LLL

From EIK wiki

Meeskond

 • Joonas Püüa
 • Janno Tomingas
 • Janek Kople
 • Roland Krindal

Idee

Terviseleht

Ülesanne

Ülesandeks on see, et leida terviselehele tehniline lahendus, mis oleks kaasaegne ning pilkupüüdev.

Analüüs

Rakenduse üldkirjeldus

Terviseleht on mõeldud inimestele , kes peavad oma tervisest lugu. Samas ka neile , kes seda veel ei tee aga on huvitatud antud teemast. Terviseleht proovib oma kasutajaid teavitada erinevatest tervisega seotud probleemidest ja lahendustest. Selleks lubame kasutajatel postiada huvitavaid artikleid ja muud tervisega seotud inforrmatsiooni. Lisaks sellele pakub terviseleht enesepoolt mõndaasid huvitavaid artikleid. Põhi eesmärk on tuua kokku tervisest lugu pidavad inimesed , kes aitaksid oma nõuannete ariklitega teisigi tervisest lugu pidama panna.

Problemaatika

Kuna see rakendus toetub kasutajate poolt generaaritavale sisule ja tagasisidele ning nende aktiivse kasutuse realiseerimine ühtse ja toimiva kasutajakeskonnale. Peab tagama andmete turve, hea valideerumise ning ressurside, s.t kasutajaliidese ja serveri vahelise andmete, õiges käsitlemises. Lisaks sellele peab arvestama:

 • Standardeid
 • Töökindlust erinevates veebilehitsejates

Funktsionaalsused

Rakenduse üldufunktsionaalsus on kasutaja sõbralikus ehk tagada kasutajatele arusaamine sellest, et mis toimub terve rakenduse raames pärast iga tema tehtud käiku. See nõuab korraliku tagaside ja andmete valideerimissüsteemi.

Tervisleht peab võimaldama kasutajatel artikleid postidada ja teiste artikleid lugeda. Artikleid peab saama kategooriatesse jagada, mille järgi on neid hiljem kerge leida. Lisaks kategooria vaatele on üldine “otsing”, mis võimaldab artikleid otsida pealkirja,kuupäeva ja muude parameetrite järgi. Kõik lisatud artiklid paigutatakse arhiivi, kust neid hiljem on võimalik kätte saada. Lisaks on lehekülje adminil võimalik seadistada erinevaid küsitlusi, mille vastused on kõigile avalikud. Ka küsitluste jaoks peaks olema arhiivi, et neid hiljem ka näha saaks.

Must Have

 • Uute arktiklite postitamine
 • Võimalus artikleid lehtedeks jagada
 • Võimalus artikleid kategooriateks jagada
 • Võimalus artikleid "sildistada"
  • Arhiiv
  • Otsing
  • Küsitlus

Nice to Have

 • Võimalda Terviselehte mugavalt lugeda ka mobiilsete seadmetega, sh uue iPadi ja "vana" - iPhonega,
 • sündmuste kalender
  • piiratud võimalused partneritele sündmuste kalendrisse sündmuste lisamiseks
 • lisada võimalused kasutamaks videolõike, telereklaame jne
 • luua (ID kaardiga) kommenteerimisvõimalus ?!!??!?!?!??
 • tekitada väike veebipood
 • üle vaadata kogu reklaamide paigutuse, suuruste, võimaluste osa
 • luua piiratud ligipääsuga tasuline ala

XML

Ülesande täitmiseks tuleb luua XML fail andmete edastamiseks, selle XML faili skeemifail ning paar kolm sobivat XSL faili loodud XML failis olevate andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks.

XML-il peab olema vähemalt 4 loogilist dimensiooni.

Lisaks tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis on enamat, kui lihtsalt ID.

