Cron ja crontab

From ICO wiki

Autor: Urmas Kaldaru, AK32

Cron on UNIX-i utiliit, mis võimaldab cron deamoni abil automaatselt käivitada programme kindlate ajavahemike järel.
Crontab on fail, mille sees on defineeritud käivitatavad programmid ja ajakava.

Crontab piirangud

Võite kasutada crontab-i, kui teie kasutajanimi asub failis /usr/lib/cron/cron.allow. Kui seda faili ei ole olemas, siis saate kasutada crontab-i, kui teie nimi ei ole failis /usr/lib/cron/cron.deny. Kui fail cron.deny eksisteerib ja on tühi, siis võivad kõik kasutajad kasutada crontab-i. Kui mõlemad failid on olemas, siis ainult root kasutaja saab kasutada crontab-i. Lubamise ja keelamise failis on üks kasutaja rea kohta.

Crontab käsud

export EDITOR=nano  Määratakse redaktor, millega avatakse crontab fail

crontab -e  Redigeeritakse kasutaja crontab faili või luuakse uus, kui faili ei eksisteeri.
crontab -l  Kuvatakse kasutaja crontab fail.
crontab -r  Eemaldatakase kasutaja crontab fail.
crontab -v  Näidatakse viimase redigeerimise aeg.

Crontab fail

Crontab failis on 5 välja täpsustamaks intervalli nädalapäeva, kuupäeva ja kellaaega, millele järgneb käivitatav käsk.

* * * * *  käivitatav käsk
- - - - -
| | | | |
| | | | +-- nädalapäev (0 - 6) (pühapäev=0)
| | | +----- kuu (1 - 12)
| | +-------- kuupäev (1 - 31)
| +----------- tund (0 - 23)
+-------------- minut (0 - 59)

* märgiga valitakse kõik väärtused, mis saavad olla sellel väljal.

Välja väärtus võib olla * või nimekiri võimalikest väärtustest, mis on eraldatud komaga. Elemendi võimalik väärtus võib olla eespoolt näidatud vahemikust või väärtuste vahemik, eraldatuna sidekriipsuga. Kordust saab määrata kaldkriipsuga / (kordus maskiga /2 - kordus iga 2 minuti tagant või /10 - kordus iga 10 minuti tagant ei tööta kõikide operatsioonisüsteemidega).

Crontab näited

Allolev rida kustutab kõik failid kaustast /home/someuser/tmp iga päev kell 18:30.

30 18 * * * rm /home/someuser/tmp/*

Mitme käsu järjestikuliseks käivitamiseks eraldatakse need && märkidega:

30 18 * * * rm /home/someuser/tmp/* && /usr/bin/updatedb


Veel näiteid erinevatest aegadest:

30  0  1    1,6,12 *   – kell 00:30 esimesel jaanuaril, juunil ja detsembril.
0   20 *    10   1-5  – kell 20:00 oktoobris esmaspäevast reedeni.
0   0  1,10,15 *    *   – keskööl, kuupäevadel 1, 10 ja 15.
5,10 0  10    *    1   – kell 00:05 ja 00:10 iga kuu, kui on esmaspäev ja 10 kuupäev.
*/10  *  *    *    *   – Käivitatakse iga 10 minuti tagant.


Crontab failis võib kasutada ka spetsiaalstringe:

@reboot   Käivitatakse korra peale arvuti käivitamist.
@yearly   Käivitatakse korra aastas, "0 0 1 1 *".
@annually  Sama mis @yearly.
@monthly  Käivitatakse korra kuus, "0 0 1 * *".
@weekly   Käivitatakse korra nädalas, "0 0 * * 0".
@daily   Käivitatakse korra päevas, "0 0 * * *".
@midnight  Sama mis @daily.
@hourly   Käivitatakse korra tunnis, "0 * * * *".

Kasutamine:

@reboot /path/to/execuable

Tulemuste logimine

Käivitatava programmi tulemusi saab saata logifaili või keelata igasugune tulemuste kuvamine:

30 18 * * * rm /home/someuser/tmp/* > /home/someuser/cronlogs/clean_tmp_dir.log
30 18 * * * rm /home/someuser/tmp/* >> /dev/null

Graafiline kasutajaliides (Ubuntu)

Graafiline kasutajaliides tuleb installeerida käsuga:

sudo apt-get install gnome-schedule

Graafilise kasutajaliidese saab käivitada menüüst Applications --> System Tools --> Scheduled tasks.

Spikker

Rohkem informatsiooni saab man lehelt:

man crontab

Lingid

https://help.ubuntu.com/community/CronHowto