Kasutajate importimine csvde abil

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

csvde peamine eesmärk on kasutajate hulgi importimine Windowsi domeeni. Seda saab kasutada ka kasutajate ja muude andmete eksportimiseks. csvde puhul tuleksgi tavaliselt sellest alustada, kuna see annab aimu kudas need väljad on täidetud. Selleks tuleks avada käsurida ja kirjutada csvde -f FAILINIMI.csv

Seejärel tuleks avada välja eksporditud fail Exceliga ja uurida mida kõike eksportida ja importida annab.

Kuna importitud vigu on hiljem suhteliselt raske parandada siis on csvde puhul alati mõtekas saada selgeks väljade nimetused ja importimiseks teha väga korralik spreadsheet.


Kasutajate Importimine

Ettevalmistus

Nagu ennem mainisin on sellise importimise puhul eeltöö väga tähtis.

Kõigepealt tuleks avada mõni spreadsheeti programm nagu excel.

Esimesele reale ja erinevatesse tulpadesse tuleb kirjutada LDAP väljad. Minimaalselt objectClass , sAMAccountName ja DN. Välja võiks tulla selline.

LDAP väljade järjekord ei ole oluline

Tabeli näide1.jpg

Selgitused:

objectClass - Nagu nimigi ütleb siis on tegu objekti kalssiga. Meil tuleb hetkel pnna sinna user (kuid saab ka importida arvuteid ja OU-sid)

sAMAccountName - See on kasutajanimi ehk logon name, maksimum pikkuseks võib olla 11 sümbolit.

DN - Distinguished name, see on hetke keerulisem LDAP väli. Näiteks CN= Eesnimi Perekonnanimi,OU=Users,DC=tanel,DC=local

Jagame selle kolmeks:

1. Kasutaja täisnimi - CN võime kirjutada John Smith.

2. Organiasatsiooni nimi - OU alla tuleb kirjutada millise OU alla kasutaja pannakse.

3. Domeeni nimi - DC väli tuleb täita domeeni nimega selliselt, kui on domeeni nimi tanel.local siis DC=tanel,DC=local. Pikemate domeeninimede puhul tuleb lihtsalt veel mõni DC= kirjutada.


Nüüd tuleks need minimaalsed väljad ära täita ja teha üks proovi importimine ühe kasutajaga.

Esmalt võiks tabel välja näha selline:

Tabeli näide2.jpg


Tabeli salvestamine - Kõigepealt tuleb minna control panelisse, kuna vaja on muuta region and language optionite alt Format English UK-ks. See on vajalik selleks, et euroopa standardis on nimekija eraldajaks " ; " aga meil on vaja " , " .

Seejärel saame salvestada oma faili korrekstelt. Selleks paneme save as ja valime faili formaadiks CSV(Comma delimited).

Nüüd võiks üle kontrollida kas jäi õigesti. Selleks võtame äsja salvestatud faili lahti kõige tavalisema notepadiga.

Tulemus võiks olla selline:

Teksti näide1.jpg

Kui tulemus oli ka selline siis võib loota, et importimine õnnestub.


Importimine

Kui kõik on siiamani hästi läinud siis võib csvde käima panna.

Kasutajate fail tuleks panna C:\users\administrator kataloogi.

Nüüd siis võib käima lasta csvde importi. Selleks kirjutada käsureale csvde -i -f FAILINIMI.csv.

Näitaks csvde -i -f Kasutaja1.csv

Käsurida1.jpg


Ja kui nüüd vaadata tekkinud kasutajaid siis on meil John Smith täiesti olemas.


Csvde tulemus.jpg


csvde puhul on üks tõsine puudus, nimelt ei saa sellega paroole seada ja seepärast on niiviisi importitud kasutajad kõik vaikimisi lukus.


Keerulisem Importimine

Kui lihtne importimine õnnestus siis keeruline importimine käib täpselt samamoodi aga lisades rohkem LDAP väljasid. Väljade nimetusi saab vaadata eksporditud csv failist või siis kirjeldustega siit.

Edasine on juba täiesti Exeli kasutamise oskus. LDAP väljad saab täita teile antud algandmetest, osad väljad saab teistest tuletada. Edasi käib kõik täpselt samamoodi.

NB: Spreadsheet tuleb teha veatult, kuna csvde-ga kasutajaid enam muuta ei saa (päris jama kui sul on sadu kasutajaid vigaselt importitud).


Kokkuvõte

csvde on asendamatu tööriist algandmetest sadade kasutajate loomiseks Windows serveris. Tema suurim puudus on parooli mitte määramine, selleks tuleb muuta oma serveris parooli poliitikat või siis skriptima hakata.

Suurim oskus mida vaja csvde kasutamiseks, on oskus teha korralikke spraedsheete, mis ei ole just väga keeruline.

Kasutatud kirjandus

http://www.computerperformance.co.uk/Logon/Logon_CSVDE_Bulk.htm


Autor

Tanel Štaub AK22