Locate

From ICO wiki

Autor

Priit P.

Rühm A21

30.11.2015

Sissejuhatus

locate on programm UNIXile ja UNIXi-laadsetele operatsioonisüsteemidele, mis võimaldab otsida faile ja kaustu nende nime alusel.[1]

Windows operatsioonisüsteemide perekonnale on saadaval locate'i alternatiiv programmi Locate32 näol.[2]

Töömehhanism

locate võrdleb antud argumenti (s.t otsitavat failinime või selle osa - metasümbolite või regulaaravaldise abiga) spetsiaalse andmebaasi sissekannetega.[1] Nimetatud andmebaasi on kantud failide nimed ja nende asukohad. Sissekannete uuendamine toimub käsitsi, kasutades juurkasutajana käsku updatedb või automatiseeritult - näiteks cron abiga.[3][4] Locate'i andmebaasi kasutuse eeliseks on kiirusevõit otsingutel, aga puuduseks andmebaasi intervallipõhine uuendamine, mille tulemusel ei pruugi locate leida uusimaid muudatusi - veel baasi kandmata või vahepeal kustatud faile.[5]

Kasutamine

Üldjuhul eksisteerib locate Linuxi distributsioonide tarkvara repositooriumites nime all "locate".

locate toimib tavakasutaja- ning updatedb juurkasutaja õigustes.

Otsingutermin, mis sisaldab metasümboleid, annab tulemuseks täpselt mustrile vastava tulemi. --regex atribuudita käsku või metasümboliteta otsinguterminit tõlgendatakse kui *otsingutermin*, s.t kummalgi pool otsinguterminit võib olla mistahes muu info.[6]

Käsuformaat

Lühidalt:[6]

locate [ARGUMENDID] OTSINGUTERMIN

Ülevaatlikult:[1]

locate [-d path | --database=path] [-e | -E | --[non-]existing] [-i |
     --ignore-case] [-0 | --null] [-c | --count] [-w | --wholename] [-b |
     --basename] [-l N | --limit=N] [-S | --statistics] [-r | --regex ]
     [--max-database-age D] [-P | -H | --nofollow] [-L | --follow]
     [--version] [-A | --all] [-p | --print] [--help] pattern...

Käsu argumendid

Kohustuslikud

OTSINGUTERMIN - otsitav termin või selle osa koos vastava mustriga.

Valikulised

-0, --null - kasutab EOL-i asemel eraldajana null-sümbolit.

-A, --all - kuvab ainult tulemused, mis vastavad kõigile non-option argumentidele.

-b, --basename - võrdleb otsinguterminiga üksnes andmebaasikande viimast komponenti (s.t faili- või kausta nime arvestamata vasteid kataloogipuus).

-c, --count - kuvab otsingu tulemusena leitud failinimede hulga.

-d path, --database=path - võimaldab valida alternatiivseid andmebaase, kus path on andmebaasi asukoht.

-e, --existing - kuvab üksnes failid, mis eksisteerivad nii käsu käivitamise kui ka updatedb käivitamise ajahetkel.

-E, --non-existing - kuvab üksnes failid, mis käsu käivitamise ajahetkel ei eksisteeri, kuid updatedb käivitamise ajal eksisteerisid.

--help - kuvab kokkuvõtte locate'i argumentidest.

-i, --ignore-case - ignoreerib tõusutundlikkust nii failinimes kui otsinguterminis.

-l N, --limit=N - piirab otsingutulemuste hulka, kus N on suurim hulk vasteid. Kasutades koos argumendiga -c, ei ole kunagi c > N.

-L, --follow - failide olemasolu testimisel (kasutades -e või -E argumenti) liigitab symlinkid mitte-eksisteerivateks. See on vaikimisi valik.

--max-database-age D - locate hoiatab vaikimisi, kui andmebaas on vanem kui 8 päeva. Antud argumendiga on võimalik seda hoiatusperioodi muuta.

-m, --mmap - eksisteerib üksnes BSD locate'i versiooniga ühilduvuse eesmärgil.

-P, -H, --nofollow - failide olemasolu testimisel (kasutades -e või -E argumenti) liigitab symlinkid eksisteerivateks failideks.

-p, --print- kuvab otsingutulemused isegi, kui kasutusel on argumendid -S või -c.

-r, --regex - käsureale sisestatud mustrit tõlgendatakse glob-mustri asemel regulaaravaldisena.

-s, --stdio - eksisteerib üksnes BSD locate'i versiooniga ühilduvuse eesmärgil.

-S, --statistics - kuvab statistika locate'i andmebaasi kohta.

--version - kuvab locate'i versiooniinfo.

-w, --wholename - võrdleb otsinguterminiga andmebaasikande mistahes osa. See on vaikimisi valik.

[1]

Näited

".jpg" faililaiendiga failide otsimine kataloogist ~/Pictures

locate ~/Pictures/*.jpg

/home/priit/Pictures/fotod/2011/IMG_1.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2011/IMG_2.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2011/IMG_3.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2012/Foto1.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2012/Foto2.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2012/Foto3.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2013/Foto1.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2013/Foto2.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2013/Foto3.jpg


Sõna "foto" sisaldavate failide- või kaustade otsimine arvestamata tõusutundlikkust:

locate -bi foto

/home/priit/Pictures/FOTO.JPG
/home/priit/Pictures/fotod
/home/priit/Pictures/fotod/2012/Foto1.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2012/Foto2.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2012/Foto3.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2013/Foto1.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2013/Foto2.jpg
/home/priit/Pictures/fotod/2013/Foto3.jpg
/usr/bin/infotocap
/usr/share/man/man1/infotocap.1.gz

Argumentide -b ja -w võrdlus:

locate -b cowsay

/usr/games/cowsay
/usr/share/cowsay
/usr/share/doc/cowsay
/usr/share/doc/cowsay/examples/cowsay_random
/usr/share/man/man6/cowsay.6.gz
/var/cache/apt/archives/cowsay_3.03+dfsg1-10_all.deb
...


locate -w cowsay

/usr/games/cowsay
/usr/share/cowsay
/usr/share/cowsay/cows
/usr/share/cowsay/cows/apt.cow
/usr/share/cowsay/cows/beavis.zen.cow
/usr/share/cowsay/cows/bong.cow
...

Kokkuvõte

Locate on lihtne ja kiire viis leidmaks failide asukohti, mille võimekust on võimalik oluliselt laiendada kasutades otsinguterminis regulaaravaldisi.

Kasutatud allikad