Lihtne samba install

From ICO wiki

Lihtne samba kataloogi välja jagamine

Sissejuhatus

Samba server on tasuta tarkvara mis võimaldab välja jagada faile ja kasvõi printereid windowsi OS kasutajatele linuxi serverist. Lisaks sellele on võimalik samba server panna koos töötama domeenikontrolleriga, kuid siin dokumendis me sellele tähelepanu ei pööra. Antud dokumendis installime serveri, jagame välja kataloogi ja loome kasutaja millega sinna kataloogile ligi pääseb.

Eeldused

- Ubuntu server 12.04.1 või uuem. - Root kasutajana sisse logimine(tehtud teise praktikumi raames key based auth)

(kui root kasutajat pole siis kasutada sudo-t)

Installida vajalikud asjad:

apt-get install samba smbclient smbfs

Luua kataloog mida tahetakse välja jagada:

mkdir -p /var/data/lab

Nüüd tuleb confi muuta:

vi /etc/samba/smb.conf

Lisada Globali alla sellised read:

netbios name = MASIN
interfaces = lo, eth1 - eth1 oli praktikas loodud võrgukaart
bind interfaces only = true
security = user
guest account=nobody

kõige lõppu lisame jagatava kataloogi:

[lab]
  comment=Labori kaust
  path=/var/data/lab
  writable=yes
  valid users=@lab
  force group=lab
  browsable=yes
  create mask=0664
  directory mask=0775

Nüüd teha kasutaja mis kuulub gruppi lab ja kes saab kataloogile ligi:

groupadd lab
useradd -G lab labor
passwd labor
smbpasswd -a labor

Conf reloadida:

service smbd restart

Vaatame kas töötab:

smbclient //192.168.56.200/lab -U labor - märka ip aadressi

Windowsi masinast võib proovida lihtsalt:

\\192.168.56.200\lab