LabLite

From ICO wiki

Meeskond LabLite

- Alex Kaska

Loodav rakendus

Rakenduse Idee Rakenduse idee on luua laboriproovi analüüside päevik, kuhu laborant saab sisestada laborisse toodud tooraine proovide analüüsitulemusi ning neid vastavalt proovitüübile grupeerida.

Rakenduse funktsionaalsus (täieneb)

High-level funktsionaalsed nõuded:
- Rakendus peab lubama labori töötajatel luua uusi laborisse toodudtud proovide lehti ning sisestada nende andmeid
- Rakendus peab lubama labori töötajatel sisestada laborisse toodud proovide analüüsi andmeid
- Rakendus peab võimaldama töötajatel sisestada uusi kütuseliike, mida analüüsida
- Rakendus peab võimaldama töötajatel siestada uusi prooviliike, mida analüüsida
- Rakendus peab võimaldama töötajatel sisestada uusi kliente, kelle jaoks proove analüüsitakse
- Rakendus peab võimaldama administraatori tasemel luua uusi rolle ning kasutajaid
- Rakenduse ligipääs peab olema parooliga kaitsud ning rakendus peab võimaldama sisselogimist

Kasutajarollid (täieneb)

Kasutaja rollid:
- Proovi vastuvõtja
- Proovi töötleja
- Proovi analüüsija
- Admin

Andmemudel

DB Schema: LabLite-2.jpeg