Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine

From EIK wiki
Jump to: navigation, search

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server.

Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.

Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe Linux laadsetest süstemides
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara Ubuntu Linux Server keskkonnas (ja teistes Debiani-põhistes distributsioonides)
 • Hallata Linux käsurea abil servereid
 • Hallata Linux serverite kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide konfiguratsioonifailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad

Ainekaart

ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta kuna: Kui teed ainet järele ja ei deklareeri, siis sa ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus, koht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid (kontrolltööd, eksamid jne on siit lehelt viidatud).

Võimalusel palun võtta (süle)arvutid loengutesse kaasa. Hea kui seal oleks ka Ubuntu Linux paigaldatud - soovitav virtuaalselt (nt VirtualBox) ja enne katsetamist teha ära snapshot. Võib ka importida õppejõu poolt valmistatud virtuaalmasinad.


Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpimapp

Eesmärgid:

 • infovahetus õppejõuga
  • tööde esitamised
  • tagasiside

Veebivorm - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks.
NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta! See on vajalik edasiseks info muutmiseks.

Soovitus:

 • pilvekettal luua aine kataloog
 • loodud kataloogi sisse alamkataloog ja see jagada õppejõule kirjutamisõigusega välja, et oleks võimalik tagasisidet anda
 • alamkataloogi nimi võiks olla: <ainekood>_<täispikk-nimi-nagu-see-on-ÕIS'is>_õpimapp
 • kui soov saata fail siis paigutada see õpimappi veebipõhiselt redigeeritavale kujule ning saata vaid link failile - siis on võimalus faili ka PÄRAST saatmist muuta ega ole vaja uuesti saata
 • veendu, et lingi saajal on vajalik ligipääsuõigus viidatud failile, kataloogile

Pilveketta soovituslik funktsionaalsus:

 • veebipõhine faili muutmine ja kommenteerimine samaaegselt mitme kasutaja poolt
 • eelistatult tasuta või vabavara

Pilveketta soovituslik valik:

Kiirsuhtlus

Küsi asju, mis segaseks jäid: vestlusgrupp Telegrammis (programmist täpsemalt).

Lingid

Tähtajad päevaõpe

 • 01.11.2016 - Referaadi teema esitamine õppejõule
 • 07.12.2016 - Eelkontrolltöö neile, kel laborid on kaitstud (praktikumi ajal)
 • 07.12.2016 23:59 - Referaat on esitatud (tagasiside ja parandused viimasel semestri nädalal)
 • 14.12.2016 - Laborid kaitstud
 • 14.12.2016 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)
 • 03.01.2017 - kell 10.00 eksam ruumis 319
 • 26.01.2017 - kell 10.00 järeleksam ruumis 410 - vajalik eelnev registreerumine!

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Tähtajad kaugõpe

 • 18.11.2016 - Referaadi teema esitamine/kinnitamine
 • 06.01.2017 - Referaat on esitatud
 • 06.01.2017 - Eelkontrolltöö neile, kellel laborid on kaitstud
 • 27.01.2017 - Laborid kaitstud
 • 27.01.2017 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)
 • 29.01.2017 - Eksam

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Tunnid päevaõpe

Päevaõppe salvestused 2016.

 • 29. august 2016
 • 05. september 2016
  • Loeng 2: Operatsioonisüsteemi alglaadimine ODF | PDF
 • 12. september 2016
  • Loeng 3: Võrgu seadistamine ODF | PDF
 • 19. september 2016
  • Loeng 4: Tulemüür ODF | PDF
 • 26. september 2016
  • Loeng 5: Turvalisus ODF | PDF
 • 03. oktoober 2016
  • Loeng 6: Tarkvara haldamine ODF | PDF
 • 10. oktoober 2016
  • Loeng 7: Kasutajate haldus ODF | PDF
 • 17. oktoober 2016
  • Loeng 8: Failiõigused ODF | PDF
 • 24. oktoober 2016
  • Loeng 9: Keskkond, protsessid ODF | PDF
 • 31. oktoober 2016
  • Loeng 10: Failisüsteemi hierarhia ODF | PDF
 • 07. november 2016
  • Loeng 11: Ketase kasutamine 1 ODF | PDF
 • 14. november 2016
  • Loeng 12: Ketase kasutamine 2 ODF | PDF
 • 21. november 2016
  • Loeng 13: Dokumenteerimine ODF | PDF
 • 28. november 2016
  • Loeng 14: Süsteemi jälgimine ODF | PDF
 • 05. detsember 2016
  • Loeng 15: Käideldavus ODF | PDF
 • 12. detsember 2016
  • Loeng 16: Teenused, IT-taristu ODF | PDF

Tunnid kaugõpe tunnid

Kaugõppe salvestused 2016.

