Byobu

From EIK wiki

Autor

Peep Oks
Grupp AK21
Jaanuar 2017

Täiendanud: Edmund Laugasson November 2017

Mis on Byobu

Byobu on Ubuntu Server distributsiooni jaoks loodud lihtsasti kasutatav tekstipõhine aknahaldur ja täiendus terminali ühenduse multiplekserile( tmux või screen). See tähendab seda, et ühe terminali ühenduse sees on lihtne avada mitmeid aknaid ja käivitada samaaegselt mitmeid käske.

Byobu peamiste funktsioonide hulka kuulub mitme konsooli ühenduse loomine ja nende üleval hoidmine, akende poolitamine iga terminali akna kohta ning erinevead teated ja staatuse märgid. Need annavad teile palju erinevaid byobu kasutamise võimalusi ja need on ka piisavalt paindlikud, et saate täpselt seda mida teil vaja võib minna.

Oluline väärtus on protsesside edasitöötamine ka peale internetiühenduse katkemist või näiteks SSH-sessiooni katkestamist F6 abil.

Byobu paigaldus

Varamu

Uusima Byobu saamiseks on mõistlik lisada varamu https://launchpad.net/~byobu/+archive/ubuntu/ppa

sudo add-apt-repository -y ppa:byobu/ppa && sudo apt-get update


Paigalduskäsud

Byobu on saadaval enamikes suuremates linuxi distributsioonides. Üldiselt peaks byobu paigaldamiseks kasutama iga distributsiooni oma paketihaldurit kuid on võimalus ka kompileerida algkoodist.

Ubuntus või teistes Debianil baseeruvate distributsioonide puhul käsud:

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install byobu && sudo apt-get clean

Byobu-install.png

Esmane seadistus

Peale byobu edukat paigaldamist tuleb tema kasutamiseks anda vaid käsk

byobu

Byobu käivitus.png

Terminali ühenduse loomisel vaikimisi byobu-t ei käivitata ning tema kasutamiseks tuleb eraldi käivitada käsk byobu. Byobu automaatse käivitamise lubamiseks või keelamiseks on käsud

byobu-enable ja byobu-disable

Vaikimisi byobu kasutab terminali ühenduse multiplekseriks tmux-i kuid soovi korral võib kasutada screen-i. Vaikimisi multiplekseri vahetamiseks on käsk

byobu-select-backend


Byobu võimaldab kasutada ka värvilist käsurida, mille eeliseks on see, et see näitab viimase käsu väljundkoodi, kui see pole 0. Selle lubamiseks või keelamiseks

byobu-enable-prompt ja byobu-disable-prompt

Byobu seadistamiseks on võimalik kasutada klaviatuuri klahvi

F9 või käsku byobu-configure

Byobu kasutamine

byoby käivitamisel on näha terminali aknas kahte eraldi ala.

Byobu-aken.png

Esimene (ülemine) osa on käskude sisestamiseks ja ka koht kuhu tagastatakse käsu väljundid. Seal kuvatakse käskude väljundud ka värviliselt stililiseeritult.

Alumine riba kuvab erinevaid teavitusi ja informatsiooni süsteemi kohta. Informatsiooni mida seal kuvatakse saab vajadusel muuta byobu-configure abil


Klahvikombinatsioonid

Byobu võimaluste kasutamiseks on võetud appi F-funktsiooniklahvid ( F1 kuni F12) ja erinevad kombinatsioonid nendega. Lisaks neile on võimalik kasutada kõiki tmux-i või screeni klahvikombinatsioone.

Peamised klahvikombinatsioonid byobu kasutamiseks:

F2 - Loo uus aken
F3 - Liigu eelmise akna juurde
F4 - Liige järgmise akna juurde
F5 - Värskenda kõiki staatuse teavitusi
F6 - Ühenda aktiivne sessioon lahti ja logi välja 
Shift-F6 - Ühenda aktiivne sessioon lahti, kuid ära logi välja 
F7 - Ekraanil oleva info tagasikerimine ja selle otsimine 
F8 - Aktiivse akna ümbernimetamine
F9 - Byobu konfiguratsiooni menüü
Ctrl-D - Välju byobu-st
Shift-F2 - Poolita aktiivne aken horisontaalselt 
Ctrl-F2  - Poolita aktiivne aken vertikaalselt
Shift-F3 - Muuda aktiivseks järgmine poolitatud aken
Shift-F4 - Muuda aktiivseks eelmine poolitatud aken
Ctrl-F6 - Eemalda aktiivne poolitatud aken

Aknad ja sessioonid

Byobu-kasutus.png

Byobu käivitamisel algatatakse esmalt üks terminali sessioon ja mille sees käivitatakse erinevaid shelle akende haldamiseks. Võimalik on ka luua mitmeid terminali sessioone sama serveri pihta. Üks põhjus, miks kasutada erinevaid sessioone on lihtsalt selles, et erinevaid sessioone ja shelle kasutades on võimalik teha erinevaid ülesandeid ja samas hoida sessiooni aknaid puhtana.

Uut sessiooni on võimalik alustada, vajutades Ctrl+Shift+F2, siis kasuta Alt+UP ja Alt+DOWN liikuda edasi ja tagasi läbi oma avatud sessioonide.

Vajutades klahvi F6 on võimalik sulgeda olemasolev seansss ja koos sellega suletakse ka SSH ühendus. Kuid see ei sulge byobu-t ja järgmine kord, kui loote ühenduse serverisse siis viimane seanss taastatakse. See on byobu üheks kasulikumaks funksionaalsuseks ning see aitab ühenduse katkestamisel alati jätkata sealt kus pooleli jäädi.

Kui soovid sulgeda olemasoleva seansi kuid soovid säilitada SSH ühendus serveriga, siis seda saab kasutada klahvikombinatsiooni Shift-F6.

Byobust väljumiseks ja kõikide sessioonide sulgemiseks saab kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+D.

Vanade tuumade eemaldamine

Enne vanade tuumade eemaldamist veenduda, et töötatakse uusima paigaldatud tuuma pealt:

 uname -r

Kõik paigaldatud tuumad:

ls -la /boot

... sama numbriga failid moodustavad ühe komplekti.


Kui ei ole uusim tuum kasutusel siis uuendada alglaadur:

sudo update-grub

... ja teha arvutile alglaadimine:

systemctl reboot

või ka:

sudo reboot

... ja kontrollida uuesti kasutatavat tuuma:

 uname -r

Lisaks võimekale aknahaldurile käsureal lisatakse byobu paigaldamisel ka käsk:

purge-old-kernels

Selle abil saab eemaldada vanad tuumad ja päisefailid. Vaikimisi jäetakse alles 2 viimast tuuma.

Kui ollakse 101% kindel, et masin töötab uusima tuuma pealt laitmatult siis vanad tuumad saab eemaldada:

purge-old-kernels --keep 1

... kui vaja teha seda massiliselt paljudes arvutites ja on kindlalt teada, et see midagi katki ei tee siis saab eemaldamise käsule anda automaatse nõusoleku (-y ehk siis yes) ja väljundi näitamise välja lülitada (-q ehk siis quiet)

purge-old-kernels --keep 1 -qy

Lisainfo

man purge-old-kernels

Siiski on kasulik käivitada veel ka käsku:

sudo apt-get purge --autoremove

või ka

sudo apt purge --autoremove

... mis eemaldab täielikult (koos sätetega) mittevajalikud paketid.

Peale vanade tuumade eemaldamist käivitada ka alglaaduri uuendamine:

sudo update-grub

Kasutatud kirjandus

http://byobu.co/documentation.html

https://help.ubuntu.com/community/Byobu