Ldd

From EIK wiki

Ldd on UNIX / Linux-skript, mis aitab kindlaks määrata jagatud raamatukogude nimekirja, millest programm sõltub.

- annab sõltuvusi jagatud raamatukogude jaoks.

Skripti näide

    $ ldd /usr/bin/arping 
linux-gate.so.1 => (0x00fe9000)
libsysfs.so.2 => /lib/libsysfs.so.2 (0x00533000)
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0x009d3000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x00d59000

Võimalused

     -V --version - Väljundi number preguse versiooni ldd.
     -v --verbose - Annab välja kõik informatsiooni, mis on seotud selle versiooniga.
     -d --data-relocs - Teostab ümberpaigutusi ja kuvab sõnumeid puuduvad esemed (ainult ELF-i jaoks).
     -r --function-relocs - Teostab ümberpaigutusi nii andme kui kafunktsioonide jaoks. Kuvab puuduvate objektide kohta sõnumeid või funktsioone (ainult ELF).
     --help - Kuidas kasutada.
     -u, --unused - Kasutamata otsese sõltuvuse printimine.

Märkused

Ldd standardversioonil on glibc2. Süsteemide jaoks kasutatakse vanemat versiooni, tarnitakse libc5. Libc5 ei toeta pikki valikuid. Teisest küljest glibc2 versioon ei toeta -V ja on ainult selle ekvivalent on --versioon.

Bugs

Ldd ei tööta a.out direktoridega, väga vana programmidega mis oli loodud enne ldd supporti. Ärge kunagi käivitage ldd ebausaldusväärse programmi vastu, kuna käsk võib seda tegelikult käivitada.

Kasutataud kirjandus

http://man7.org/linux/man-pages/man1/ldd.1.html