License Agreement.
 • Sisesta õppejõu ligipääsukood lahtrisse Instructor Administration Access Code
 • Vajuta nuppu Submit

IT Academy LMS 1.jpg

 • Sisesta oma LiveID kasutajanimi ja parool

Palju õnne, Sinu ligipääs Learning Management System keskkonda on nüüd aktiveeritud! Esimesel sisenemisel ei ole järgmist punkti vaja läbida.

Learning Management System keskkonda sisenemine

Õppijatele mõeldud ligipääsukoodide genereerimine

 • Sisene Learning Management System keskkonda
 • Vali vertikaalmenüüst "Access Codes" (või "Access Codes" => "Create")

IT Academy LMS 2.jpg

 • Avaneb ligipääsukoodide koostamise viisard

IT Academy LMS 3.jpg

  • Access Code Identifier sisesta vabalt valitud 3 kuni 8 sümbolit, mis seda ligipääsukoodi (või koode) iseloomustama hakkab
  • Number of Codes Needed sisesta arv, mitu ligipääsu vajad (siin on tark arvestada vähemalt +1 hulgaga, sest ise oleks ka hea see kursus läbi käia)
  • Raadionuppudest Code Type on võimalik valida üks kahest:
   • Single use - see tähendab, et igale õppijale genereeritakse oma unikaalne ligipääsukood, isiklik hinnang, et see on konkreetsem, aga teisalt ka ebamugavam variant (kui soovid 40 ligipääsu, siis genereeritakse 40 erinevat ligipääsukoodi)
   • Multi-use - see tähendab, et kõigile õppijatele antakse üks ja sama ligipääsukood (kui soovid 40 ligipääsu, siis genereeritakse 1 ligipääsukood, mida saab kasutada 40 korda)
  • Expiration Date määra ligipääsukoodile aegumistähtaeg: pärast seda kuupäeva ei ole võimalik ligipääsu enam selle koodi abil aktiveerida
  • Group - kui LMS süsteemi on lisatud grupid, siis saab valida grupi
  • Subscription Pools - siit saab määrata e-kurused või e-kursuste komplektid, millele ligpääs tehakse, vajuta nupule Add Subscription Pools
  • Avaneb uus aken, kust on võimalik valida e-õppe kursuseid või komplete, millistele soovid ligipääsu võimaldada
   • Avanenud aknast on näha saadaolevad kursused ning kursuste komplektid, reeglina näidatakse korraga 50 kursust, paremal üleval nurgas olev noolekujutis võimaldab järgmist 50 nimetust kuvada
   • Klikates kursuse või kollektsiooni nimele on võimalik näha toote täpsemat kirjeldust
   • Saadaolevate toodete seast on võimalik ka otsida, selleks vajuta nupule Search
    • Term - näitab, mitu päeva on õppijal aega pärast ligipääsu aktiveerimist toodet kasutada
    • Expires - näitab toote üldist aegumiskuupäeva NB! Ligipääsu aegumiskuupäev ei tohi olla hilisem kui toote enda aegumiskuupäev
    • Remaining - näitab, mitu ligipääsuõigust on veel saadaval (sic! vaikimisi on neid 100 000)

IT Academy LMS 4.jpg

   • Vali sobivad kurused ja vajuta nupule Add selected
    • NB! Ühe ligipääsukoodiga saab jagada ligipääsu kuni kolmele tootele
    • NB! Kui tooted, millele soovid ligipääsu võimaldada, asuvad erinevatel lehtedel, siis vali tooted esimeselt lehelt, vajuta Add selected nuppu ning seejärel vajuta nuppu Add Subscription Pools uuesti ja lisa tooted järgmistelt lehtedelt

IT Academy LMS 5.jpg

  • Kui sobivad kursused või kursuste komplektid on lisatud, siis kinnita valikud vajutades nuppu Create Access Codes
 • Seejärel avaneb leht, kus on ära toodud tehtud valikud ning lõigus Individual Access Codes kuvatakse loodud ligipääsukoodid

Kui ligipääsu kood (või koodid) on loodud, siis tuleks see jagada õppijatele ning suunata nad lehele https://itacademy.microsoftelearning.com/


Õppijatele loodud juhend: Juhend Microsoft IT Academy e-õppe kursuste kasutamiseks