Linuxi administreerimine

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Üldinfo

I357 ECTS: 4 Hindamisviis: Eksam Päeva- ja kaugõppele

Õppejõud

Andres Septer andres dot septer at itcollege dot ee

AS CGI Eesti, vanemsüsteemiadministraator

TTU/IT Kolledž, külalislektor

Eeldused ja sihtgrupp

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine (Rangelt soovituslik). Osadmin aines loetava oskamine on antud aine õppimise eelduseks. ÕISis on see eeldus märgitud soovituslikuks, kuna igal aastal on paar inimest, kes suudavad mõlemad ained korraga läbida ja on antud vallas väga pädevad. Linuxi administraatori kursus on mõeldud tugeva infotehnoloogilise põhjaga arvuti-spetsialistile. Kursuse rõhk on eelkõige võrguhalduril, kelle tööülesannete hulka kuulub igapäevane serverite, võrgu jms hooldus, konfigureerimine ja uute seadmete installatsioon.

Eesmärk ja sisu

Teemad mida käsitleme

 • Sissejuhatus ja ülevaade Linuxist
  • UNIXi ja UNIXi laadsete süsteemide lühiülevaade ja ajalugu. Linuxi ajalugu.
  • GNU projekt
  • Ülevaade Linuxi (ja unixilaadsete) ülesehitusest: kernel, moodulid, shell, teenused jne.
 • Alglaadimine
  • BIOS, UEFI, alglaadurid LILO ja GRUB2
  • initrd, grubi seaded (boot partitsioon, root partitsioon), kernel image
  • moodulite lisamine initrd-sse, grubi paigaldamine, modifitseerimine ja parandamine, kerneli parameetrid
 • Käivitamine
  • udev, systemd, init, kerneli moodulid, nende laadimine ja seaded (sysconfig, etc ja udev), runlevelid
 • Failisüsteemid ja partitsioonid
  • softraid, mdadm, LVM. Levinumad failisüsteemid (kui mahuliselt mahub, siis NFS, fuse), fstab, identifitseerimine erinevate tunnuste "nimi" "label" UUID SCSI-ID jne. järgi.
  • Virtuaalsed failisüsteemid /sys /dev /proc nende ülesanded ja mida nende abil teha saab
  • loop devices, põgusalt ka varundamisest
 • Võrgu seadistamine ja lihtsam tõrkeotsing
  • Staatiline vs. dünaamiline IP konfiguratsioon, DHCPCD, utiliidid ifconfig, ip, nslookup, route, netstat
  • /etc/interfaces vs. /etc/sysconfig
  • /etc/resolv.conf ja dnsmasq
  • /etc/hosts
  • networkmanager (CLI)
  • iptables
  • Lihtsam tõrkeotsing route, netstat, ping, ip, tshark/tcpdump, netcat, ngrep
 • Tõrkeotsing Linuxsis

Õpiväljundid

Oskab ümber käia blokkseadmetega. Kasutusele võtta, lisada, eemaldada. Oskab taastada mittekäivituvat süsteemi (alglaadimine). Saab aru alglaadimise ja süsteemi käivitamise protsessist. Mõistab udev ja systemd rolli süsteemis ja tunneb nende lihtsama seadistamise võimalusi. Oskab seadistada teenuste automaatset käitamist ja seiskamist. Oskab seadistastada võrku (ka. keerukamad seaded, sild, lingi liiasus, marsruutimine) Oskab teostada süsteemis lihtsamat tõrkeotsingut

Töö korraldus

Kursus jaguneb:

 1. loengud -- loengutes antakse ülevaade Linuxi süsteemi komponetidest, nende toimimisest ja rollist
 2. harjutused -- harjutustundides omandatakse praktilised oskused erinevate süsteemi komponentides seadistamiseks

Harjutuste sooritamine ja loengute külastamine on vabatahtlik, aga rangelt soovituslik. Harjutuste tegemata jätmine lõppe üldjuhul eksamilt läbi kukkumisega.

Hinne

 1. Hindeline eksam, 90 punkti (tuleb iseseisvalt lahendada 4 PRAKTILIST seadistamise ülesannet. Ülesanded on analoogsed harjutustundides tehtutega)
 2. Teoreetline kontrolltöö, 10 punkti (vabatahtlik)
 3. Lisapunktid kodutööde eest (vabatahtlik)

Loengud / Harjutused

Eelmise semestri materjalid on siin

2018

Sügissemestri salvestused 2018

Recordings 2018

Materjalid enose avalikus kaustas

Topics excersizes slides

Teemad harjutused ja loengute slaidid

Eelnevate aastate materjalid