Log failid Ubuntus

From ICO wiki
(Redirected from Log failid ubuntus)

Autor: Lauri Palkmets

Ubuntu operatsioonisüsteem annab erinevate logifailide abil edasi olulist teavet.

Need logifailid on tavaliselt lihtsas ASCII tekstiformaadis, ning enamik neist asuvad traditsioonilises süsteemikataloogis /var/log. Paljud neist on loodud süsteemi logi daemoni ja syslogd 'i poolt. Mõned rakendused loovad oma logi, kirjutades otse /var/log all asuvatesse failidesse.

Authentication log

Authentication log ehk autentimiste logi jälgib autenditavate süsteemide kasutamist. Sinna hulka kuuluvad rakendused, mis võimaldavad küsida enne ligipääsu paroole (näiteks kaug-sisselogimiseks kasutatav ssh). Sealt on võimalik jälgida kasutajate sisselogimisi ning sudo käsu kasutamist.


Autentimise logi asub /var/log/auth.log failis.


grep käsu abil saame logi lugemise efektiivsemaks muuta. Näiteks:

grep sudo /var/log/auth.log | less

Tulemuseks on ainult read, kus on kirjas sudo kasutamine. grep 'i väljund suunatakse less 'i

Daemon log

Daemon on programm, mis töötab taustal (ei vaja kasutaja sekkumist), tagamaks süsteemi nõuetekohane toimimine. Daemon 'i logi sisaldab teavet töötavate süsteemi- ja rakendusdaemonite kohta. Näiteks:

 • Gnome Display Manager daemon gdm
 • Bluetooth HCI daemon hcid
 • MySQL andmebaasi daemon mysqld.


Daemon 'i logi asub /var/log/daemon.log failis.

Debug log

Debug log ehk silumislogi on mõeldud abistamaks programmivigade avastamiseks, lokaliseerimsieks ja kõrvaldamiseks. Silumislogi pakub detailseid silumisteateid Ubuntu süsteemist ning rakendustest, mis logivad syslogd abil debug tasemel.


Silumislogi asub /var/log/debug failis.

Kernel log

Kerneli ehk tuuma logi annab üksikasjalikke logisõnumeid Ubuntu linuxi tuuma kohta. Need sõnumid võivad osutuda kasulikuks, lahendades muresid uute või kohandatud tuumadega.


Kerneli ehk tuuma logi asub /var/log/kern.log failis.

Message log

Message log ehk sõnumilogi sisaldab infosõnumeid rakendustest ning süsteemi teenustest.


Sõnumilogi ning asub /var/log/messages failis.

Syslog

Syslog ehk süsteemilogi sisaldab tavaliselt kõige rohkem informatsiooni Ubuntu süsteemi kohta. See võib sisaldada informatsiooni, mida teised logid ei sisalda. Pöördu süsteemilogi poole, kui sa ei suuda muudest logikirjetest informatsiooni leida.


Syslog asub /var/log/syslog fails.

Erinevate rakenduste poolt tekitatud logid

Paljud rakendused tekitavad oma logi kataloogi /var/log all olevatesse alamkataloogidesse

Rootkit Hunter logi

Rootkit Hunter on rakendus (rkhunter) mis kontrollib Ubuntu süsteemi salauste, nuuskurite ning rootkit 'ide (juurkomplekt??) vastu.

Selle rakenduse logi asub /var/log/rkhunter.log fails.

Apache veebiserveri logi

Vaikimisi installeerides loob Apache kettalse alamkataloogi /var/log/apache2. Selles kataloogis asuvad kahte erinevat tüüpi logifailid

 • /var/log/apache2/access.log - kirjes lehele tehtud päringute kohta
 • /var/log/apache2/error.log - kirjed lehel esinenud vigade kohta

Vaikimisi, iga kord, kui Apache pöördub faili või lehekülje poole, moodustatakse logikirje, mis sisaldab päringu tegija IP aadressi, kellaaega, kuupäeva, veebilehitseja identifitseerimiskirjet, HTTP tulemus koodi ning konkreetset päringuteksti (tavaliselt GET päring mingi lehekülje vaatamiseks).

Samba SMB serveri logi

Server Message Block Protocol (SMB) server (ehk Samba) on suuresti kasutuses failide jagamiseks SMB protokolli toetavate arvutite vahel.

Samba hoiab /var/log/samba kataloogis kahte erinevat tüüpi logisid:

 • /var/log/samba/log.nmbd - sõnumid, mis on seotud Samba NETBIOS üle IP funktsionaalsusega
 • /var/log/samba/log.smbd - sõnumid, mis on seotud Samba SMB/CIFS funktsionaalsusega (failid ning printimine)

Inimsilmaga mitteloetavad logid

Osad /var/log kataloogis asuvad logifailid, on mõeldud ainult spetsiaalsete rakenduste poolt lugemiseks. Järgnevalt mõned näited.

faillog

faillog ehk ebaõnnestunud sisselogimiste log asub /var/log/faillog failis.

Selle faili kuvamiseks on mõeldud programm faillog.

Näide - kuvame ebaõnnestunud sisselogimiste info kõigi kasutajate kohta kasutades käsku faillog -a:

Login    Failures Maximum Latest          On

root      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
daemon     0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
bin       0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
sys       0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
sync      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
games      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
man       0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
lp       0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
mail      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
news      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
uucp      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
proxy      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
www-data    0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
backup     0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
list      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
irc       0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
gnats      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
nobody     0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
libuuid     0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
syslog     0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
sshd      0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
landscape    0    0  01/01/70 03:00:00 +0300
martin     0    0  01/01/70 03:00:00 +0300

lastlog

lastlog ehk viimaste sisselogimisete logi asub /var/log/lastlog fails.

Selle faili kuvamiseks on mõeldud programm lastlog.

Näide - kuvame käsu lastlog abil kõigi kasutajate viimased sisselogimised:

Username     Port   From       Latest
root       pts/0  itk-gw.itcollege Fri Jun 11 12:15:49 +0300 2010
daemon                   **Never logged in**
bin                    **Never logged in**
sys                    **Never logged in**
sync                    **Never logged in**
games                   **Never logged in**
man                    **Never logged in**
lp                     **Never logged in**
mail                    **Never logged in**
news                    **Never logged in**
uucp                    **Never logged in**
proxy                   **Never logged in**
www-data                  **Never logged in**
backup                   **Never logged in**
list                    **Never logged in**
irc                    **Never logged in**
gnats                   **Never logged in**
nobody                   **Never logged in**
libuuid                  **Never logged in**
syslog                   **Never logged in**
sshd                    **Never logged in**
landscape                 **Never logged in**
martin      pts/0  192.168.1.23   Wed Jun 9 11:18:44 +0300 2010

wtmp

Fail /var/log/wtmp sisaldab samuti kirjeid sisselogimiste kohta, kuid erinevalt lastlog logist on seal kirjas konkreetsel ajahetkel süsteemi sisseloginute nimed.

wtmp logi kuvamiseks on käsklus who.

Näide:

root   pts/0    2010-06-11 12:15 (itk-gw.itcollege.ee)
martin  pts/1    2010-06-11 12:26 (itk-gw.itcollege.ee)

System Log Viewer

Ubuntus on olemas graafiline võimalus logifailide vaatamiseks - System Log Viewer. Selle asukoht on System => Administration => Log File Viewer

Logifailid.png

Rakendus võimaldab kasutajale head ülevaadet Ubuntus asuvatest logidest (näiteks annab võimaluse vaadata logisid päevade lõikes, rakendada filtreid kasutades regulaaravaldisi, jpm...).

Kasutatud kirjandus

 1. View log files in Ubuntu Linux
 2. Linux Log Files