Cp

From ICO wiki

Sissejuhatus

CP käsk on käsurea tööriist, mis aitab lihtsalt kopeerida faile ning kaustu unixsi laadsetes süsteemides.

Süntaks

CP käsu süntaks on lihtne: cp [valikuline võti] [failinimi] [sihtkont]

Failinime sisestamisel tuleb meeles pidada, kas kasutada suhtelist teed (ise oled seal kaustas) või siis täispikka teed.

Näide:
cp kaust1/kala.txt kaust2/

Eelnev käsk kopeeris kaustast kaust1 faili kala.txt kausta kaust2.

CP käsk lubab ka kopeerida samasse kausta lihtsalt uue nimega. Sellise tegevuse süntaks on järgmine: cp [vana nimi] [uus nimi] [1]

Näide:
cp vana.txt uus.txt

Eelnev käsk kopeeris faili vana.txt samasse kausta uue nimega uus.txt

Et demonstreerida ka valikulisi võtmeid, siis üks näide ka sealt valdkonnast:

Näide:
cp -r kala maja

Eelnev käsk kopeeris kausta kala koos kõikide alamkaustade ja failidega maja'ks.

CP käsu võtmed

-a = lisaks kopeerimisele säilitab moodi, omaniku ning ajatempli. 
-b = sama, mis --backup võti, selle erinevusega, et ei saa argumente sisestada. 
-c = säilitab konteksti. 
-d = säilitab nimelingi(d). 
-f = kui olemasolevat sihtkoha faili ei saa avada, siis kustutab selle ära ning proovib uuesti. 
-H = järgib käsurea nimelinke(sunnib kõiki nimelinke kopeerima). 
-i = promt, mis küsib, kas ikka soovitakse ülekirjutada. 
-l = lingib faile nende kopeerimise asemel. 
-L = alati järgib nimelinke. (teeb kõik toimingud ära, mis on seotud nimelinkidega)
-p = säilitab moodi, omaniku ning ajatempli.
-P = kunagi ei järgi nimelinke. 
-r, -R = kopeerib rekursiivselt.  
-s = teeb nimelingi kopeerimise asemel. 
-S = kirjutab üle tavapärasel varundamisel sufiksi(backup'i tehes jäävad failidele nende alguspärased nimed, aga nii saab failide nimesid muuta). 
-t = kopeerib kõik algasukoha argumendid sihtkohta. 
-T = kohtleb sihtkohta nagu tavalist faili. 
-u = kopeerib ainut siis, kui kopeerimisasukohas olev fail on uuem või kui sihtkohas pole sellise nimega faili. 
-v = selgitab, mida tehakse. 
-x = jääb sama failisüsteemi peale.
--help = manuaal võtmete kasutamise kohta.  

[2] & [3] & [4]

Edasiarendatud CP käsk

Nüüdseks on juba loodud ka cp käsu edasiarendus. Edasiarendatud cp kuvab arengu käiku (progress bar). Edasiarendatud cp saab kasutada uuematel linuxitel (järgi katsetatud Ubuntu 13.04). Lisaks sellele, et näeb arengu käiku, edasiarendatud cp näitab peale käsu täitmist veel kasulikke asju näiteks failide arv, kogu suurus, kulunud aeg ning ka kopeerimise kiirust.

Uue cp commandi süntaks on järgmine: cp -g [asukoht] [sihtkoht]

Näiteks: cp -g downloads/film1 filmid/film1

Eelnev käsk kopeeris kaustast downloads faili film1 kausta filmid.

Uue CP eelised:
1. Sama nimi, mis eelmisel kopeerimise käsul.
2. Annab tagasisidet, kui kaugel kopeerimise protsess on. 
3. Tagastab veel rohkem kasulikku infot, kui protsess on läbi. 

Uue CP miinused: 
1. Vana cp käsk tuleb uuega asendada. 
2. Mõndedel juhtudel on algasukohast kompileerimine vajalik. 
3. Ainuke peamine featuur on arengu käik, mida näitab, teised featuurid on arendamisel. 

[5]

Alternatiivid cp käsule

Kui peaks juhtuma, et cp käsk ei suuda mingil põhjusel soovitud tulemust pakkuda, siis on ka alternatiive:

rsync

ditto

Teatud juhtudel on võimalik ka tar käsku kasutada.

Kasutatud kirjandus:

http://www.computerhope.com/unix/ucp.htm
https://wiki.itcollege.ee/index.php/Osadmin_spikker#1.4._Kopeerimine
http://mylinuxbook.com/advanced-copy-cp-command/
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?cp
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/aix/v7r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.aix.cmds%2Fdoc%2Faixcmds1%2Fcp.htm

Autor

Rene Juhanni A21
2013