Link dokumentatsioonile

From EIK wiki

Tehnoloogia

Toote realiseerimiseks valisime WPF-tehnoloogia kasutades vaate poolel MVVM arendusmustrit. Andmebaasiühenduseks kasutame EntityFramework-i ning selle poolt pakutavaid võimalusi.

Arendusprotsess

Arenduseks kasutasime iteratiivset arendusprotsessi, mis koosnes väikestest water-fall tsüklitest. Tööd jagasime arendajate vahel ning kuna kasutame komponenttehnoloogiat, siis iga mees tegeles enda komponendiga. Koodi jälgimiseks kasutasime microsofti koodihaldustarkvara, mis on kaasas VisualStudio'ga ning repo asus siis microsofti serverites.

Kes mida tegi

Andres Mets lõi projekti ning kavandas andmebaasi jagas projekti mooduliteks ning implementeeris andmebaasiühenduse klassid ja teenuste kihi, kusjuures koostas kavandi kuidas implementeerida, Interface'id ning interfac'ide implementatsiooid nii et teistel tiimi kaaslastel oli kerge lisada uut funktsionaalsust. Samas lisas andres ka MVVM BO klasside kihi ning täieliku implementatsiooni, mille põhjal said teised tiimikaaslased hõlpsasti koostada view'des kasutatavaid klasse. Andres lisas ka stringiressursside kasutuse projekti, see tähendab, et kõik nuppude ja vaadete jne. nimetused hoitakse ühes ressursi failis ning on ühte moodi kasutatavad üle terve süsteemi(jäävad ära näpukad ning samade asjade erinevad nimetamised). Kõik peale Pakkumise kontekstimenüü valiku ning ctx. menüü click listeneri implementatsiooni ning pakkumise lisamise akna ja pakkumiste kuvamise konteineri on Andrese tehtud. Robert tegi pakkumiste konteineri peavaatele ning lisas kontekstimenüü valiku lisa pakkumine ja selle käistlemise. Lisaks tegi robert ka entity frameworki pärinug, mille käigus initsialiseeritakse Offer-ite kollektsioon ettevõtte lugemisel. Juri paraku ei osalenud üldse, ei analüüsi ega arendusfaasis- väga kahju.