Iozone

From EIK wiki

Artur Mölter

Üldinfo

Iozone on failisüsteemi jõudlust testiv utiliit, mida saab kasutada mitmete operatsioonisüsteemidega. Programm aitab võrrelda erinevate tarkvaraplatvormide ja riistvara seadistuste sobivust soovitud ülesanneteks. Testi tulemuste alusel saab erineva olemusega ülesanded jagada serverite vahel optimaalsemalt või leida jõudlusprobleemide põhjuseid.

IOZone on kasutatav operatsioonisüsteemidega: AIX, BSDI, HP-UX, IRIX, FreeBSD, Linux, OpenBSD, NetBSD, OSFV3, OSFV4, OSFV5, SCO OpenServer, Solaris, MAC OS X, Windows (95/98/Me/NT/2K/XP)

Mõõdetavad operatsioonid

 • read/write – Andmehulk kirjutatakse uude faili ja loodud fail loetakse algusest lõpuni
 • re-write/re-read – Andmehulga korduskirjutamine ja korduslugemine. Jõudlus enamasti parem kui lugemisel ja kirjutamisel kuna osa infot on puhvris.
 • Backwards rear – andmed loetaks tagurpidi, faili lõpust alguseni. Mõned aplikatsioonid kasutavad sellist lugemise meetodit.
 • Radom read/write – andmehulgad kirjutatakse ja loetakse faili/failist juhuslikus kohas (faili raames)
 • Strided read – andmehulgad loetakse kindla ajalise intervalliga, faili algusest lõpuni (N: loeb 4Kb,“kerib“ 200Kb edasi, loeb 4Kb jne kuni faili lõpuni
 • Fread/fwrite - neid funktsioone kasutatakse uude faili kirjutamiseks ja sealt lugemiseks kasutades puhvrit
 • Pread/pwrite – mõnes operatsioonisysteemis kasutusel olev kirjutamis/lugemis funktsioon.
 • Aio_read/aio_write – testib POSIX asünkroonse I/O mehhanismi jõudlust.
 • Mmap – testib mmap() funktsiooniga mäluna kasutatavate failide jõudlust

Paigaldamine

Windows

Windowsi versioon IOZone`st kasutab Cygwin`i komponente (linux`i keskkonna emuleerimise tarkvara windowsile), aga Cygwin`i ennast installeerima ei pea. Installeri saab IOZone kodulehelt. Paigaldamine on lihtne ja mingeid eriseadistusi ei vaja. Programmi käivitamiseks tuleb käsureal minna IOZone`i kataloogi (vaikekataloog: C:\Program Files\Benchmarks\Iozone3.381) ja käivitada iozone.exe. Käsurea parameetrid on samad üle erinevate operatsioonisysteemide.

Linux (ubuntu)

IOZone on olemas paljudes paketivaramutes. Ubuntu korral piirdub installeerimine käsu

sudo apt-get install iozone3

sisestamisega ja programm on kasutamiseks valmis.

Kasutamine

IOZone saab käivitada käsurealt. Graafilist liidest ei ole.

Alustuseks

 • Lihtsaim käsk alustamiseks. Automaatne režiim:
iozone -a > fail.txt
 • Exceli režiim. Vormindab väljundi sobivaks Excelisse importimiseks
iozone -Ra > fail.txt
 • Mõistlik on maksimaalne failisuurus tõsta kahekordse operatiivmälu suuruseni. Näiteks kui on 1Gb mälu:
iozone -Ra -g 2G > fail.txt
 • Kui soovid läbida ainult teatud testi, siis tuleb ükshaaval määrata testid mida läbitakse. Näiteks lugemise ja kirjutamise testimisesk:
iozone -Ra -g 2G -i 0 -i 1 > fail.txt

Veel mõned käivitusparameetrid

-a Automaatne režiim. Kõik testid, andmehulk(record) 4K-16M, failisuurus 64K-512M
-A -a põhjalikum variant. Võib võtta oluliselt rohkem aega
-b filename Teeb binaarfaili excelis kasutatava andmestruktuuriga
-B Kõik ajutised failid luuakse mmap() funktsiooniga (saab kasutada mälu osana)
-C Näitab edastatud baite läbilaske testis
-g # Max faili suurus „–a“ režiimis
-i # Saab määrata, milliseid teste soovid läbida. (0=write/rewrite, 1=read/re-read, 2=random-read/write 3=Read-backwards, 4=Re-write-record, 5=stride-read, 6=fwrite/re-fwrite, 7=fread/Re-fread, 8=random mix, 9=pwrite/Re-pwrite, 10=pread/Re-pread, 11=pwritev/Re-pwritev, 12=preadv/Repreadv) (-i # -i # -i # jne ...)
-K Tekitab juhuslikke pöördumisi tavatseti käigus
-n Saab määrata vähima failisuuruse „-a“ režiimile
-O Annab sekundis teostatud operatsioonide arvu
-p Puhastab protsessori puhvri enne igat operatsiooni
-r # Määrab andmehulga(record) suuruse Kb
-q # Määrab max andmehulga(record) suuruse Kb
-y # Määrab min andmehulga(record) suuruse Kb
-R Genereerib exceli raporti
-s # Saab määrata testfaili suuruse
-S # Saab määrata protsessori puhvri suuruse Kb
-W Lukustab faili kuhu kirjutatakse või millest loetakse
+-t Tehakse ka võrgu jõudluse test (vajab parameetrit +-m)

Graafikud

Kui testi raporti loomisel kasutati exceli režiimi, siis on võimalik info importida tabelarvutusprogrammi ja seal koostada graafik soovitud andmete kohta. Näitena toodud andmete lugemise jõudluse graafik IOzone`i manualist. Graafikult paistab kuidas lugemise kiirus muutub vastavalt failisuuruse ja andmehulga muutumisel. Graafikult paistab ka kuidas pärast protsessori puhvri suuruse ületamist jõudlus langeb.

Readperf2.jpg
joonis pärit manualist


Kasutatud materjalid