Gparted

From EIK wiki

Sissejuhatus

Joonis 1. GParted

GParted (GNOME Partition Editor) on graafilise liidesega programm kettajagude redigeerimiseks (Vt joonis 1). GPartedi abiga on võimalik luua uusi ja kustutada olemasolevaid kettajagusid, olemasolevate kettajagude suurust muuta, neid kopeerida ja liigutada. Peale GNU/Linuxi operatsioonisüsteemide, suudab Gparted edukalt töödelda ka teiste (Windows/Mac OS X) operatsioonisüsteemide loodud kettajagusid. Lisaks sellele, et GParted töötab pea kõigil linuxi versioonidel, on neil olemas ka täitsa oma "live" versioon programmist, et seda saaks kasutada ka siis, kui enda arvutisse linuxi operatsioonisüsteemi installeerida ei saa või ei taha.[1] GParted vajab töötamiseks juurkasutaja õigusi.

Installeerimine ja käivitamine

(Eeldusel, et kasutatakse Debianil baseeruvat linuxi distributsiooni.)

sudo apt-get install gparted

Alla laetakse ja installeeritakse 3 pakki: gparted, libgtkmm-2.4-1v5 ja libparted-fs-resize0.

Programmi käivitamiseks võib selle avada kasutades graafilist kasutajaliidest või kirjutada terminali sudo gparted. Võib ka lisada seadme nime, näiteks: sudo gparted /dev/sda1[2]

Programmi võimalused

Võimalikud tegevused:

 • Kettajao loomine või kustutamine.
 • Kettajao suuruse muutmine või liigutamine.
 • Kettajao kontrollimine.
 • Kettajao kopeerimine.
 • Kettajao UUID muutmine.

Toetatavad failisüsteemid:

 • btrfs
 • ext2 / ext3 / ext4
 • fat16 / fat32
 • hfs / hfs+
 • linux-swap
 • lvm2 pv
 • nilfs2
 • ntfs
 • reiserfs / reiser4
 • ufs
 • xfs

Detailsema nimekirja nägemiseks, vaata siia.

Kasutamine

Kõigepealt tuleb valida ketas, millega soovid töötada. Selleks vali navigatsioonimenüüst GParted, Devices ja oma ketas. Seejärel tuleb veenduda, et ketas ei ole kasutuses. Selleks tuleb võimaluse korral valida Partition menüüst Unmount. (Kui kettal ühtegi kettajagu ei ole, siis ei pea, ega saagi seda teha.)

Uue kettajao loomine

Joonis 2. Kettajao loomise aken

Selleks valida navigatsioonimenüüst Partition ja New või vajutada klaviatuuril nuppu Insert.
Avaneb aken, kus saab muuta loodava kettajao väärtusi (Vt joonis 2). Nendeks on:

 • Vaba ruum enne kettajagu
 • Kettajao suurus
 • Vaba ruum peale kettajagu (Sõltub otseselt kettajao suurusest.)
 • Kettajao tüüp (Primaarne, loogiline, laiendatud.)
 • Failisüsteem
 • Märgistus

Tuleb veenduda, et info oleks õige, ning vajutada add nuppu.
Et muudatused kettale kirjutataks, tuleb valida navigatsioonimenüüst Edit ja Apply All Operations või vajutada vastavat nuppu tööriistaribal. Edasi küsitakse kasutajalt kinnitust, sest kettajagude manipuleerimine võib oskamatuse, programmi vigade või näiteks elektri kadumise tõttu põhjustada andmete kadu. Vajuta Apply, ning muudatused kirjutatakse kettale.

Kettajao suuruse muutmine

Selleks valida Partition menüüst Resize/Move, täita info avanevas aknas ning jällegi muudatused salvestada. (Protsess on väga sarnane uue kettajao loomisele.)

Märkused:

 • Kui kettajaol on andmeid, siis ei saa seda teha väiksemaks, kui on temasse talletatud andmete maht.
 • Kui kettajagu on süsteemi ühendatud, saab teda vaid suuremaks teha.

Kettajao kustutamine

Selleks valida Partition menüüst Delete või vajutada klaviatuuril Delete nuppu ja seejärel kinnitada muudatused.

Muud operatsioonid

Suur osa kõikidest teistest tegevustest, mida GPartedi abiga läbi saab viia, on sama põhimõttega. Programmi kasutamine on tehtud ülimalt lihtsaks, ning kasutajale näidatakse ka visuaalset tõlgendust hetkeolukorrast ja muudatustest, mida ta sisse viib.
GPartedi üks võimalustest on ka kettajaolt andmete taastamine, kuid selle jaoks on vaja eraldi installeerida tarkvarapakett GPart.

Kokkuvõte

GParted on väike, võimas ja lihtsasti kasutatav programm kettajagude partitsioneerimiseks UNIX-i laadsetes operatsioonisüsteemides. Oma käsurea alternatiivist "fdisk"-ist on GParted igatahes oma kasutajasõbralikkusega peajagu üle.

Autor

Sten Matikainen A21 2015/2016

Viited

 1. GParted-i koduleht.
 2. Käsk "man gparted".