Septembri sessioon

 • R 23.09.2016 loeng:
  • Sissejuhatus ODF | PDF
  • Operatsioonisüsteemi alglaadimine ODF | PDF
 • P 25.09.2016 loeng+praktikum
  • Operatsioonisüsteem ODF | PDF

Oktoobri sessioon

 • R 28.10.2016 loeng
 • Praktikumid:
  • R 07.10.2016
  • R 07.10.2016
  • R 28.10.2016

Novembri esimene sessioon

 • R 18.11.2016 loeng + praktikum


Detsembri sessioon

 • R 09.12.2016 loeng
 • R 09.12.2016 praktikum

Jaanuari sessioon

 • R 06.01.2017 loeng + praktikum
  • R 27.01.2017 loeng + praktikum


 • Eksam:
  • P 29.01.2017

Laborid

Keskkonna loomine

 • Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem VirtualBox'i abil (kohalikus masinas):
  • RAM 512MB
  • HDD dynamically allocated, VDI, 8 GB
  • 2 Võrgukaarti
   • Adapter 1 - NAT (eth0 - Ubuntus)
   • Adapter 2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus), lisada eelnevalt: File->Preferences->Network->Host-only networks ja vajutada pluss-märki paremal - tekib vboxnet0
   • võrguliideste tähised võivad ajas muutuda, vaatamiseks:
    • ip a
    • ip link
  • peale paigaldamist tasub teha snapshot puhtast paigaldusest enne kui midagi muutma hakatakse
  • Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces.d/<failinimi> (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200). <Failinimi> asemele soovitav selguse mõttes kirjutada seadistatava võrguliidese nimi. Linuxi üldine poliitika on, et <nimi>.d kataloogi pannakse sysadminni enda poolt lisatud seaded ja /etc/network/interfaces on süsteemi enda seadistus. Kui on GUI siis haldab võrke graafiline Network Manager ja see vaatab faili /etc/network/interfaces ja kui seal on vaid loopback siis graafiline Network Manager haldab ise aga kui on midagi rohkem siis ei halda. Siis GUI puhul lisatakse faili /etc/network/interfaces rida source /etc/network/interfaces.d/* kui sinna kataloogi (/etc/network/interfaces.d/*) seadistuste failid lisatakse. Teine variant on võrguseaded otse /etc/network/interfaces lisada.

Staatilised võrguseaded:

auto <võrguliides>
iface <võrguliides> inet static
 address 192.168.56.200/24
 • Paigaldage openssh server, kui te seda serveri paigalduse käigus ei teinud:
  • uuendada pakettide nimekiri
  • otsida SSH serveriga seotud paketid (sh SSH'ga seotud blacklist paketid)

Paigaldada ka Ubuntu Desktop - siin ei ole vaja teisele host-only võrguliidesele staatilisi seadeid määrata.

Abiinfo

ISO ja OVA failid

Enne kasutamist veendu allalaaditud ISO-, OVA-faili tervikluses:

Alates 2014. aasta sügissemestrist kasutame laborite teostamiseks virtuaallaborite keskkonda e-lab | i-tee. . Soovitav on kasutada i-tee'd. Sisse saab logida EIK'i kasutajaga.

Laborite lühispikker mõistekaardi vormingus. Mõistekaarditarkvara: Freeplane (edasiarendus FreeMind'ist).

Abiks laborite vormistamisel:

Labor 1
kokku võimalik saada 12,5p, täpsem punktide jagunemine on kirjeldatud laboris i-tee keskkonnas

 • Töö kasutajatega
 • Töö failidega
 • Protsessid ja keskkonnamuutujad
 • Tarkvara haldamine

Labor1 näiteküsimused

Labor 2
kokku võimalik saada 12,5p, täpsem punktide jagunemine on kirjeldatud laboris i-tee keskkonnas

 • Ketaste kasutamine
 • Saaleala

Labor2 näiteküsimused

Kontrolltöö

2016
Eelkontrolltöö on keskkonnas https://elab.itcollege.ee/ nimega DEVOPS final assesment test, vt ka ekraanipilte: ODP | PDF
Kontrolltöö on keskkonnas https://i-tee.itcollege.ee/ nimega OSadmin-KT

