Kasutaja andmete migreerimine Windows operatsioonisüsteemis

From EIK wiki

Sissejuhatus

User Profile on mõeldud eelkõige kasutaja andmete ja parameetrite üle tõstmiseks ühe profiili alt teise alla. Eelkõige on see vajalik siis, kui arvuti oli ennem kasutuses ilma domeeni ühenduseta. Kui tekkis vajadus panna ühes suures kontoris, kus asub mitukümmend arvutit kõik domeeni, siis see utiliit on suureks abiliseks, kuna ta võimaldab kiirelt ja lihtsalt andmete migreerimist. Utiliit võimaldab ka tõsta kõik profiilis olevad programmide sätted, mida kasutaja on ära seadistanud ja mille taastamine on tavaliselt väga tülikas ning aega nõudev töö. Muidugi on temal ka miinuseid, nimelt ei oska tõsta tema näiteks Microsoft Outlookis olevaid salvestatud paroole ja ruule.

User Profile Kasutamine

Kõigepealt tuleb valida menüüriba start: Start win7.jpg

Järgmisena tuleb valida avanenud menüüribast Computer ja klõpsata selle peal hiire parema klahviga ja valida sealt Propertise.

Kindlasti tuleb andmete migreerimist teha Administratori kasutaja alt.Avanenud aknas vali: Advanced system settingsPropertise win7.jpgSeejärel avaneb sul aken System Propertise, kus tuleb valida: User Profiles alt Settings


System prop win7 2.jpgSiis tuleb ette aken arvutis olevate kasutaja profiilide nimekirjaga:


Profiles win7.jpgEdasi tuleb valida tõstmiseks vajalik profiil ja vajutada nuppu Copy To..


Copy to win 7.jpgPärast seda tuleb ette aken, kus peab näitama ette profiili kuhu tahetakse andmed tõsta:


Copy to destination.jpg

Vajutades samas aknas nuppule Change Permitted to use alt on võimalik määrta, mis kasutajatel ja mis õigused on selles profiilis.


Kokkuvõte

Pärast andmete üle tõstmist võib arvutile Restardi teha, siis logida uue kasutaja alt sisse ja kõik anmded on ilusti alles. NB: Kuna andmete üle tõstmisel võib tekkida tõrkeid, tuleb alati nendest varukoopia ennem teha.

Kasutatud kirjandus

[1]


Autor: Aleksei Issaikin(AK21)