XML (Janno)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<osakonnad>
 <osakond id="1" nimi="Arendus">
  <isikud>
   <isik id="01" ametinimetus="arendaja">
    <nimi eesnimi="Aadu" perenimi="Aas"/>
    <kontaktid>
     <telefon>1213451</telefon>
     <e-mail>aadu.aas@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="02" ametinimetus="arendaja">
    <nimi eesnimi="Belle" perenimi="Bastion"/>
    <kontaktid>
     <telefon>1213452</telefon>
     <e-mail>b.b@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="03" ametinimetus="arendaja">
    <nimi eesnimi="Calvin" perenimi="Calvin"/>
    <kontaktid>
     <telefon>1313451</telefon>
     <e-mail>calvin.calvin@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="07" ametinimetus="arendaja">
    <nimi eesnimi="Georg" perenimi="Gregorius"/>
    <kontaktid>
     <telefon>1213471</telefon>
     <e-mail>georg.gregorius@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="08" ametinimetus="koristaja">
    <nimi eesnimi="Heldur" perenimi="Help"/>
    <kontaktid>
     <telefon>1213410</telefon>
     <e-mail>heldur.help@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
  </isikud>
 </osakond>
 <osakond id="2" nimi="testimine">
  <isikud>
   <isik id="04" ametinimetus="testija">
    <nimi eesnimi="Doris" perenimi="Diivan"/>
    <kontaktid>
     <telefon>2213451</telefon>
     <e-mail>doris.diivan@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="09" ametinimetus="testija">
    <nimi eesnimi="Illimar" perenimi="Ida"/>
    <kontaktid>
     <telefon>2223451</telefon>
     <e-mail>illimar.ida@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="12" ametinimetus="testija">
    <nimi eesnimi="Liina" perenimi="Lillakas"/>
    <kontaktid>
     <telefon>2210451</telefon>
     <e-mail>liina.lillakas@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="13" ametinimetus="testija">
    <nimi eesnimi="Mari" perenimi="Metslane"/>
    <kontaktid>
     <telefon>2213491</telefon>
     <e-mail>metsamari@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
  </isikud>
 </osakond>
 <osakond id="3" nimi="turundus">
  <isikud>
   <isik id="05" ametinimetus="turundusspetsialist">
    <nimi eesnimi="Eduard" perenimi="Edev"/>
    <kontaktid>
     <telefon>3213451</telefon>
     <e-mail>eduard.edev@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="10" ametinimetus="alam-turundusjuht">
    <nimi eesnimi="Jaanus" perenimi="Jalakas"/>
    <kontaktid>
     <telefon>3243451</telefon>
     <e-mail>jaanus.jalakas@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
   <isik id="11" ametinimetus="kokk">
    <nimi eesnimi="Kallis" perenimi="Kaalikas"/>
    <kontaktid>
     <telefon>3213459</telefon>
     <e-mail>kkaalikas@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
  </isikud>
 </osakond>
 <osakond id="4" nimi="HR">
  <isikud>
   <isik id="06" ametinimetus="personalijuht">
    <nimi eesnimi="Francis" perenimi="Felicita"/>
    <kontaktid>
     <telefon>4213451</telefon>
     <e-mail>f.felicita@firma.ee</e-mail>
    </kontaktid>
   </isik>
  </isikud>
 </osakond>
</osakonnad>

XML schema (Joonas)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="osakonnad">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="osakond">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="isikud">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="isik">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="nimi">
              <xs:complexType>
               <xs:attribute name="eesnimi" type="xs:string" use="required" />
               <xs:attribute name="perenimi" type="xs:string" use="required" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="kontaktid">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="telefon" type="xs:string" />
                <xs:element name="e-mail" type="xs:string" />
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
            <xs:attribute name="ametinimetus" type="xs:string" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
      <xs:attribute name="nimi" type="xs:string" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

Paar kolm XSL

Esimene (Roland)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    <h2>Osakonnad</h2>
    <xsl:for-each select="osakonnad/osakond">
     <table style="border: 1px solid black; width: 500px; margin-bottom: 5px;">
      <tr bgcolor="#9acd32">
       <th>ID</th>
       <th>Osakond</th>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <xsl:value-of select="@id"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="@nimi"/>
        </td>
       </tr>
     </table>
     <table style="border: 1px solid black; width: 500px; margin-bottom: 30px;" bgcolor="#F0F0F0">
      <tr bgcolor="#FF9933">
       <th>ID</th>
       <th>Ametinimetus</th>
       <th>Eesnimi</th>
       <th>Perenimi</th>
       <th>Telefon</th>
       <th>E-mail</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="isikud/isik">
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="@id"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="@ametinimetus"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="nimi/@eesnimi"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="nimi/@perenimi"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="kontaktid/telefon"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="kontaktid/e-mail"/>
        </td>
       </tr>
      </xsl:for-each>
     </table>
    </xsl:for-each>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


Teine (Janno)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    Töötajate nimekiri
   </head>
   <body>
    <h2>Töötajate nimekiri</h2>
    <table style="border: 1px solid black; width: 500px; margin-bottom: 30px;" bgcolor="#F0F0F0">
     <tr bgcolor="#FF9933">
      <th>ID</th>
      <th>Ametinimetus</th>
      <th>Eesnimi</th>
      <th>Perenimi</th>
      <th>Telefon</th>
      <th>E-mail</th>
     </tr>
     <xsl:for-each select="osakonnad/osakond/isikud/isik">
      <xsl:sort select="@id"/>
      <tr>
       <td>
        <xsl:value-of select="@id"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="@ametinimetus"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="nimi/@eesnimi"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="nimi/@perenimi"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="kontaktid/telefon"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="kontaktid/e-mail"/>
       </td>
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Kolmas (Janek)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    <h2>Töötajate kontaktide nimekiri</h2>
    <table style="border: 1px solid black; width: 500px; margin-bottom: 30px;" bgcolor="#FFFFFF">
     <tr bgcolor="#ccFFEE">
      <th>Perenimi</th>
      <th>Eesnimi</th>
      <th>Telefon</th>
      <th>E-mail</th>
      <th>Osakond</th>
      <th>Ametinimetus</th>
     </tr>
     <xsl:for-each select="osakonnad/osakond">
      <xsl:variable name="OsakondNimetus" select="@nimi"/>
      <xsl:for-each select="isikud/isik">
       <xsl:sort select="nimi/@perenimi" order="ascending"/>
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="nimi/@perenimi"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="nimi/@eesnimi"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="kontaktid/telefon"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="kontaktid/e-mail"/>
        </td>
        <td>        
         <xsl:value-of select="$OsakondNimetus"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="@ametinimetus"/>
        </td>
       </tr>
      </xsl:for-each>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Veebiteenus

http://enos.itcollege.ee/~jtominga/Service.rar

Uuendatud ja täiendatud versioon on koos klientrakendusega gitis.

Klient

https://jtominga@github.com/jtominga/Terviseleht.git