BURG

From EIK wiki

Sissejuhatus

Kasutades arvutil kahte või rohkemat operatsioonisüsteemi, olete kindlasti tuttav alglaaduriga, mis kuvab teile võimalused, millist operatsioonisüsteemi te soovite kasutada. Alglaadur, mis tuleb Ubuntu operatsioonisüsteemi paigaldamisega, nimetatakse GRUB-iks. Nii kasulik kui see ka poleks, on GRUB-i puhul tegemist tekstipõhise liidesega, ning kuigi paljudele see sobib, on BURG-i näol võimalik kuvada ilusat ning graafilist liidest.

BURG ehk "Brand-new Universal loadeR from GRUB." on graafiline kasutajaliides, mis on täiendus tekstipõhisele alglaadurile GRUB 2.Allpool on vaatluse alla võetud BURG-i paigaldamine läbi CLI(command-line interface) ning samuti ka uuem ning lihtsam võimalus, kasutades programmi "Burg-Manager".


Burg.png

Eeldused/nõuded

Antud õpetus on koostatud kasutades UBUNTU Lucid Lynx 10.04 versiooni, ning BURG-i versiooniks oli 1.98+20100623-1.Ubuntu on paigaldatud paralleelselt Windows 7-me operatsioonisüsteemiga, ning ei ole kasutatud "wubi" võimalust(Ubuntu paigaldamist Windows-i operatsioonisüsteemi sisse). Kasutasin antud versiooni, sest hetkel toetab BURG vaid järgmiseid versioone: Jaunty (9.04), Karmic (9.10), Lucid (10.04), Maverick (10.10).

Selleks, et kasutada antud õpetust ning paigaldada BURG-i graafiline kasutajaliides on vaja:

  • Kahte paralleelset paigaldatud operatsioonisüsteemi nt. Windows 7 ning Ubuntu Lucid Lynx
  • BURG-i toetavad hetkel vaid kindlad versioonid(Jaunty,Karmic,Lucid,Maverick).
  • algteadmisi Linuxis asuvast terminalist ning käskudest
    • oskust ja õigusi kasutada käsku "sudo -i", ehk juurkasutaja õigusi.
  • lugeda läbi isikliku arvamuse peatükk

Programmi võimalused ja piirangud

BURG-i võib nimetada grub-i edasiarenduseks ning see on täiendus tekstipõhisele alglaadurile: BURG-i näol kuvatakse kasutajale erinevate võimalustega ilus ning graafiline liides, kus kasutaja saab valida endale just sobiva alglaadimis teema.


Paraku on BURG-i paigaldamine piirangutega, mis tähendab seda, et seda saab hetkel paigaldada vaid kindlatele linux versioonidele.BURG toetab hetkel vaid järgmiseid versioone: jaunty (9.04), karmic (9.10), lucid (10.04), maverick (10.10). Kõige uuemale stabiilsele versioonile "11.04 Natty"-le, seda paraku paigaldada ei saa.

BURG-i paigaldamine kasutades programmi "Burg-Manager"

NB! Enne BURG-i paigaldamist veenduge, et teil on tehtud tagavarakoopiad enda failidest,vaadake läbi eeldused/nõuded BURGI paigaldamiseks ning kindlasti lugege ka läbi minu isikliku arvamuse peatükk.


Enne kui saame alustada BURG-i paigaldamisega, peame esmalt paigaldama programmi BURG-manager. Selleks peame lisama alloleva rea faili sources.list, mis asub /etc/apt kataloogis.


Kõige lihtsam viis antud rea lisamiseks, on avada terminal ning kirjutada sinna:

echo "deb http://www.sourceslist.eu/repo/ubuntu lucid main non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list


Järgnevalt tõmbame ning paigaldame programmi "Burg-Manager":

Selleks avame Synaptic Package Manageri, ning otsingu lahtrisse kirjutame Burg-Manager.Paneme Burg-Manageri taha linnukese ning vajutame nupule Apply. Seejärel ütleb meile Synaptic Package Manager, mis asjad on vaja veel Burg-Manageri jaoks paigaldada, ning paigaldame need. Kui paigaldus tehtud, hüppab meile ette itaalia keelne tekst, mis annab meile teada, et Burg-Manager on paigaldatud. Paneme selle kinni.


Burg-Manager on nüüd arvutile paigaldatud ning sellega on ka raskem osa BURG-i paigaldamisest tehtud. Järgmiseks avage Burg-Manager:

  • Applications->System Tools->BURG-manager.


Seejärel sisestage parool, millega lubate Burg-Manageril teie arvutisse BURG-i paigaldada , ning valige teile sobiv keel. Teile avaneb programm "Burg-Manager", ning teile kuvatakse 6 tab-i. Meid huvitab antud hetkel 3 esimest Tab-i: BURG-installer, Parameters ja Themes installer. Remove BURG tab-i käsitleme Burgi eemaldamise alapeatükis. Esmajärjekorras tuleb valida BURGI paigaldamise jaoks õige kõvaketas. Üldjuhul on selleks /dev/sda ketas.

