Bonnie++

From EIK wiki

Siim Kullerkupp AK21

Sissejuhatus

Valisin failisüsteemide ja kõvaketaste jõudluse testimiseks sellise tööriista nagu Bonnie++, kuna see tundus mulle kõige lihtsam ja mitmed inimesed kiitsid seda.

Tutvustus

Bonnie on mõeldud tegemaks lihtsaid teste, et kontrollida arvuti kõvaketta ja failisüsteemide jõudlust. Tööriista tegijaks on Russel Coker, lasi välja selle 1999 aastal ja see on kirjutatud C++ keeles. See töötab kahte pidi:

  • Esimene moodus: testib IO'd, proovib simuleerida kuidas rakendused ja andmebaas töötavad
  • Teine moodus: põhineb testil mis loob, loeb ja kustutab väikseid faile

Kuidas saada

1)Kirjutada terminali aknasse.(Lisada rea ette sudo kui pole juur kasutaja õiguseid: sudo apt-get install bonnie++)

apt-get install bonnie++

2)Lähtekoodiga installeerimine.(Seda punkti teha sel juhul kui eelmise käsuga saadi serverist vana versioon ja soovitakse kõige uuemat).

cd /tmp
wget http://www.coker.com.au/bonnie++/experimental/bonnie++-1.96.tgz
tar -zxvf bonnie++-1.96.tgz
cd bonnie++-1.96
./configure
make
sudo make install

Kuidas kasutada

Terminali aknasse kirjutada bonnie++ , selle järele argument ning seejärel väärtus.

Näide: bonnie++ -u Dave

Argumendid

-d = testib kataloogi .

bonnie++ -d /asukoht/mida/soovid/testida

-s = faili suurused IO testimiseks. NB: et oleks reaalne test siis kasuta oma RAM'i topelt suurust(RAM=1024 siis -s=2048)

bonnie++ -s 2048 

-n = Arv file , loomis testi tegemiseks.

bonnie++ -n 126

-m = Omaniku nimi kuvamise eesmärgil.

bonnie++ -m VanaTommiPC

-x = testide arv.

bonnie++ -x 5

-u/g = paneb Bonnie kasutaja/grupis tööle.Kirjutada võib ainult kasutaja ja see valmib ise esmase grupi. Pole soovitatav tööle panna juur kasutaja alt.

bonnie++ -u Dave
bonnie++ -g Perekond

-f = kiire mood, jätab vahele ühe-märgilised IO testid.

-b = ilme kirjutamis puhvrita

-p = näitab palju protsesse kasutavad semaforid

Saab ka mitu asja kokku panna.

Näide: bonnie++ - u Dave -s 2048 -x 1 -b

(Pani Bonnie kasutaja Dave'i alt tööle, määras failisuurused IO testimiseks (2048) ja läbib testi ilma puhverduseta).

Lõpetuseks

Abi saab ka käsuga man bonnie

Testid mis läbi on viidud saab vaadata asukohast /usr/share/doc/bonnie++/readme.html

Sageli kasutatakse Bonnie++ 'ga testimisel ka samalaatset programmi Iozone Iozone

Kasutatud materjal

http://www.cyberciti.biz/tips/linux-hard-drive-speed-benchmark-software-howto.html

http://linux.die.net/man/8/bonnie++

http://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie%2B%2B

http://googlux.com/bonnie.html