Ln

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

LN käsk loob lingid nii kõva, kui ka sümboolsetele failidele. Sellel on järgmine formaat (sarnane mv käsuga argumentide järjekorras):

Syntax

 Ln (-s) <faili nimi > < faili nime link>

Võimalused:

  -f  Keelata kinnitustaotlus olemasolevate failide (linkide) ülekirjutamisel.
  -s  Loo sümboolne link.

Käsu kasutamise näited:

 user @ desktop ~ $ ln text / alex / linux.html working / linux-todo.html

Kataloogi sümboolse linki loomine:

 user @ desktop ~ $ ln -s images / my / photos photos

Töötamis viis

 ln <fail> <linginimi> 
 1. Kõva lingi loomine (hard link)
 ln -s <fail> <linfinimi> 
 1. Sümboolse lingi loomine (symbolic link)

See käsk loob kõva lingi faili ( fail 1), mis näeb välja ja asub nagu (fail2). Seega on failisüsteemi jaoks määratud fail (fail1) ja link sellele (fail2) on tegelikult füüsiliselt sama faili. Kõvad lingid ei suuda osutada failidele, mis paiknevad erinevates ketta vaheseinates ja ei suudeta luua kõva link ka kataloogile.

Kui luuakse sümboolne link( kasutatakse võtit s), siis selle faili (fail 1) võib mitte olemas olla. Sümboolne link nimega ( fail 2) luuakse nii kui nii. ( Näide : "# ln -s /media/home/ed /home/ed" - loob kataloogis sümboolse lingi "/home/ed" kataloogile "/media/home/ed").

Kasutatud kirjandus

1. http://man7.org/linux/man-pages/man1/ln.1.html