Enne kui vajutate "Burg install" nupule, on teil võimalik Parameters tab-i alt valida, milline operatsiooni süsteem valitakse käivitamiseks, kui te alglaaduril oma valikut ei tee. Samuti on tähtis ka kolmas tab, nimega Themes installer, mis võimaldab teil erinevaid BURG-i alglaaduri teemasid valida. Kui need on tehtud, siis vajutage "Burg install" nupule.Oodake ära kuni ta tõmbab vajalikud teemad alla ja paigaldab neid ning seejärel viskab ta teile ette paar akent küsimustega, jätke need nii nagu nad on ja vajutage OK-d, kuni viimaks küsib ta teilt üle Burgi õige kõvaketta Burgi paigaldamiskes.Üldjuhul on see /dev/sda ketas. Kui teile ilmub kiri, et Burg on korralikult paigaldatud, siis avage terminali aken ning kirjutage sinna:(samal ajal kui Burg-Manager on avatud)

sudo update-burg


See on vajalik selle jaoks, et BURG näeks alglaadimisel kõiki operatsioonisüsteeme ning laadimisvõimalusi. Pärast käskluse sisestamist, taaskäivitage arvuti ja te peaksite nägema uut alglaadurit. Et lühendada ubuntu laadimise võimalusi, võite vajutada klahvile F, ning teile jääb näha vaid Windowsi ja Ubuntu operatsioonisüsteemide käivitamise võimalused.


Käskude kokkuvõte terminalis

echo "deb http://www.sourceslist.eu/repo/ubuntu lucid main non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo update-burg

BURG-i paigaldamine läbi CLI

Antud peatükis käsitlen BURG-i paigaldamist läbi CLI(command-line interface). Enne alustamist tuleb läbi lugeda eeldused/nõuded peatükk ning kindlasti ka minu isikliku arvamuse peatükk

Alustuseks tuleb avada terminali aken ning sisestada käsureale:

sudo add-apt-repository ppa:bean123ch/burg

NB! Antud juhul kasutame Lucid Linx versiooni


BURG-i ning erinevate teemade installimiseks kirjutage käsureale järgnevalt:

sudo apt-get update
sudo apt-get install burg-pc burg burg-themes burg-emu
sudo update-burg


Selleks, et näha hetke seadeid, kirjutage käsureale:

sudo burg-emu


Et näha teemasid, saada abi või vahetada ekraani resolutsiooni, vajutage alglaadimisaknas olles järgnevat:

  • F1-te, et saada abi
  • F2-te, et kuvada erinevaid teemasid
  • F3-me, et vahetada resolutsiooni.


Selleks, et installida BURG-i uusi teemasid, peate te kopeerima tõmmatud teema, boot/burg/themes kausta. Selleks kirjutage käsureale:

sudo cp *PathToFile*/Fortune-BURG-v03.tar.gz /boot/burg/themes

kus PathToFile-ks on aadress, kuhu te teema tõmbasite, ning /boot/burg/themes on koht, kuhu see kopeeritakse.


Peale selle kirjutage käsureale kindlasti:

sudo update-burg

Käskude kokkuvõte terminalis

sudo add-apt-repository ppa:bean123ch/burg
sudo apt-get update
sudo apt-get install burg-pc burg burg-themes burg-emu
sudo update-burg
sudo burg-emu
sudo cp *PathToFile*/Fortune-BURG-v03.tar.gz /boot/burg/themes
sudo update-burg

BURG-i eemaldamine

BURG-i eemaldamiseks, ning grubi taaskasutuselevõtuks tuleb kirjutada käsureale järgnevalt:

sudo grub-install /dev/sda

Burg-Manager-i eemaldamiseks avage Burg-Manager, sisestage parool ning minge remove-burg tab-ile. Sealt vajutage nupule Remove Burg. Seejärel avage Synaptic Package Manager ja kirjutage otsingu lahtrisse sõna Burg. Seejärel võtke linnuke Burg-Manageri tagant ära ja ripp-menüüst valige Remove.

Isiklik arvamus

Enne BURG-i paigaldamist, peaksite olema kindlad, et nähtud vaev on tasu väärt, sest paljudel juhtudel ei lähe kõik asjad õpetuste kohaselt. Seda wikit kirjutades märkasin paljudes kohtades, mis tegelesid Burgi paigaldamise õpetamisega, et asjad läksid kasutajatel teisiti või sootuks valesti, mille karmimateks tagajärgedeks oli see, et inimesed kaotasid neile tähtsaid andmeid.

Seetõttu ei näe mina hetkel tegelikku vajadust BURG-i järele, sest vaikimisi peale pandud grub töötab korralikult. Sellegipoolest sain enda kokkupandud materjalide põhjal BURG-i hõlpsasti tööle ning vaatepilt oli tõepoolest ilus ja efektne.Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et kui teil on pealehakkamist ning aega, olete teinud tagavarakoopiad endale tähtsatest failidest, ning olete läbi lugenud eeldused/nõuded peatüki, siis on burg just teie jaoks mõeldud.

Kasutatud kirjandus

Autor

Jaan Vahtre A21