2015

Päevaõppe kontrolltöö Sügis 2015

Päevaõppe eelkontrolltöö Sügis 2015

Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2015

Päevaõppe järeltöö Sügis 2015

2014

Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2014

Päevaõppe kontrolltöö Sügis 2014

Päevaõppe eelkontrolltöö Sügis 2014

Kaugõppe eelkontrolltöö Sügis 2014

2013 Päevaõppe kontrolltöö 1 Sügis 2013

Päevaõppe kontrolltöö 2 Sügis 2013

Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2013

Päevaõppe eelkontrolltöö 1 Sügis 2013

Päevaõppe eelkontrolltöö 2 Sügis 2013

Lahendatud kontrolltöö näidis. AK21 Deniss Krajuhhin

Varasemad Kaugõppe kontrolltöö 14.12.2013

Päevaõppe kontrolltöö 20.12.2012

Päevaõppe kontrolltöö 17.12.2012

Kaugõppe kontrolltöö 16.12.2012

Eelkontrolltöö kaugõppele 1

Sügis 2012 - eelkontrolltöö 1

Sügis 2012 - eelkontrolltöö 2

Proovikontrolltöö1

Proovikontrolltöö2

Proovikontrolltöö2.2 - 30.11.2011

Kontrolltöö - 12.12.2011

Kontrolltöö - 14.12.2011

Kontrolltöö - 18.12.2011

Eksam

3.01.2017 päevaõppe eksamile registreerumine

NB! Vestlus käib aine kiirsuhtluse grupis.

Eksamikorraldusest
Kirjalik osa avatakse pisut varem ja on avatud eksami lõpuni ja tuleb teade ÕIS'i kaudu e-postile ning võib ka vaadata I-Tee keskkonda laborit OSadmin eksam, suuline osa on vastamiseks kohapeal. Püüame eksami ära hinnata samal päeval. Tasub jälgida ka infot aine kiirsuhtluse grupis.

Suuline osa:

Eksamiküsimused (parandatud)

Osadmin eksami lisaküsimused << iga teema kohta mõningad küsimused, mille jaoks tasub eksamil valmis olla

Praktiline osa:

Kaugõppe eksam 2016

Päevaõppe eksam 2016

Päevaõppe eksam 07.01.2015

Kaugõppe eksam 10.01.2014

Päevaõppe eksam 03.01.2014

Päevaõppe eksam - 09.01.2012

Lahendatud eksamitöö näidis. AK21 Deniss Krajuhhin

Lisapunkte saab

Hinde kujunemise punktid ja protsendid on kokkuvõtvalt kirjas siin.

Aine arvestus eritingimustel Kui sooritada pakutud mahukas eriülesanne siis on võimalus saada aine arvestus otse. Teiste sõnadega mahuka eriülesande sooritamist arvestatakse kontrolltöö, laborite, eksami eest sooritamiseks. Ülesande sooritamisel tuleb kogu tegevus ka EIK'i vikis detailselt dokumenteerida, et oleks selle dokumentatsiooni järgi võimalik hiljem tegevust edukalt korrata. Lisainfoks vt loeng dokumenteerimisest.

Pakutavad eritingimused:

Need teemad on ka juba valitud (vt Osadmin referaadi teemad)

Kui leiad, et siin võiks veel midagi vajalikku olla, millest oleks kasu kogukonnale ja kogu riigile siis palun sellest teada anda.

Viki artikkel

PS: Mainitud vead korduvad aastast aastasse ja antud materjaliga tuleks kindlasti tutvuda. Artiklite kirjutamine on üks ettevalmistus lõputöö tegemiseks ja on soovitatav sellesse väga tõsiselt suhtuda.

Teema valimine, kondikava, vabad ja valitud teemad on kirjeldatud OSadmin referaatide lehel.

Kaduma kippuvad virtuaalmasinad

Probleemi tuvastamiseks ja sellega süsteemseks tegelemiseks on loodud vastav veebivorm.

Palve on õppejõule teada anda kui vormi sisestatakse.

Üldiselt salvestame virtuaalmasinad ~/VirtualBox VMs/ kataloogi, mis on automaatselt EIK'i poolt juba suunatud ringi sellele kettale kus kõige rohkem ruumi on. See võib ajas muutuda ja VirtualBox'i ametlikus juhendi vastavas osas on kirjas kuhu vaikimisi virtuaalmasinad salvestatakse.

Kui soovitakse vaikimisi kataloogi muuta siis tuleks seda teha enne kui virtuaalmasinaid looma hakatakse. Hiljem on selle muutmine ka võimalik ent keerukam. Seda on võimalik teha ka käsurealt.

Mõned korduma kippuvad küsimused VirtualBoxi teemadel on vastatud siin.

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

Varasemad referaadid

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 396 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)