Add-apt-repository

From EIK wiki

Autor: Aive Luppo

Rühm: AK21


Sissejuhatus

Repository ehk tarkvarahoidla või varamu, kus on konkreetse Linuxi versiooni jaoks valmis kompileeritud tarkvarapaketid. Need on interneti kaudu lihtsalt kättesaadavad. Kuna paketid on põhjalikult läbi testitud, on need ka turvalised. Varamute nimekiri asub /etc/apt/sources.list kuhu on soovi korral võimalik neid juurde lisada või sealt eemaldada. Ubuntu tarkvaravaramud on jagatud nelja eraldi osasse vastavalt toetuse tasemele ja vaba tarkvara filosoofia (http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/our-philosophy) ideedele.

Varamu komponentideks on:

Main – ametlikult toetatud tarkvara

Restricted- toetatud, kuid kitsendatud õigustega tarkvara

Universe- ametliku toeta tarkvara

Multiverse- tarkvara, mis ei vasta vaba tarkvara ideedele.


Lisamine

Seda saab teha nii käsurealt kui ka graafilise kasutajaliidesega. Kuid eelnevalt on arukas teha source.list` st koopia.

sudo cp / etc / apt / sources.list / etc / apt / sources.list.backup

sources.list osaline näide :

# Sources.list
# Deb cdrom: [Ubuntu 8.04.1 _Hardy Heron_ - Release amd64 (20080701)] / hardy main restricted
# Deb cdrom: [Ubuntu 8.04.1 _Hardy Heron_ - Release amd64 (20080701)] / hardy main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to 
# newer versions of the distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ interpid main restricted
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ interpid main restricted


Näidise selgitus:

  • Kõik read, mis algavad trellidega (#) on kommentaarid ning neid apt ei loe.
  • Ilma trellideta algavad read on apt varamute s.h. URI read, meie näites siis need:
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ interpid main restricted
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ interpid main restricted
  • need tähendavad:

deb- sisaldab binaarfaile või kompileeritud pakette, vajalik kõigile;

deb-src- sisaldab lähtekoodi;

http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ - URI (Uniform Resource Identifier) Ühene Ressursi Identifikaator


Käsurealt muutes saab sources.list faili toimetada tekstiredaktori, nt. nano abil või käsuga:

echo “deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ interpid main restricted“ >> sources.list


Teine võimalus on olemasoleval URI-l kas lisada või eemaldada trellid või kirjutada sources.list lõppu URI` sid juurde.


Lisada saab ka PPAna:

sudo add-apt-repositoy ppa:projektv6ikasutaja/arhiiv

PPA (Personal Package Archive) on Launchpad portaali poolt korraldatud süsteem pakkumaks suhteliselt turvaliselt tarkvara, mis pole Ubuntu või Debiani põhjalikku pakendamissõela läbinud. PPA'de kaudu pakutakse sageli tarkvara tööversioone, aga ka tarkvara, mis eri põhjustel kunagi Ubuntu ametlikesse arhiividesse ei jõua. Pärast source.list muutmist on soovitav teha ka apt-get update.

Lisamiseks graafilise kasutajaliidese kaudu on olemas utiliit Software Sources (Tarkvaraallikad), selleks tuleb avada paketihaldur (Muon, Synaptic) > settings (seaded)> Software Sources (Tarkvaraallikad) ning kas märkida või lisada vajalikud URId.

Tarkvaraallikad APT.pngTarkvara lisamine APT.png
Materjalid

https://help.ubuntu.com/community/Repositories/CommandLine


https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu